ADHD symtom, diagnos och utredning

2020-02-29
3 min läsning

ADHD symtom, diagnostik och utredning

Att avgöra om ett barn har ADHD är en process som kräver flera steg och utredningar. I dagsläget finns inget enskilt test eller undersökning som enskilt kan avgöra om ett barn har ADHD. Det finns en lång rad andra tillstånd och situationer som kan orsaka problem som liknar ADHD. Ångest, sömnsvårigheter, depression och andra typer av inlärningssvårigheter kan orsaka symtom som liknar ADHD och som därför kan förväxlas med ADHD. Om du misstänker att ditt barn eller någon annans barn har ADHD och detta inte är fastställt av en vårdgivare så bör du försöka få barnet till en utredning. ADHD går att behandla och det är ytterst viktigt att barnet får det stöd och omhändertagande som barn med ADHD behöver, så tidigt som möjligt.

Diagnosen ADHD ställs av specialister i Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP). Utredningen kräver ofta engagemang från sjuksköterskor, läkare, psykologer och terapeuter. Att ställa diagnosen ADHD i primärvården kan bli svårt om inte vårdpersonalen är väl förtrogen med sjukdomen och differentialdiagnoser.

När kan utreder ett barn för misstänkt ADHD är det viktig att utesluta andra orsaker som kan förklara symtomen. Detta är en del av utredningen och görs av vårdgivaren.

Hur diagnostiseras ADHD?

Sjukvårdspersonal använder riktlinjerna som utfärdats av American Psychiatric Associations Diagnostic and Statistical Manual, Fifth edition (DSM-5), för att diagnostisera ADHD. DSM-5 är en standard som används i Sverige, liksom i flesta andra länder. Det är en standard som tillhandahåller kriterier för merparten av psykiatriska sjukdomar, inklusive ADHD. Kriterierna för ADHD i Sverige härstammar alltså från DSM-5 manualen som är utvecklad i Nordamerika.

Här nedan ser du kriterier för ADHD enligt DSM-5.

DSM-5 kriterier för ADHD

Personer med ADHD visar ett ihållande mönster av ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet — impulsivitet som stör funktion eller utveckling:

 1. OUPPMÄRKSAMHET
  Sex eller fler symtom på ouppmärksamhet hos barn upp till 16 år, eller fem eller fler för ungdomar ålder 17 år och äldre och vuxna;
  Symtom på ouppmärksamhet har funnits i minst 6 månader, och de är orimliga för utvecklingsnivån:
  • Personen misslyckas ofta med att uppmärksamma detaljer eller gör omfattande misstag i skolarbete, på arbetet eller i andra aktiviteter.
  • Personen har ofta problem med att hålla uppmärksamhet på uppgifter eller deltaga i aktiviteter.
  • Personen verkar ofta inte lyssna när den tilltalas.
  • Personen följer inte instruktionerna och misslyckas med att slutföra skolarbete, sysslor eller arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
  • Personen har ofta problem med att organisera uppgifter och aktiviteter.
  • Personen undviker ofta, ogillar eller är ovilliga att utföra uppgifter som kräver mental ansträngning under en lång tid (till exempel skolarbete eller läxor).
  • Personen förlorar ofta saker som behövs för uppgifter och aktiviteter (e. g. skolmaterial, pennor, böcker, verktyg, plånböcker, nycklar, pappersarbete, Glasögon, mobiltelefoner).
  • Personen är lättdistraherad
  • Personen är ofta glömsk i dagliga aktiviteter.
 2. HYPERAKTIVITET OCH IMPULSIVITET
  Sex eller fler symtom på hyperaktivitetsimpulsivitet för barn upp till 16 år, eller fem eller fler för ungdomar 17 år och äldre och vuxna; symtom på hyperaktivitetsimpulsivitet har förekommit i minst 6 månader i en omfattning som är störande och olämpligt för personens utvecklingsnivå:
  • Personen kan lämna sin sittplats innan den ankommit till destinationen, så den tvingas stå upp i väntan på att anlända.
  • Personen går ofta omkring eller klättrar i situationer där det inte är lämpligt (ungdomar eller vuxna beter sig rastlöst).
  • Personen är ofta oförmögen att spela eller delta i fritidsaktiviteter tyst.
  • Personen är ofta ”på språng”.
  • Personen talar ofta överdrivet.
  • Personen suddar ut ett svar innan frågan har slutförts.
  • Personen har ofta problem att vänta sin tur.
  • Personen avbryter ofta eller inkräktar på andras aktiviteter (exempelvis i samtal eller spel)

Dessutom måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Flera av ovanstående symptom skall vara närvarande innan 12 års ålder.
 • Flera av ovanstående symptom skall förekomma i två eller flera miljöer (t.ex. hemma, skola eller arbete, med vänner eller släktingar, i andra aktiviteter).
 • Det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller minskar kvaliteten på social, skol- eller arbetsfunktion.
 • Symtomen skall inte förklaras bättre av en annan psykisk störning (såsom humörstörning, ångestsyndrom, dissociativ störning eller personlighetsstörning).
 • Symtomen får inte uppträda bara under perioder med schizofreni eller annan psykotisk störning (psykos).

Typer av ADHD

 • Kombinerad ADHD: om personen uppfyller tillräckligt många symtom på ouppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet.
 • Övervägande ouppmärksamhet: om personen uppfyller tillräckligt många symtom på ouppmärksamhet men inte för hyperaktivitet/impulsivitet.
 • Övervägande hyperaktivitet-Impulsivitet: om personen uppfyller tillräckligt många symtom på hyperaktivitet/impulsivitet men inte för ouppmärksamhet.

Man kan alltså ha en kombinerad ADHD eller ADHD som domineras av den ena symtomtypen. Detta kan ändras med tiden.

Diagnostisera ADHD hos vuxna

ADHD varar ofta upp i vuxen ålder, men den tenderar då att bli lindrigare. För att diagnostisera ADHD hos vuxna och ungdomar 17 år eller äldre behövs endast 5 symtom istället för de 6 som behövs för yngre barn. Symtom kan se annorlunda ut i äldre åldrar. Till exempel kan hyperaktivitet hos vuxna uppträda som extrem rastlöshet.

Senaste av Blog

Don't Miss

Adenocarcinom i lungan – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Adenocarcinom i lungan Carcinoid tumör, gastrointestinal (GI) är