Symptom

1 min läsning

Symtom

Minusrelateradesidor

De vanligaste symptomen på rotavirus är svår vattnig diarré, kräkningar, feber och/eller buksmärtor.

Symtom börjar vanligtvis ca 2 dagar efter att en person utsätts för rotavirus. Kräkningar och vattnig diarré kan vara 3 till 8 dagar. Ytterligare symtom kan vara aptitlöshet och uttorkning (förlust av kroppsvätskor), vilket kan vara särskilt farligt för spädbarn och småbarn.

Symtom på uttorkning inkluderar:

  • minskad urinering
  • torr mun och svalg
  • känsla yr när man står upp
  • och

  • gråter med få eller inga tårar och
  • ovanlig sömnighet eller krånglighet.

Rotavirussjukdom är vanligast hos spädbarn och småbarn. Äldre barn och vuxna kan dock också bli sjuka från rotavirus. Vuxna som får rotavirussjukdom tenderar att ha mildare symtom.

Relaterade länkar

  • Världshälsoorganisationen
  • PATH Rotavirus Vaccine Program

Senaste av Blog