syfilis konssjukdomar

Syfilis

Syfilis

Syfilis är en bakteriell infektion och könssjukdom som smittas genom att ha sex med någon som är infekterad utan att använda kondom. Du kan även smittas genom oralsex. Det är viktigt att bli testad och behandlad så snart som möjligt om du tror att du kan ha syfilis, eftersom det kan orsaka allvarliga problem om det lämnas obehandlat. Syfilis kan vanligtvis botas med en kort kur av antibiotika. Du kan drabbas av syfilis mer än en gång, även om du har behandlats för det tidigare. Syfilis delas upp i en tidig och sen fas. Vid tidig syfilis smittas man enbart genom sexuella handlingar medan den sena fasen av syfilis kan smitta genom blod, exempelvis om du är smittas och gravid så kan fostret få syfilis.

Symptom på syfilis

Symtomen på syfilis är inte alltid uppenbara och kan så småningom försvinna. Även om symtomen försvinner så betyder det inte att du är friskförklarad, du förblir oftast smittad om du inte blir behandlad. Vissa personer med syfilis utvecklar ibland inga symptom förrän det kommer in i den sena fasen av sjukdomen.

Du kan uppleva följande symtom vid syfilis:

 • Det förekommer små och smärtfria sår på penis, vagina, eller runt anus, men kan förekomma på andra ställen såsom runt munnen
 • Fläckiga röda utslag som ofta påverkar handflatorna eller fotsulor
 • Utslag (liknande genitala vårtor) som kan utvecklas på vulva hos kvinnor eller runt anus hos både män och kvinnor
 • Vita fläckar i munnen
 • Trötthet, huvudvärk, ledvärk, feber och svullna körtlar i nacke, ljumsken eller armhålorna
 • Om tillståndet lämnas obehandlad i åratal kan syfilis spridas till hjärnan eller andra delar av kroppen och orsaka allvarliga långsiktiga komplikationer.

Symtomen uppkommer vanligtvis tre veckor efter att du har smittats, men det kan variera mellan tio dagar till tre månader innan du noterar symtom. Hudutslagen är mellan en och två centimeter stora. Dina lymfkörtlar i ljumskarna kan svullna upp om du har sår eller utslag kring underlivet. Såren läkar av sig själv, det betyder dock inte att du har blivit frisk och kan fortfarande smitta andra, därför är det viktigt att du får behandling.

Syfilis kan sprida sig ut i blodet om du inte får behandling. Spridning till blodet kan inträffa ungefär 4 till 9 veckor efter att du utvecklat de första såret. Syfilis kan i den sena fasen påverka de flesta av kroppens organ och ge upphov till diffusa symptom.

Vid spridning till blodet kan du uppleva följande symptom:

 • Feber
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Symtom från hjärtat och nervsystemet

Du bör bli testad så snart som möjligt om du är orolig att du kan ha drabbats av syfilis. Detta beror på att syfilis normalt inte försvinner på egen hand och labprover är det enda sättet att ta reda på om du har det. De läkemedel som används för att behandla syfilis finns endast tillgängliga på recept, du kan inte köpa dem själv.

Undersökningar

Om du misstänker att du lider av syfilis så måste du söka sjukvård, där kan läkare ta prov på vätska från dina sår eller utslag. Undersökningen gör inte ont och provet skickas till ett laboratorium för analys. Det kan ta upp till två veckor innan du får svar. I vissa fall kan läkaren undersöka provet direkt i ett mikroskop. Om du inte har några aktiva sår så kan du lämna blodprov, blodprovet kan visa om du har syfilis även om du inte har några symtom. Både undersökning och behandling är gratis.

Det är oerhört viktigt att identifiera alla som kan ha syfilis, därför måste du lämna uppgifter om de personer du har haft sexuell kontakt med. Du kan även låta din vårdmottagning sköta kontakten med de som du haft sex med. De du haft sexuell relation med får aldrig reda på vem som har lämnat uppgifterna.

Behandling

Syfilis behandlas med antibiotika och du kan vara smittfri redan en dryg vecka efter att behandlingen avslutats.

 • En injektion av antibiotika i skinkorna – de flesta behöver bara 1 dos, även om 3 injektioner kan rekommenderas om du har haft syfilis under en lång tid. Du får en spruta i vardera kinka vid varje tillfälle.
 • Efter behandling kommer du att få gå på regelbundna blodprovskontroller tills proverna visar att infektionen är borta.
 • Efterkontroller genomförs efter tre, sex och tolv månader efter avslutad behandling
 • Du bör inte ha sex förrän du vet att du är smärtfri. Du är skyldig att informera den du har sex med om du har syfilis. Du måste också använda kondom eller slicklapp
 • Om du är gravid är det särskilt viktigt att du testar dig om du misstänker att du kan vara smittad av syfilis. Fostret kan smittas under hela graviditeten men risken är större efter de första tre månaderna.

Hur sprids syfilis?

Syfilis sprids huvudsakligen genom nära kontakt med en infekterad individ. Detta händer vanligtvis under vaginalt, analt eller oralt sex, eller genom att dela sexleksaker med någon som är smittad. Alla som är sexuellt aktiva är potentiellt i riskzonen. Gravida kvinnor med syfilis kan passera infektionen till deras ofödda barn.

Det kan vara möjligt att drabbas av syfilis om du injicerar dig själv med droger och delar nålar med någon som är smittad, eller genom blodtransfusioner, men detta är mycket sällsynt i Sverige eftersom alla bloddonationer testas för syfilis. Syfilis kan inte spridas från toalett, kläder eller bestick.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.