Cancer i magsäcken

2020-03-02
5 min läsning
magcancer-ventrikelcancer-magsäck-cancer-i-mag-tarmkanalen
magcancer-ventrikelcancer-magsäck-cancer-i-mag-tarmkanalen

Magsäckscancer

Inledning

Magcancer är en sjukdom där vanliga celler i magsäckens slemhinna utvecklar cancer. Precis som i alla andra delar av kroppen kan våra celler utveckla antingen godartade (benigna) eller elakartade (maligna) cancerceller. Ålder, kostvanor och olika magsjukdomar kan påverka din risk att utveckla magcancer. Vanliga symtom på cancer i magsäcken inkluderar besvär med matsmältningen, magbesvär som sura uppstötningar, magvärk och förändrad avföring. I den här artikeln kommer vi att framför allt fokusera på elakartad cancer i magsäcken.

Det finns flera undersökningsmetoder för att utesluta cancer i magsäcken och matstrupen. Vissa faktorer påverkar även individens förmåga att överleva cancersjukdomen och de behandlingar som kan behövas för att bota sjukdomen. Ifall sjukdomen upptäcks tidigt finns goda chancer till bot men om cancer har spridit sig minskar sannolikheten för att sjukdomen ska behandlas framgångsrikt men det finns fortfarande behandlingar som att att du mår bättre.

Den vanligaste varianten av magsäckscancer kallas för adenocarcinom på medicinskt språk. Detta innebär att du har en elakartad cancertumör som växer i magsäckens slemhinna. Ungefär 400–500 personer om året drabbas av magsäckscancer i Sverige. De flesta som drabbas av den här sjukdomen är äldre än 70 år.

I lite senare stadier av sjukdomen så växer timören in genom magsäcksväggen ochsprider sig till andra delar av kroppen via blodkärl, lymfkärl och möjligtvis även via mag-tarmkanalen. De godartade tumörerna i magsäcken går att behandla enkelt med olika medicinska behandlingar eller kirurgiska ingrepp via gastroskopi om nödvändigt.

Magsäcken

Magsäcken är ett muskulöst organ som består av olika lager där de viktigaste är muskeln, slemhinnan och bindväv.

Alla faktorer som påverkar din risk att drabbas av en sjukdom kallas för riskfaktorer. Att ha en riskfaktor innebär inte att du kommer garanterat utveckla cancer och att inte bära på riskfaktorer betyder inte att du garanterat slipper cancer.

Vanliga riskfaktorer för magcancer inkluderar följande:

 • Infektion i magsäcken (Helicobacter Pylori)
 • Kronisk inflammation i magsäcken (gastrit)
 • Polyper
 • Familjesyndrom för cancer
 • Cigaretter
 • Lågt intag av frukt och grönsaker
 • Högt intag av salt och rökt mat
 • Hög ålder

Symtom

 • Magbesvär och matsmältningsbesvär
 • Illamående
 • Aptitlöshet
 • Halsbränna
 • märta i övre delen av buken
 • Sura uppstötningar
 • Oförklarlig viktnedgång
 • Snabb mättnadskänsla efter matintag
 • Tidig mättnadskänsla efter en måltid
 • Kräkningar, med eller utan blod
 • Svart och illaluktande avföring
 • Sjukdomskänsla, trötthet och andra symtom som är relaterade till blodbrist (anemi)

Vid avancerade former av magsäckscancer så ses viktminskning, kräkningar, blod i avföringen, gulsot om cancern sprider sig till levern, ansamling av vätska i buken och sväljningssvårigheter. Cancertumörer börjar blöda mer passivt under tiden som de växer igenom olika vävnader, vilket bidrar till att individen utvecklar lägre blodvärden.

Diagnos

Det finns flera undersökningar för att påvisa cancer i magsäcken. En fysisk undersökning och gedigen genomgång av hälsohistorik är viktigt. Flera blodprover kan visa att det finns något system i kroppen som är påverkat om du har cancer men det finns i dagsläget inga specifika blod- eller avföringsprover som kan enkelt upptäcka cancer i magsäcken.

Undersökning med kamera

I sjukvården är gastroskopi en vanlig procedur där man för in ett instrument i matstrupen, magen och tolvfingertarmen (den första delen av tunntarmen) för att kontrollera olika områden, eventuellt upptäcka en cancer eller inflammation i magsäcken. I vissa fall kontrollera man olika vävnader i magsäcken genom att ta ett vävnadsprov direkt under undersökningen (biopsi).

Röntgen

Vanlig slätröntgen där man tar en serie röntgenbilder av matstrupen och magsäcken samtidigt som patienten dricker vätska som innehåller en silvervit metallförening som kallas för barium. Denna vätska upptäcks sedan med röntgenbilderna och man kan följa hur vätskan passerar genom matstrupen och magsäcken och upptäcka eventuella problem eller stop.

