Stad: Umeå

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten är en länsenhet och ett kompetenscentrum för barnavårdsmottagningarna i Västerbotten. Enheten finns på tre platser i länet: Umeå, Skellefteå och Lycksele. I Umeå hittar du enheten i Regionens hus, Köksvägen 11. I Skellefteå hittar du enheten på Skellefteå lasarett. I Lycksele hittar du enheten på Lycksele lasarett. På enheten arbetar mödra- och barnhälsovårdspsykologer, barnhälsovårdsöverläkare, dietist, vårdutvecklare samt administratör. All kontakt med Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten sker genom respektive hälsocentral, BVC eller mödravårdscentral. Information till patienter Telefonnummer till psykolog och dietist står på din kallelse. Remisskrav Det krävs remiss från din hälsocentral, BVC,

Capio hälsocentral Dragonen

Capio hälsocentral Dragonen Välkommen till Capio Hälsocentral Dragonen! Om du blir sjuk och behöver rådgivning tar vi hand om dig. Du ska inte behöva vänta länge, därför anstränger vi oss för att det ska vara enkelt att nå oss. Hos oss får du ett professionellt omhändertagande med ett gott bemötande. Du erbjuds fast läkarkontakt med erfarna distriktsläkare. Vi erbjuder även: distriktssköterskemottagning, arbetsterapi, barn- och mödravårdscentral, diakon, dietist, psykolog, sjukgymmnast och medicinsk fotvård. Välkommen att lista dig hos oss! Driftsform Driftsform: Privat

Cancercentrum Umeå

Cancercentrum Umeå Information till patienter Centrumledning Har du frågor, förslag eller synpunkter på verksamheten kontakta centrumledningen. Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef E-post: elisabeth.o.karlsson@regionvasterbotten.se Martin Erlanson, biträdande verksamhetschef E-post: martin.erlanson@regionvasterbotten.se Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beteendemedicin Umeå

Beteendemedicin Umeå Beteendemedicin Umeå utgör en del av Arbets- och beteendemedicinskt centrum som arbetar med att förebygga och behandla ohälsa relaterad till arbete, miljö och livsstil. Vi vänder oss till personer med kraftig övervikt eller fetma, många gånger i kombination med förhöjda blodfetter, högt blodtryck och nedsatt glukostolerans eller diabetes, i första hand typ 2-diabetes. Oftast finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och ibland har patienterna redan utvecklad hjärt-kärlsjukdom. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Behandlingsenhet Ersboda Umeå

Behandlingsenhet Ersboda Umeå Behandlingsenhet Ersboda finns integrerat i ett radhusområde på Östra Ersboda. Verksamheten riktar sig till patienter med psykossjukdom och erbjuder intensifierad behandling i öppenvård upp till 5 dagar/vecka. Målsättningen med insatserna är att höja funktionsnivån med inriktning mot en livsstilsförändring samt minska konsekvenser av sjukdomen. Behandlingen kan bedrivas både individuellt och i grupp utifrån patientens behov och önskemål. I behandlingsprogrammet ingår bl.a. fysisk aktivitet i grupp, bassängträning, bildgrupp, musikgrupp, social färdighetsträning, individuella samtal, neurokognitiv träning samt aktivt deltagande i alla moment avseende middagar. Behandlingspersonalen består av skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Behandlingsenhet Teg

Behandlingsenhet Teg Tegs behandlingsenhet är beläget i stadsdelen Teg. Centret vänder sig till dig från 18 år med någon form av personlighetsstörning. Det kan bland annat innebära svårigheter i relationer, stress och ångest av den omfattningen att det hindrar och begränsar det dagliga livet. Behandlingspersonalen består av sjuksköterska, skötare, socialpedagog, sjukgymnast, arbetsterapeut, specialistläkare. Innan man fått plats på centret ingår man i centrets socialiseringsgrupp för att lära känna miljön, personalen och det kognitiva arbetssättet. Centret har 6 heldygnsplatser och är bemannat från söndag klockan. 17.00 till och med fredag klockan 15.00 Grunden för behandlingen är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som

Behandlingsenhet Vågen Umeå

Behandlingsenhet Vågen Umeå Vågen är en enhet som bedrivs dagtid, fem dagar i veckan och är belägen på Ålidhem. Förutom 1,75 fast tjänst är en sjukgymnast och arbetsterapeut från kliniken engagerad i gruppverksamhet. Målgruppen är unga självdestruktiva patienter som inte kommer vidare i sedvanlig öppenvård/slutenvård. Vågen bedriver en anpassad DBT/KBT-behandling. I behandlingsprogrammet ingår bland annat färdighetsträningsgrupp, hälsogrupp, bildgrupp, basal kroppskännedom och individuella samtal. Behandlingen bedrivs under en begränsad tid och vårdprogrammet individualiseras utifrån patientens behov i samråd med kontaktansvarig i öppenvård, patientansvarig läkare, representanter från aktuell avdelning och i vissa fall också boendehandledare verksamma i kommunala boenden samt anhöriga. Driftsform

Husläkarna Hälsocentral i Umeå

Husläkarna Hälsocentral i Umeå Till oss kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa. Vårt mål att ge dig ett gott medicinskt omhändertagande och bra bemötande i livets alla förhållanden. Hos oss kan du få hjälp med de flesta sjukdomstillstånd och stöd för att förbättra din hälsa. På hälsocentralen arbetar olika yrkeskategorier som distriktsläkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut,arbetsterapeut, samtalsterapeut, rehabkoordinator, undersköterska, sekreterare samt dietist. Vi har även sjuksköterskeledda mottagningar för patienter med diabetes, astma/KOL och inkontinens. Vi har BVC och MVC samt arbetar enligt en modell som kallas GVC riktad mot multisjuka äldre. Vi driver även en

BB-avdelning Umeå

BB-avdelning Umeå Välkommen till BB/antenatalavdelningen i Umeå. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Information om hur du gör för att få ett hjälpmedel och liknande frågor hittar du i tema Hjälpmedel. Under Läs mer finns en länk till temat. Driftsform Driftsform: Landsting/Region