Subduralhematom: symtom, orsaker, behandling

2 min läsning
subduralhematom behandling utredning symptom orsak
subduralhematom behandling utredning symptom orsak

Subduralhematom (blödning under skallbenet)

Subduralhematom är ett allvarligt tillstånd där blod samlas mellan skallen och hjärnan. Det orsakas oftast av en huvudskada. En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet vare sig det är en trafik- eller fallolycka. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös, om tillståndet förblir obehandlad så kan det även vara livshotande.

Det är oftast äldre personer som drabbas av den här sortens blödningar. En subduralblödning kan även orsakas av mindre olyckor som man inte ens kommer ihåg. Blödningarna kan variera i storlek och om personen använder blodförtunnande mediciner så kan blödningen tillta i storlek. Subduralhematom delas in i akut- och kroniskt subduralhematom.

Symtom

Symtomen kan utvecklas kort efter en allvarlig huvudskada (akut subduralhematom) eller ibland några dagar eller veckor efter en mindre huvudskada (subakut eller kroniskt subduralhematom). Detta kan ledda till förvirring, trötthet, huvudvärk, kramper och i vissa fall medvetslöshet. Ibland kan symtomen uppstå först flera veckor efter skadan.

Symtom på ett subduralhematom kan innefatta:

 • Huvudvärk som förvärras över tid
 • Sjukdomskänsla
 • Förvirring
 • Personlighetsförändringar, som att vara ovanligt aggressiv eller ha snabba humörsvängningar
 • Kramper
 • Trötthet

När du ska söka läkare?

Du bör alltid söka akut medicinsk behandling efter en allvarlig huvudskada. Gå till närmaste olycks- och akutmottagning, eller ring 112 för att be om en ambulans. Om du utvecklar ovanstående symtom efter en mindre huvudskada, ska du också gå till närmaste akutmottagning eller ringa 112 för en ambulans så snart som möjligt. Ett subduralt hematom kan vara mycket allvarligt och måste bedömas så snabbt som möjligt.

Alarmerande symtom

Du bör kontakta en vårdcentral eller akutmottagning om du upplever följande besvär:

 • Du förlora medvetande när du skadade dig
 • Du upplever en försämring kort efter skadan, exempelvis huvudvärk, yrsel och förvirring
 • Du upplever illamående och kräks efter skadan
 • Du utvecklar blåmärken runt ögonen eller bakom örat. Det kommer ut en klar vit vätska från antingen näsan eller öronen
 • Du har en pågående behandling med blodförtunnande mediciner

Vad orsakar subdurala hematom?

Ett subduralhematom uppträder när ett blodkärl i utrymmet mellan skallen och hjärnan (det subdurala utrymmet) skadas. Detta leder till blödningar från blodkärlen som befinner sig subduralt, vilket leder till bildandet av en blodpropp (hematom) som trycker på hjärnan och skadar den.

Huvudskador som orsakar subduralhematom är oftast svåra, till exempel från en bilolycka, fall eller våldsamma övergrepp. Men mindre slag mot huvudet kan också leda till subduralhematom. Det är mer sannolikt att en mindre huvudskada orsakar ett subduralhematom om du är över 60 år, äter blodförtunnande läkemedel som warfarin eller har haft alkoholmissbruk tidigare.

Hur subdurala hematom behandlas

Subdurala hematom behöver vanligtvis behandlas med kirurgi så snart som möjligt.

De två mest använda kirurgiska teknikerna för subdural hematom är:

 • Kraniotomi – en del av skallen avlägsnas tillfälligt så att kirurgen kan komma åt och ta bort blodproppen
 • Den andra metoden går ut på att borra ett litet hål in i skallen och placera ett rör genom hålet för att hjälpa till att tömma blodproppen

I några fall kan mycket små subdurala hematom övervakas noggrant först för att se om de läker utan att opereras.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog