Stad: Visby

Kliniskt fysiologiskt och neurofysiologiskt laboratorium, Visby

Kliniskt fysiologiskt och neurofysiologiskt laboratorium, Visby Från och med 23 april 2019 gäller EKG droppintider på Fyslab.Måndag-Fredag kl 08.00-09.30 och kl 12.30-13.30 Fredag 12.30-13.00  Dessa undersökningar utförs hos oss:• ViloEKG • Bandspelar EKG • 24 timmars blodtryck  • Ortostatiskt EKG • ArbetsEKG • Spirometri • Astma provokation • Andning Matta• Doppler • EEG • EEG efter sömndeprivering • Neurofysiologisk undersökning  • EKO • TEE • Laktosbelastning • Glukosbelastning Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgmottagningen, Visby

Kirurgmottagningen, Visby Mottagningen bemannas av kirurgläkare, sjuksköterska och undersköterska. Vi har endast planerad verksamhet med nybesök och återbesök.Enhetschefer Pia Högberg och Åsa Bendelin Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgi- och urologiavdelning C3, Visby

Kirurgi- och urologiavdelning C3, Visby Avdelningen har inriktning mot allmänkirurgi samt urologi.Vi bedriver akut och planerad verksamhet. Patientförfrågningar kan göras på telefon 0498-268170 öppnar efter kl 13.00 alla dagar. Våra besökstider är kl 13.00-19.00 alla dagar. Kontakta gärna personalen innan du går in på rummet. Vårt mål är att ge bästa tänkbara vård. Vi arbetar i vårdpar vilket innebär att det alltid finns en ansvarig sjuksköterska och undersköterska för våra patienter. Natten är bemannad med enbart sjuksköterskor. Måndag-fredag dagtid är avdelningen även bemannad med en koordinator. På avdelning C3 arbetar vi utifrån sjuksköterskan Dorothea Orems teori om egenvård. Det betyder

Intensivvårdsavdelning C5, Visby

Intensivvårdsavdelning C5, Visby På intensivvårdsavdelningen vårdas svårt sjuka patienter som är i behov av kvalificerad övervakning och vård. Avdelningen kan ta emot två intensivvårdspatienter samt två hjärtintensivvårdspatienter. Med hjälp av modern utrustning och ändamålsenliga lokaler ges en kvalificerad och högspecialiserad vård.Enhetschefer Kerstin Blomgren och Lena Billqvist Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Infektionsmottagningen, Visby

Infektionsmottagningen, Visby Enhetschef Helén Jakobsson Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Bukaorta Gotland

Bukaorta Gotland Pulsåderbråck är en vidgning av stora kroppspulsådern i buken. Om det blir för stort kan det brista. Tre av fyra som drabbas av brustet pulsåderbråck avlider. Om pulsåderbråcket upptäcks och behandlas i ett tidigt skede minskar risken för att bråcket brister. Det har beslutats att kalla 65-åriga män i Region Gotland och Stockholms län till en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern.Denna undersökning kallas bukaortascreening. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Bröstmottagningen, Visby

Bröstmottagningen, Visby Enhetschefer Pia Högberg och Åsa Bendelin Vårt uppdrag är att utföra utredningar och kirurgisk behandling av bröstförändringar och ansvara för kontroller efter bröstcancer.Kvinnor med bröstförändring som önskar utredning kan ringa direkt till mottagningen och boka tid för bedömning hos bröstsjuksköterska. Utredningen kompletteras ofta med remiss till mammografi och därefter uppföljning hos läkare på bröstmottagningen. Vi tar också emot remisser från vårdcentral, mammografiscreeningverksamheten samt andra vårdgivare.Utredning och beslut om behandlingstrategi vid bröstförändringar görs i samarbete med mammografienheten samt med bröstonkologkonsult från Radiumhemmet, KS.Behandling och kontroller efter bröstcancer sker i samarbete med onkologmottagningen. I samband med kirurgi är patienterna i

Hörselvården, Visby

Hörselvården, Visby Våra insatser syftar till att hjälpa hörselskadade och döva personer till bästa möjliga hörselsituation. Hörselvården och den pedagogiska hörselvården samverkar nära med öronsjukvården, Tolkcentral, skola, BVC, habilitering, äldreomsorg, försäkringskassa och AF hörsel. Remiss från läkare eller sjuksköterska krävs för samtliga nya patienter. Vi kan hjälpa dig med:• Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel.• Tillhandahållande av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.• Utför och ansvarar för mätningar vid diagnostisering av hörsel, yrsel och tinnitusbesvär. • Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till brukare, anhöriga och kringpersonal.• Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning/dövhet.• I samverkan med syncentral och tolkcentral erbjuds insatser till personer med

Hälsosjuksköterskemottagningen, Visby

Hälsosjuksköterskemottagningen, Visby Till dig som vill förändra dina levnadsvanor.På mottagningen får du stöd i tobaksavvänjning, alkoholprevention mmDet går bra både med och utan remiss.Du kommer till individuella samtal och är delaktig i processen och planeringen för att nå målet.Behandlingssamtalet utförs av specialistsjuksköterska.Ingen särskild telefontid. Telefonsvarare när det är stängt eller upptaget med mottagningsverksamhet.Mottagningsbesök sker tre dagar i veckan på lasarettet och en dag på vårdcentralen Wisby Söder. Kan även nås via e-tjänster, se ovan. Driftsform Driftsform: Landsting/Region