Stad: Sundsvall

Kontinensmottagning Sundsvall

Kontinensmottagning Sundsvall På kontinensmottagningen arbetar en uroterapeut som är en specialutbildad sjuksköterska och gynekologer. Arbetet på kontinensmottagningen består bland annat av kartläggning av det specifika problemet och behandling av urinläckage och andra störningar i blåsfunktionen. Vi ger också behandling och hjälp vid avföringsläckage. Behandlingsalternativ kan vara bäckenbottenträning, beteendeträning, elstimulering och utprovning av inkontinenshjälpmedel Har du frågor gällande din faktura eller önskar du journalkopior är du välkommen att kontakta våra medicinska sekreterare på telefon: 060-181528. måndag – torsdag,13-16 Information till patienter Läs mer på 1177.se om urinläckage eller gå in och läs under symtom/besvär. Du kan även läsa mer om urininkontinens

Klinisk fysiologimottagning Sundsvall

Klinisk fysiologimottagning Sundsvall Klinisk fysiologimottagning är en del av Länsverksamheten Röntgen och Klinisk fysiologi i Sundsvall. På mottagningen utförs fysiologiska mätningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom. Information till patienter För att få komma och bli undersökt hos oss krävs en medicinsk bedömning av en läkare. Vissa undersökningar kräver förberedelser som beskrivs i kallelsebrevet. Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klamydiamottagning

Klamydiamottagning Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgkliniken sekretariat

Kirurgkliniken sekretariat Sekretariatet skriver åt kirurg, urolog öron klinikerna. Information till patienter Vi hjälper till med journalkopior Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgkliniken Sundsvall

Kirurgkliniken Sundsvall Vi svarar för primär kirurgisk sjukvård inom vårt upptagningsområde som omfattar ca 155 000 invånare. Dessutom har vi en del spetsfunktioner där vi svarar för kirurgi till hela länets befolkning. Thoraxkirurgi, vad gäller lungoperationer är i länet centraliserat till Sundsvall. Operationer av sköldkörtel och bisköldkörtlar har också blivit en länsspecialitet. Även operationer för sjuklig fetma remitteras till länssjukhuset liksom all resurskrävande brötcancerkirurgi.Vår kirurgiska verksamhet är uppdelad på fyra sektioner där läkare med specialistkunskap har profilansvar. Dessa fyra ansvarsområden är bröstendokroni, kärlthorax, övre gastrointestinalkanalen samt tjocktarmssjukdomar. Vi bedriver också en del kirurgi på barn. Dagkirurgi i Sundsvall erbjuder en

Kirurgimottagning

Kirurgimottagning Information till patienter Beroende på orsak till läkarbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 09:00 – 12:00 Mån-Tor 13:00 – 15:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Capio Medocular Sundsvall

Capio Medocular Sundsvall Capio Medocular har fått i uppdrag att utföra gråstarroperationer åt Landstinget i Västernorrland. Samordnare av remisserna är ögonkliniken Sundsvalls sjukhus, som skickar remisserna till Capio Medocular. Vi har numer möjlighet att även erbjuda privata gråstarroperationer. Driftsform Driftsform: Privat

Kardiologi hjärtintensivvårdsavdelning 27, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand

Kardiologi hjärtintensivvårdsavdelning 27, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand Kardiologen är en kombinerad hjärtintensiv- och hjärtvårdsavdelning. De flesta kommer via akuten men det är även vanligt att patienter kommer direkt in på HIA från ambulansen. Vi konsultvårdar även andra klinikers patienter som behöver hjärtsjukvård. Dygnet runt görs det kranskärlsröntgen, både planerade och akuta. Undersökningen sker på röntgen men förberedelser och eftervård sker på avdelningen. Patienterna kommer även från kringliggande sjukhus för detta. Vi har även en planerad väntelista för både pacemakerinläggningar, dosbyten, medicininställningar. På hjärtintensiven ligger patienter med misstanke om hjärtinfarkt, instabil angina, svåra hjärtarytmier eller svår hjärtsvikt. På kardiologsidan ligger patienter efter

Intensivvårdsavdelning Sundsvall

Intensivvårdsavdelning Sundsvall Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Intensivvårdsavdelningens vårdplatser är utrustade med avancerad medicinteknisk utrustning. På IVA arbetar anestesiläkare med inriktning mot intensivvård i ett team kring patienten tillsammans med specialistutbildad sjuksköterska i intensivvård, undersköterska och sjukgymnast. Målet är att ge bästa möjliga vård till den enskilde patienten. Intensivvårdsavdelning Sundsvall är en del av länsverksamheten Operation och Intensivvård. Information till besökare Besöksregler Kontakta personalen på IVA för att få en besökstid. Undvik parfym av hänsyn till allergiker. Driftsform Driftsform: Landsting/Region