Nytt

Svullna lymfkörtlar – orsak, utredning, behandling, uppföljning och prognos

Allt om svullna lymfkörtlar

Vad är en lymfkörtel?

Lymfkörtlar är en del av lymfsystemet och immunförsvaret. De är små stationer som är uppkopplade till lymfsystemet som är ett helt eget cirkulationssystem i kroppen där framför allt immunceller transporteras.

Lymfkörtlar fungerar som små stationer där allt hanteras och bearbetas. När skadliga ämnen såsom muterade celler, skadade celler, gifter och infektioner hanteras så orsakar detta en svullnad som resultat av inflammation.

Lymfkörtlarna ligger överallt i kroppen men det finns särskilda stationer där läkare oftast känner för att avgöra om en svullnad föreligger. Dessa undersökningsområden inkluderar:

 • Under käken och käkvinklar
 • Halsen
 • Bakom nyckelbenen
 • Armhåla
 • Ljumskarna
 • Nacken

Infektion

När kroppen utsätts för en infektion av antingen virus, bakterier, svampar eller parasiter så kan du känna körtlarna som avlånga, ömmande mjuka knölar under huden. Att de svullnar beror på att det pågår en inflammation.

De vanligaste orsakerna till svullna lymfkörtlar är virus- och bakterieinfektioner som förkylning, influensa, mononukleos och tonsillit. Dessa infektioner orsakar inflammation som leder till att lymfkörtlarna svullnar upp. Ibland kan svullnaden vara ett tecken på en mer allvarlig sjukdom som HIV eller cancer.

Andra orsaker till svullna lymfkörtlar

Andra orsaker till svullna lymfkörtlar inkluderar allergiska reaktioner, autoimmuna sjukdomar, skador eller strålskador. Om du har haft en skada eller strålskada kan det leda till att lymfkörtlarna svullnar upp. Det finns även vissa mediciner som kan orsaka svullnad i lymfkörtlarna.

Vad gäller för barn?

Det är vanligt att barn har svullna lymfkörtlar på halsen eller i armhålan. De svullna lymfkörtlarna borde undersökas mer noggrant av läkare om de är större än två centimeter, eller om de är hårda och mycket ömma.

Förebyggande åtgärder

För att undvika att få svullna lymfkörtlar bör du undvika att exponera dig för infektioner och allergener genom att tvätta händerna ofta, undvika trånga miljöer och undvika personer som är sjuka. Du bör också se till att ta mediciner som ordinerats av din läkare om du har någon autoimmun sjukdom eller allergi.

Långvariga symtom

Svullna lymfkörtlar är ett vanligt symptom som kan ha många olika orsaker. Om du har svullna lymfkörtlar bör du kontakta din läkare för att ta reda på vad som orsakar problemet och för att ta reda på vilken behandling som passar dig bäst.

Om du har upplevt svullna lymfkörtlar i samma område eller runtom i kroppen i drygt 2 veckor så bör du kontakta sjukvården för att utreda orsaken till detta. Särskilt om du upplever andra alarmerande symtom i samband med detta såsom: viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar och återkommande infektioner

Symtom och tecken på svullna lymfkörtlar

 1. Ömhet: Lymfkörtlarna kan kännas ömma och svullna när man tar på dem.
 2. Förstorad storlek: Lymfkörtlarna kan bli förstorade och synliga under huden.
 3. Smärta: Personer med svullna lymfkörtlar kan uppleva smärta i området.
 4. Rodnad: Det kan uppstå rodnad runt lymfkörteln som ett resultat av inflammation.
 5. Feber: Svullna lymfkörtlar kan ofta leda till feber och andra tecken på infektion.
 6. Trötthet: Personer med svullna lymfkörtlar kan känna sig trötta och ha låg energi.
 7. Svaghet: Personer med svullna lymfkörtlar kan uppleva allmän svaghet och muskelvärk.

Orsaker till svullna lymfkörtlar

Svullna lymfkörtlar är ett vanligt problem som kan orsakas av olika saker. Lymfkörtlarna är en del av immunsystemet och hjälper till att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar. När lymfkörtlarna svullnar, kan det vara ett tecken på att kroppen försöker bekämpa något.

Infektion

En vanlig orsak till svullna lymfkörtlar är en infektion. Infektioner som förkylningar, influensa och vissa bakteriella infektioner kan alla leda till svullna lymfkörtlar. Svullnaden beror på att kroppen producerar antikroppar för att bekämpa infektionen.

Vissa virusinfektioner, såsom mononukleos (kiss-sjukan) och HIV, kan också orsaka svullna lymfkörtlar. I dessa fall är det viruset som orsakar svullnad.

Vanliga infektioner som orsakar svullnad av lymfkörtlar:

 • Halsinfektion
 • Öroninflammation
 • Förkylning
 • Körtelfeber
 • Bakteriella infektioner
 • Tuberkulos

Andra sjukdomar

Allvarligare sjukdomar som cancer och autoimmuna sjukdomar kan också leda till svullna lymfkörtlar. I dessa fall är det den underliggande sjukdomen som orsakar svullnaden.

