Stad: Uddevalla

Klinisk kemi Uddevalla Sjukhus, Uddevalla

Klinisk kemi Uddevalla Sjukhus, Uddevalla Verksamhetsområdet klinisk kemi omfattar provtagning, kemiska och fysikaliska mätningar, hematologiska undersökningar, funktionsundersökningar samt konsultation och utveckling inom området klinisk kemi. Verksamheten omfattar även narkotikaanalyser inom hälso- och sjukvård samt företagstestning. Även virusisolering utföres inom enheten. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 07:30 – 13:00 Tidsbokad provt Mån-Fre 13:00 – 14:00 Boka 010-4352701 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Jourtandvård Uddevalla, Uddevalla

Jourtandvård Uddevalla, Uddevalla Öppettider: Lördag, Söndag och helgdag 10:00-12:30 Information till patienter Våra lokaler ska vara tillgängliga för alla, därför ber vi dig undvika stark parfym när du besöker oss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BVC Vårdcentralen Silentzvägen, Uddevalla

BVC Vårdcentralen Silentzvägen, Uddevalla Du kan alltid inleda ditt vårdbesök digitalt via Praktikertjänst24, allt du behöver är Bank-ID Påbörja ditt besök online http://www.ptj.se/vardcentralen-silentzvagen/praktikertjanst24/ Vi har sammanhållen journalföring vilket gör att vårdpersonalen får en heltäckande vårdhistorik, möjlighet att ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i vårdval Västra Götaland. Vår målsättning är att erbjuda dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Här arbetar Distriktsläkare, Distriktssköterskor, Sjuksköterskor, Undersköterskor, Barnsjuksköterskor, Diabetessköterskor, Hjärt/kärlsköterskor, Astma/Kol-sköterskor, Inkontinenssjuksköterska, Kurator,Psykolog, Läkarsekreterare, Rehab-koordinator. Vi har även vaccinationsmottagning. Alla besök ska förbokas via telefon 0522-39280.

BVC Achima Care Uddevalla, Uddevalla

BVC Achima Care Uddevalla, Uddevalla BVC ligger i anslutning till Carema vårdcentral. Här möts du av en erfaren BVC-sköterska och läkare som regelbundet följer ditt barns utveckling under de fem första åren. Vi följer barnhälsovårdens basprogram och riktlinjer som bland annat innehåller vaccination, läkarbesök och hälsokontroller samt erbjuder föräldragrupper. Vi lovar att ge en personlig och mycket god service för dig och ditt barn. Driftsform Driftsform: Privat

BUP Öppenvårdsmottagning Uddevalla, Uddevalla

BUP Öppenvårdsmottagning Uddevalla, Uddevalla BUP öppenvårdsmottagning är en del av BUP-kliniken inom NU-sjukvården. Vårt uppdrag är att utreda och behandla barn och ungdomar mellan 0 och 18 år med någon form av psykiatrisk problematik. Öppenvården ansvarar också för akutbedömningar (måndag-fredag kl 8:00-16:30). Till öppenvården krävs ingen remiss. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Information till besökare Besöksregler Inga särskilda regler Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BUP neuropsykiatriskt team Uddevalla sjukhus, Uddevalla

BUP neuropsykiatriskt team Uddevalla sjukhus, Uddevalla NP-teamet är ett specialistteam som finns inom barn- och ungdomspsykiatrin i samverkan med barn- och ungdomsmedicin och habiliteringen. Teamet utreder barnneuropsykiatriska störningar, dvs barn/ungdomar med dysfunktioner inom t ex motorik, perception, uppmärksamhet, samspel- och kommunikationssvårigheter samt tvångsmässiga beteendeavvikelser. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Information till besökare Besöksregler Inga särskilda regler Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BUP mellanvårdsmottagning Uddevalla sjukhus, Uddevalla

BUP mellanvårdsmottagning Uddevalla sjukhus, Uddevalla En specialistenhet för barn och ungdomar 6 – 18 år samt deras familjer som är i behov av fler omfattande terapeutiska insatser då öppenvårdserbjudandet inte är tillräckligt. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är från 6 – 18 år. Information till besökare Besöksregler Inga särskilda regler Driftsform Driftsform: Landsting/Region