Stad: Östersund

Klinisk kemi, Östersund

Klinisk kemi, Östersund Provtagningen – Drop in Ingen tidsbokning behövs, kom på drop in under våra öppettider. Vi på provtagningen strävar efter att du som

Kirurgimottagningen, Östersund

Kirurgimottagningen, Östersund På Kirurgimottagningen har läkare med specialistutbildning i mag-tarm, kärl, kirurgisk endokrinologi, bröstcancer och allmän kirurgi mottagningar med olika undersökningar och provtagningar. På Kirurgimottagningen

Kirurgi avdelning 1, Östersund

Kirurgi avdelning 1, Östersund Kirurgi avdelning 1 är en vårdavdelning med inriktning mot urologi och öronkirurgi. Vi finns på plan 11 på sjukhuset. Information till

Kirurgi avdelning 3, Östersund

Kirurgi avdelning 3, Östersund Kirurgi avdelning 3 är en vårdavdelning med inriktning mot akut/allmän-, och ögonkirurgi. Vi finns på plan 13 på sjukhuset. Information till

Kirurgi avdelning 4, Östersund

Kirurgi avdelning 4, Östersund Kirurgi avdelning 4 är en vårdavdelning med inriktning mot bröst-, kärl-, endokrin- och plastikkirurgi. Vi finns på plan 13 på sjukhuset.

Infektionsmottagningen, Östersund

Infektionsmottagningen, Östersund Infektionskliniken erbjuder specialiserad infektionsvård i Jämtlands län. Verksamheten omfattar öppen och sluten specialistvård med planerad verksamhet dagtid och jourverksamhet dygnet runt. Dessutom viss

Infektionsavdelningen, Östersund

Infektionsavdelningen, Östersund Avdelning 30 består av 17 vårdplatser varav 10 rum med separat ingång för möjlighet till isoleringsvård. Här ges akut vård företrädesvis för patienter

Blodcentralen, Storsjötappen

Blodcentralen, Storsjötappen Ditt blod kan rädda liv. Sjukvården i länet behöver kontinuerligt nya blodgivare. Om du är mellan 18 och 60 år, känner dig frisk

Hörcentralen, Östersund

Hörcentralen, Östersund Hörcentralen utför: – hörselmätningar – yrselundersökningar – hörselscreening av nyfödda – utprovning av hörhjälpmedel (t ex hörapparater, text- och bildtelefoner) – service och