Stad: Oskarshamn

Kristinebergs hälsocentral

Kristinebergs hälsocentral Vi erbjuder dig hälso- och sjukvård av personal med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Vi ger dig nära och trygg vård, oavsett vart i livet du befinner dig. Vi är en av länets 27 landstingsdrivna hälsocentraler och har ca 7 800 listade patienter. Hos oss arbetar fem läkare, alla med specialistkompetens i allmänmedicin, distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens inom astma/KOL, demens, diabetes, blodtryck, inkontinens, livsstil och vaccination. Hos oss finns även undersköterskor som ansvarar för bland annat provtagning. Våra medicinska sekreterare ansvarar för dokumentation och receptionsarbete. Vi har även en primärvårdspsykolog. Välkommen till oss! Verksamhetschef Helene Svensson Information

Kirurgmottagningen Oskarshamn

Kirurgmottagningen Oskarshamn Till oss kommer du som behöver kirurgisk vård för behandling och operation. På Kirurgmottagningen utför vi mindre kirurgiska ingrepp, som till exempelvis borttagning av hudförändringar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgavdelning 7 Oskarshamn

Kirurgavdelning 7 Oskarshamn Vi vårdar dig som har gallbesvär, bråck eller besvär av prostata och ska genomgå en operation. Vi vårdar även dig som ska genomgå plastikkirurgiska ingrepp. Vi som jobbar på avdelningen arbetar i team, vilket innebär du kommer få träffa flera av oss när du är här. Eftersom vi jobbar i team kommer de som du träffar alla ha god kännedom om ditt tillstånd, vilket gör att vi kan ta ett helhetsgrepp och att du kan känna dig trygg under den tid du vistas hos oss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Bårhus Oskarshamn

Bårhus Oskarshamn På bårhuset på Oskarshamns sjukhus tar vi hand om de som avlider i Oskarshamns kommun och närområde. Du som är anhörig är välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar samt för att boka ett avsked. Vi har ett vackert avskedsrum där du som anhörig kan ta stillsamma avsked i lugn och ro. Vill du boka ett avsked av någon närstående är det viktigt att du kontaktar oss först. Vi har även ett utrymme för att tvätta/tvaga, klä/svepa den avlidne. Kontakta oss för tidsbokning och mer information. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hörselvården Oskarshamn

Hörselvården Oskarshamn Vi tar emot dig som har tinnitus, hörselnedsättning, är döv eller dövblind. Vi erbjuder rehabilitering och habilitering. Till oss kommer du för att få rådgivning, göra hörselprov och prova ut hörapparat eller annat hörseltekniskt hjälpmedel. I rehabiliteringen ingår även uppföljning. Uppföljning kan ske individuellt, i grupp eller via frågeformulär. Målet är att du som kommer till oss ska kunna ha en fungerande livssituation utifrån dina egna förutsättningar. Vi tar emot både barn och vuxna. Information till patienter Vänligen anmäl dig i vår anmälningsskärm när du kommer på ditt besök. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blå Kustens hälsocentral

Blå Kustens hälsocentral Du hittar oss på plan 6, Oskarshamns sjukhus. Vi är en av länets landstingsdrivna hälsocentraler och har en personal på ungefär 25 personer som arbetar med ca 8045 listade patienter. Hos oss arbetar fyra läkare med specialistkompetens i bl.a. allmän medicin. I perioder har vi även utbildningsläkare. Utöver läkar- och distriktssköterskemottagning finns specialistsköterskemottagningar inom astma/KOL, blodtryck, inkontinens, livsstil, demens, tobak, diabetes och vaccination. Vi har även en rehabkoordinator. Vi har undersköterskor som bl.a. sköter provtagningen och medicinska sekreterare som ansvarar för dokumentation och reception. Det finns även en primärvårdspsykolog på hälsocentralen. Vi ger dig en trygg vård

Blodcentralen Oskarshamn

Blodcentralen Oskarshamn Till oss kommer du för att lämna blod. Som blodgivare gör du en viktig insats och hjälper oss att fylla på vårt blodlager. Det blod som du ger kan användas i samband med operationer, transplantationer eller vid behandling av olika sjukdomar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hudmottagningen Oskarshamn

Hudmottagningen Oskarshamn Till oss kommer du som behöver utredas eller behandlas för en hudsjukdom. Vi utreder och behandlar till exempel eksem, psoriasis, solskador, akne, svårläkta sår, hudinfektioner, skabb, hudtumörer och andra hudförändringar. Hos oss kan du även få bad- och ljusbehandlingar. Information till patienter Vänligen anmäl dig i vår anmälningsskärm när du kommer på ditt besök. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Oskarshamn

Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Oskarshamn Till oss kommer du och ditt barn från att barnet är nyfött fram tills att barnet fyller sex år. Vi följer barnets utveckling och ger dig som förälder/vårdnadshavare stöd i din föräldraroll och alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdens nationella program. Om barnet är sjukt eller har skadat sig ska du i första hand vända dig till er hälsocentral. Du kan också ringa 1177 får att få råd av en sjuksköterska eller hjälp med vart du ska vända dig när barnet behöver vård. Välkommen till oss! Information till