Ibland kan allergier också leda till svullna lymfkörtlar. Kroppen reagerar på allergenet genom att producera antikroppar, vilket leder till svullnad.

Om du har svullna lymfkörtlar bör du träffa din läkare för att ta reda på orsaken. Din läkare kan göra tester för att ta reda på om du har en infektion eller någon annan sjukdom som orsakar svullnaden.

Hur svullna lymfkörtlar diagnostiseras

Svullna lymfkörtlar är ett vanligt symptom som kan bero på olika orsaker. Det är viktigt att diagnostisera orsaken till svullnaden för att kunna behandla den effektivt. Det finns olika typer av undersökningar som kan användas för att diagnostisera svullna lymfkörtlar.

Fysisk undersökning

Den första typen av undersökning som kan användas är en fysisk undersökning. En läkare kommer att undersöka området runt lymfkörteln och känna efter om det finns några andra symtom som kan vara relaterade till svullnaden. Om läkaren misstänker att det kan finnas en infektion, kan de ta ett prov från lymfkörteln för att testa för bakterier eller virus.

Röntgen

En annan typ av undersökning som kan användas är en röntgenundersökning. Detta görs för att se om det finns några andra problem som kan ha orsakat svullnaden. Det kan också hjälpa till att identifiera eventuella tumörer eller cyster som kan ha orsakat svullnaden.

En annan typ av undersökning som ofta används är en datortomografi (CT) eller magnetisk resonansavbildning (MRI). Dessa tekniker används för att skapa bilder av inre organ och vävnader, vilket gör det möjligt för läkaren att se om det finns några andra problem som kan ha orsakat svullnaden.

Blodprover

Om läkaren misstänker att det finns en infektion, kan de också ta ett blodprov för att testa för antikroppar mot infektionen. Om det finns antikroppar i blodet, betyder det att kroppen har utvecklat immunitet mot infektionen, vilket indikerar att patienten har haft infektionen tidigare.

Det finns även flertalet andra blodprover som sjukvården kan ordinera för att undersöka om det föreligger en bakteriell infektion, inflammation eller annan process som kan orsaka inflammation och svullnaden i lymfkörtlarna.

Vävnadsprov

Om läkaren misstänker att svullnaden beror på cancer, kan de ta ett biopsi från lymfkörteln för att testa vävnaderna. Biopsin analyseras sedan under mikroskop för att se om det finns cancerceller i vävnaden.

Alla dessa tester hjälper till att diagnostisera orsaken till svullna lymfkörtlar och hjälper till att fastställa den bästa behandlingen för patienten. Det är viktigt att du diskuterar alla dina symptom med din läkare så att du kan få rätt diagnos och behandling.

Hur svullna lymfkörtlar behandlas

Antibiotika

Behandlingen av svullna lymfkörtlar beror på vad som orsakar dem. Om orsaken är en infektion, kan antibiotika vara nödvändigt. Om orsaken är cancer, kan operation, strålning eller kemoterapi behövas. I vissa fall kan ingen behandling behövas om lymfkörtlarna inte är för stora eller obehagliga.

Behandla grundproblemet

I de flesta fall kommer läkaren att rekommendera att du tar sjukhusvård om du har svullna lymfkörtlar. Detta beror på att det finns många olika typer av infektioner som kan orsaka svullna lymfkörtlar, och det är viktigt att ta reda på vilken typ av infektion som orsakar problemet. Sjukhusvård innebär ofta blodprov och andra tester för att hitta orsaken till problemet.

Om du har svullna lymfkörtlar som inte är relaterade till en infektion, kan din läkare rekommendera att du tar medicin för att minska inflammationen. Ibland kan kortisoninjektioner ges för att hjälpa till att minska inflammationen. Din läkare kan också rekommendera att du tar antihistaminer för att minska allergiska symptom som kan leda till svullna lymfkörtlar.

Operation

Ibland kan kirurgi behövas om svullnaden inte minskar med andra behandlingsmetoder. Kirurgi används ofta för att ta bort tumörer eller andra massor som orsakar svullnad i lymfkörtlarna. Det finns också andra typer av kirurgi som används för att ta bort svullna lymfkörtlar och förbättra cirkulationen i området.

Om du har svullna lymfkörtlar, är det viktigt att du talar med din läkare om de bästa behandlingsalternativen för dig. Din läkare kommer att hjälpa dig att bestämma vilken typ av behandling som är bäst för dig och hur den ska genomföras.

Hur svullna lymfkörtlar kan förebyggas

Svullna lymfkörtlar är ett vanligt symptom som kan bero på många olika sjukdomar. Det är viktigt att förebygga svullna lymfkörtlar och det finns flera sätt att göra detta.

