Streptokocker (Streptococcus pneumoniae)

1 min läsning

Vad är streptokocker (Streptococcus pneumoniae)

Streptococcus pneumoniae är namnet på en bakterie som orsakar en rad olika infektioner. Streptokocker tillhör kategorin grampositiva bakterier. Det finns närmare 100 olika typer av streptokocker (sk serotyper). Även om det finns många olika streptokocker så är det endast vissa serotyper som orsakar majoriteten av alla infektioner som människor drabbas av. De vanligaste infektionerna är lunginflammation (pneumoni), hjärnhinneinflammation (meningit), sepsis (blodförgiftning), öroninflammation (otit), bihåleinflammation (sinuit).

Pneumokocker förekommer faktiskt i våra luftvägar när vi är friska. I studier har man visat att allt mellan 5% och 90% av friska vuxna i en befolkning har streptokocker i näshålan och bakre svalget. Förekomsten av streptokocker är klart högre bland vuxna som har barn och barn är ofta bärare av dessa bakterier. Bland barn i skolåldern kan 20% till 60% vara bärare av streptokocker.

Utöver streptococcus pneumoniae så finns även Streptococcus pyogenes som orsakar infektioner. Denna ingår i gruppen GAS, som står för grupp A streptokocker. Streptococcus pyogenes orsakar halsfluss (tonsillit, faryngit), svinkoppor (impetigo), matförgiftning, rosfeber (erysipelas), barnsägsfeber och blodförgiftning (sepsis). Streptococcus dysgalactiae kan också orsaka halsfluss.

Grupp B-streptokocker (GBS) inbegriper exempelvis Streptococcus agalactiae och förekommer i underlivet hos kvinnor. Om kvinnan är gravid kan Streptococcus agalactiae orsaka infektioner hos det nyfödda barnet och dessa infektioner kan vara mycket allvarliga.

Viridansstreptocker är ett samlingsnamn för streptokocker som normalt finns i mun och svalg. De orsakar karies (hål i tänderna) och infektioner på hjärtklaffarna (endokardit).

Penicillin (antibiotika) mot streptockocker

Streptokocker är lyckligtvis mycket känsliga för penicillin. Det innebär att de flesta antibiotika kan döda streptokocker.

Vanligaste typer av streptokocker

 • S. agalactiae
 • S. anginosus
 • S. bovis
 • S. canis
 • S. constellatus
 • S. dysgalactiae
 • S. equi
 • S. equinus
 • S. iniae
 • S. intermedius
 • S. mitis
 • S. mutans
 • S. oralis
 • S. parasanguinis
 • S. peroris
 • S. pneumoniae
 • S. pyogenes
 • S. ratti
 • S. salivarius
 • S. salivarius ssp. thermophilus
 • S. sanguinis
 • S. sobrinus
 • S. suis
 • S. uberis
 • S. vestibularis
 • S. viridans
 • S. zooepidemicus

Senaste av Blog