Stad: Växjö

Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö

Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö Klinisk kemi och transfusionsmedicin förser medicinska verksamheter i Kronobergs län med de analyser och blodkomponenter som krävs för att ge en god hälso- och sjukvård. Verksamhetschef: Annika Petersson, tel 0470-588000 Information till patienter Remisskrav JA Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk prövningsenhet

Klinisk prövningsenhet Vad är klinisk prövning? Klinisk prövning är en undersökning på friska eller sjuka människor för att studera effekten av ett läkemedel eller behandlingsmetod. Syftet med verksamheten är att kvalitetssäkra, förbättra, möjliggöra och genomföra klinisk prövning vid vård och behandling av patienter med tumörsjukdom. Dessa prövningar är också en förutsättning för att myndigheterna ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt, men även för att läkarna ska kunna ordinera nya behandlingsmetoder. Vilka är vi? Alla kliniska prövningar leds av en ansvarig prövare, som ingår i ett team av läkare med onkologisk kompetens. Den ansvarige prövaren är

Klinisk mikrobiologi Växjö

Klinisk mikrobiologi Växjö Med organisatorisk hemvist i Region Kronoberg, men med en politiskt ansvarig gemensam samverkansnämnd, är de mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg Växjö och Blekinge Karlskrona sedan 1 januari 2012 samordnade under en verksamhetschef. Det gemensamma laboratoriet har ett upptagningsområde på cirka 356 000 invånare, och sammanslagningen förbättrar ytterligare den service vi ger till länens invånaresjukvård. Verksamhetschef: Oskar Ekelund Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk fysiologienheten Växjö

Klinisk fysiologienheten Växjö På avdelningen för Klinisk fysiologi utförs undersökningar av olika organ. Här arbetar biomedicinska analytiker, läkare och medicinska sekreterare, vi arbetar med funktionsundersökningar av framför allt hjärna, hjärta, kärl, lungor och njurar och nedre urinvägar. Vi undersöker patienter som är inneliggande på sjukhuset och patienter som kommer hemifrån. Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern bukaortascreening erbjuds till alla män i länet som är 65 år. Syftet är att upptäcka bråck, sk aortaaneurysm. Remiss krävs till samtliga undersökningar med undantag av bukaortascreening. Till de flesta av undersökningarna får du en kallelse med beskrivning av hur du förbereder dig. Det är mycket

Kirurgmottagningen Växjö

Kirurgmottagningen Växjö Verksamhetschef: Johan Moberg. Telefon 0470-58 80 00 På Kirurgmottagningen tar vi emot dig som har behov av specialiserad kirurgisk vård. Vår mottagning är uppdelad i olika sektioner utifrån specialitet: bröst-, plastik och endokrinologi, kärl, urologi, mage och tarm, kirurgi vid övervikt, allmänkirurgi, barnkirurgi och endoskopiska undersökningar i mage, tarm och urinvägar. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska och undersköterska i team för patienten. Vi har mottagning till läkare och specialistsjuksköterskor. Besöken som genomförs kan bestå av undersökning, provtagning, efterkontroll, behandling och rådgivning. Våra tobaksavvänjare ger stöd och hjälp inför rökfri operation. När du söker vård hos oss behöver du

Kirurgkliniken Växjö

Kirurgkliniken Växjö Verksamhetschef: Johan Moberg. Telefon 0470-58 80 00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgavdelning 33

Kirurgavdelning 33 På avdelning 33 är vi specialiserade på kärl, urologi samt allmän kirurgi. Vi behandlar både akuta sjukdomsfall och ger vård efter planerade operationer. Till avdelningen finns också en inskrivningsmottagning och en sluss dit patienter med planerade operationer kommer på operationsdagens morgon. Vi har också dagkirurgiska vårdplatser för patienter som genomgår angiografier. Vårt arbete sker i team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Vi har även studenter i klinisk praktik. Avdelningschef: Anna Ninov Verksamhetschef: Johan Moberg Telefon 0470-58 58 00 Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Besöksregler Tänk på att inte ta med

Kirurgavdelning 34

Kirurgavdelning 34 På avdelning 34 är vi specialiserade på mag-tarmkirurgi, allmän kirurgi, öron-näsa-halskirurgi samt ögonkirurgi. Vi behandlar både akuta sjukdomsfall och ger vård efter planerade operationer. Till avdelningen finns också en inskrivningsmottagning och en sluss dit patienter med planerade operationer kommer operationsdagens morgon. Vårt arbete sker i team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, sjukgymnaster samt arbetsterapeuter. Vi har även studenter i klinisk praktik. Avdelningschef: Annette Strömwall Verksamhetschef: Johan Moberg 0470-58 80 00. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Besöksregler tänk på att inte ta med blommor p.g.a. allergier. Även starka dofter och röklukt kan framkalla allergi.

Jourtandvården Växjö

Jourtandvården Växjö Jourhavande tandläkare under helgdagar Jourhavande tandläkare finns i Växjö. Öppettider: lör-, sön- och helgdag, kl 09.00 – 12.00 Telefonnummer: 0470-58 89 10 Adress: Södra Esplanaden Lasarettsområdet Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Journalenheten

Journalenheten Journalenheten utför loggrapporter och spärrtjänst. Driftsform Driftsform: Landsting/Region