Undvik infektioner

Först och främst är det viktigt att undvika infektioner. Detta kan göras genom att tvätta händerna ofta, undvika att dela personliga föremål som tandborstar eller rakhyvlar, och undvika att komma i kontakt med personer som har infektioner. Vaccinationer är också ett bra sätt att förebygga infektioner.

Motion och kost

Det är också viktigt att ha en balanserad kost och regelbunden motion. En balanserad kost innehåller alla de näringsämnen som kroppen behöver för att fungera optimalt, medan regelbunden motion hjälper till att stärka immunförsvaret och hålla lymfsystemet friskt.

Stress

Det är också viktigt att undvika stress. Stress kan orsaka inflammation i kroppen, vilket kan leda till svullna lymfkörtlar. Det är därför viktigt att ta hand om sig själv genom att sova tillräckligt, ha en sund livsstil, och ta pauser från jobbet eller skolan när det behövs.

Komplikationer till svullna lymfkörtlar

Komplikationer till svullna lymfkörtlar kan vara allvarliga och omfattar bland annat infektioner, cancer och organfunktionsstörningar.

Infektioner

En av de vanligaste komplikationerna till svullna lymfkörtlar är infektioner. Infektioner i lymfkörtlarna kan orsakas av virus, bakterier eller svampar och kan leda till ytterligare svullnad, smärta, feber och trötthet.

Om infektionen inte behandlas kan den sprida sig till andra delar av kroppen och orsaka allvarliga problem.

Cancer

Cancer är en annan allvarlig komplikation som kan uppstå från svullna lymfkörtlar. Lymfom är en typ av cancer som utvecklas i lymfsystemet och kan orsaka svullna lymfkörtlar. Andra typer av cancer som kan orsaka svullna lymfkörtlar inkluderar leukemi och Hodgkins sjukdom.

Andra medicinska sjukdomar

Organfunktionsstörningar är en annan komplikation som kan uppstå från svullna lymfkörtlar. Detta beror på att lymfan cirkulerar runt hela kroppen och om den blockeras av svullna lymfkörtlar kan det leda till att organ inte får tillräckligt med syre och näring. Detta kan leda till problem som hjärt-och lungsjukdomar, leversvikt eller njursvikt.

Det är viktigt att ta svullna lymfkörtlar på allvar och få en diagnos så snart som möjligt för att undvika eventuella komplikationer. Om du misstänker att du har svullna lymfkörtlar bör du rådfråga din läkare för att få rätt behandling.

Prognosen vid svullna lymfkörtlar

Svullna lymfkörtlar är ett vanligt symptom som kan bero på en mängd olika sjukdomar. Prognosen för svullna lymfkörtlar beror helt och hållet på den underliggande orsaken. Om orsaken är en infektion, som till exempel en virusinfektion eller bakterieinfektion, kommer prognosen att vara ganska god.

I de flesta fall kommer infektionen att behandlas med antibiotika eller antivirala läkemedel, vilket ofta leder till att lymfkörtlarna minskar i storlek inom några dagar.
Om orsaken till svullna lymfkörtlar är cancer, kommer prognosen att variera beroende på typen av cancer och hur tidigt den upptäcks.

Om cancer har spridit sig till andra delar av kroppen, kan prognosen vara mer osäker. Behandlingen kan bestå av strålning, kemoterapi eller kirurgi och det finns möjlighet till remission och återhämtning.
I vissa fall kan svullna lymfkörtlar vara ett tecken på autoimmuna sjukdomar som lupus eller reumatoid artrit.

Prognosen för dessa sjukdomar är mycket beroende av hur tidigt de upptäcks och behandlas. Om sjukdomen diagnostiseras i ett tidigt skede kan det finnas goda chanser för återhämtning.
Det är viktigt att ta reda på den underliggande orsaken till svullna lymfkörtlar så snart som möjligt för att få en bättre prognos.

Det är därför viktigt att se en läkare om du har svullna lymfkörtlar som inte försvinner inom några dagar. Läkaren kommer att utföra tester för att ta reda på orsaken och sedan ordinera rätt behandling för att förbättra prognosen.

Differentialdiagnoser till svullna lymfkörtlar

De vanligaste differentialdiagnoserna till svullna lymfkörtlar inkluderar infektioner, allergier, autoimmuna sjukdomar, cancer och trauma. Infektioner som kan orsaka svullna lymfkörtlar inkluderar bakteriella infektioner som streptokocker, stafylokocker och influensa, liksom virusinfektioner som mononukleos och HIV. Allergier kan också leda till svullna lymfkörtlar, särskilt om det finns en historia av atopisk dermatit eller astma.

Autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit (RA) kan också leda till svullna lymfkörtlar. Cancer är en annan möjlig orsak till svullna lymfkörtlar, särskilt om det finns en historia av cancer i familjen eller om det finns tecken på spridning av cancerceller.

Trauma är också en möjlig orsak till svullna lymfkörtlar, särskilt om det finns tecken på skada eller infektion runt det drabbade området.

Innehåll