Stamning: orsaker, utredning, behandling, prognos

3 min läsning
stamning
stamning

Stamning

Stamning innebär att talets rytm är störd. Störningen medför att man ofrivilligt upprepar det man försöker säga för ögonblicket. Ibland kan stamningen yttra sig som ett avbrott i talet, alternativt att ljudet blir förlängt. Vissa personer som stammar kan ibland byta ut ord eller sätta in extra ord eller ljud i meningen. Att stamma kan vara mycket besvärligt för personen eftersom talet är en så central del av vår personlighet. Personer som stammar kan ibland utveckla en benägenhet att bli tysta och undvika situationer där de måste tala, särskilt om det gäller tal där många lyssnar. Inte sällan blir stamningen mer uttalad i situationer där personen känner sig stressad. Stamning är relativt vanligt under barndomen och i de flesta fall försvinner problemet under uppväxten.

Hur yttrar sig stamning?

  • man upprepar ljud eller stavelser — till exempel säger man ”ma-ma-ma-ma-ma-mamma”, istället för ”mamma”.
  • man förlänger ljud eller stavelser — till exempel ”mmmmmmamma” istället för ”mamma”.
  • ett eller flera ord försvinner eller ersätts med andra ord.

Vissa personer som stammar gör det endast lite medan andra stammar väldigt mycket. Som nämnt ovan varierar också stamningen i olika situationer och perioder i livet.

Hur vanligt är stamning?

I de flesta fall börjar barnet stamma mellan 2 och 4 års ålder. Ungefär 5 till 7 % av barn i förskoleåldern stammar. I de flesta fall försvinner stamningen under uppväxten, så att förekomsten bland vuxna är endast 1%. Av en oklar anledning är stamning vanligare bland pojkar och detta gäller i alla åldersgrupper.

  • Hur mycket man stammar och hur stamningen låter påverkar inte prognosen i det långa loppet.
  • Prognosen påverkas av ärftlighet (dvs om stamning förekommit i familjen och hur den då utvecklat sig).
  • Prognosen påverkas också av hur länge man stammat. Ju längre man har stammat, desto större är risken för att stamningen kvarstår.

Typer av stamning

Det finns tre typer av stamning:

  • utvecklingsstamning — den vanligaste typen av stamning och denna uppkommer tidigt under barndom när tal och språkkunskaper utvecklas snabbt.
  • förvärvad eller sent debuterande stamning — är relativt sällsynt och drabbar äldre barn och vuxna efter trauma mot huvudet, stroke eller till följd av kroniska/progredierande neurologiska sjukdomar.
  • sekundär stamning — vissa läkemedel, droger och psykologiska/känslomässiga trauman kan orsaka stamning.

Vad orsakar stamning?

Man vet inte varför vissa personer stammar, men det är inte föräldrarnas fel. Utvecklingsfaktorer och ärftliga faktorer kan spela en roll. Forskare anser idag att orsaken till stamning är komplicerad och ofullständigt kartlagd.

För vuxna är stamning 3 till 4 gånger vanligare bland män.

Utveckling av språk och tal

Utveckling av språk och tal är en komplex process som inbegriper olika delar av hjärnan och musklerna i svalget och halsen. När samtliga delar i detta system fungerar så blir talet normalt; ordens ordning, tonerna, rytmen, pauserna och betoningarna blir korrekta. Ett barn som utvecklar sitt tal måste träna många delar i hjärnan och muskler som styrs av hjärnan.

Problem med talet kan uppstå om en eller flera delar av detta system inte fungerar normalt, alternativt om det inte kommunicerar normalt med övriga delar i systemet. Detta kan orsaka stamning och andra talproblem, särskilt när barnet är stressat, har mycket att säga eller är uppjagat. Allteftersom hjärnan och övriga strukturer utvecklas så brukar stamningen lindras eller försvinna helt.

Könsskillnader och gener

Stamning är vanligare hos pojkar än tjejer. Det är oklart varför det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Gener (arvsanlag) anses spela en roll. Cirka 2 av 3 personer som stammar har en ärftlighet (andra i familjen stannar), vilket tyder på att de gener ett barn ärver från sina föräldrar kan göra dem mer benägna att utveckla stamning.

När ska jag söka hjälp?

Du bör kontakta BVC/VC om du har frågor om ditt barns språkutveckling och talförmåga. Behandling för stamning är ofta framgångsrik, särskilt för barn i förskoleåldern. Det är viktigt att få träffa en specialist tidigt. Prata med en allmänläkare eller barnsjuksköterska. Vid behov kan de hänvisa ditt barn till en logoped för ytterligare bedömning.

Behandlingar för stamning

Det finns olika behandlingar som kan hjälpa människor som stammar till att tala bättre och med minskad stamning. Tala med din vårdcentral, BVC eller närmsta logoped för mer information.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!