Skiktröntgen (CT)

En röntgenundersökning som tar detaljerade bilder av områden inuti kroppen från olika vinklar som sedan datorn bearbetar och presenterar som skikt av vävnaden i kroppen. I vissa fall kan ett färgämne injicerad i armen på patienten. Detta medel kallas för kontrast och kommer att transporteras tillsammans med blodet från armen ut i kroppen där det så småningom tar sig till magsäcken och till tumören för att se om en onormal struktur i magsäcken är försörjd med blod.

Biopsi

Ett vävnadsprov som tar för att kontrollera utseendet i mikroskop. Idag görs dessutom flera avancera cellanalyser och vävnadsprover för att studera tumören på mikroskopisk nivå och se vilka sorts mutationer som tumören bär på. En vanlig gen som mäts vid magsäckscancer är HER-2, dessa tumörer kallas för HER-2 positiva tumörer och kan behandlas med en antikropp som riktar sig just mot detta proteinet (HER-2 protein) som tillverkar av HER-2 genen.

Dessutom bör man kontrollera vävnaden för Helicobacter pylori eftersom det kan förklara en del av orsakerna till att individen utvecklat magcancer. En långvarig infektion och inflammation i magsäcken till följd av bakterien kan på sikt orsaka cancer.

Endoskopiskt ultraljud

En procedur där ett endoskop (instrument med kamera) förs in via munnen eller ändtarmen för att sedan avbilda insida av mag-tarmkanalen med hjälp av ultraljudsvågor.

Fullständing undersökning

Efter att magcancer verifierats görs ytterligare tester för att undersöka om sjukdomen har spridit sig till andra delar av kroppen eller magen.

Magnetkameraundersökning – en detaljerad röntgenundersökning som visar en högupplöst bild av vävnaden.

Nukleär medicinsk undersökning (PET) – en nukleär medicinsk undersökning som innebär att patienten får ett radioaktivt medel injicerat i armen. Medlet transporteras ut i kroppen via blodet och vid spridning av cancer finns en hög sannolikhet att upptäcka vart sjukdomen har spridit sig med just denna metoden.

 • Laparoskopi – ett kirurgiskt ingrepp där man för in olika instrument inuti buken för att titta på organen och kontrollera om det finns tecken på sjukdom.
 • Spridning – cancer sprider sig genom vävnad, lymfsystemet och blodet. När cancern har spridit sig kallas det metastaser. När sjukdomen sprider sig så är det just cancerceller från magsäcken som sprider sig och växer på ett nytt ställe. Det innebär att om sjukdomen sprider sig från exempelvis magsäcken till antingen lungor eller levern så är det magsäcksceller som växer i dessa organ.
 • Laboratorieprover – vid verifierad cancer i magsäcken kontrollera flera blodprover för att avgöra om tumörsjukdomen och inflammationen som uppstår i kroppen sekundärt till cancercellernas kontakt med immunsystemet.

Behandling

 • Operation (kirurgi)
 • Endoskopisk borttagning
 • Strålbehandling
 • Cellgiftsbehandling
 • Kombinerad strål- och cellgiftsbehandling
 • Immunterapi

Kirurgi

Kirurgi är en vanlig behandling av alla stadier av magcancer. Följande ingrepp är vanliga vid cancer i magsäcken.

 • Total borttagning av magsäcken och närliggande lymfkörtlar och delar av matstrupen, tunntarmen och andra strukturen nära tumören.
 • Partiell borttagning av magsäcken innebär borttagning av vissa delar av magsäcken och lymfkörtlar, i vissa fall kan även mjälten tas bort.
 • Stentbehandling innebär att man för in ett metallnät via instrument som gör att mat kan passera in i magsäcken om tumören växer och blocker.

Cellgifter

Cellgiftsbehandling vid magsäckscancer kan inkludera behandling via blodet, munnen eller direkt in i muskeln. Strålbehandling är en behandlingsmetod som använder sig högenergiröntgen och andra strålar för att döda cancercellerna.

Riktad terapi är en typ av behandling där specifika läkemedel ges för att attackera specifika cancerceller, vilket inte påverkar vanliga (friska) celler i kroppen. Vid cancer i magsäcken används behandling som kallas för monoklonala antikroppar och multikinashämmare.

Monoklonala antikroppar

Monoklonala antikroppar är immunproteiner som tillverkar i laboratoriet för att behandla olika sjukdomar, inklusive cancer. Genom att fästa mot olika cancer kan antikropparna leda till att immunsystemet dödar cancercellerna. Olika kombinationer av detta inkluderar Trastuzumab deruxtecan som är ett antikropps-läkemedelskonjugat kopplat till trastuzumab som gör att cellgifterna tar sig in mer effektivt i HER-2 positiva cancerceller i magsäcken.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas