Stad: Nybro

Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Nybro

Barnhälsovårdsmottagningen familjecentralen Nybro Till oss kommer du och ditt barn från att barnet är nyfött fram tills att barnet fyller sex år. Vi följer barnets utveckling och ger dig som förälder/vårdnadshavare stöd i din föräldraroll och alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. Vi erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer enligt barnhälsovårdens nationella program. Om barnet är sjukt eller har skadat sig ska du i första hand vända dig till er hälsocentral. Du kan också ringa 1177 får att få råd av en sjuksköterska eller hjälp med vart du ska vända dig när barnet behöver vård. Välkommen till oss! Information till

Psykiatrisk öppenvård Nybro

Psykiatrisk öppenvård Nybro Till oss kommer du som har en psykisk ohälsa för att få psykiatrisk specialistvård. Du som kommer till oss kan exempelvis ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ångest eller depression som kräver specialistvård, psykossjukdom, personlighetsstörning, bipolär sjukdom eller tvångssyndrom. Vi erbjuder utredning och behandling såväl individuellt som i grupp. Information till patienter Vi tar emot dig som bor i Nybro eller Emmaboda. Remisskrav För att komma till oss behöver du en remiss från din hälsocentral alternativt lämna en egenremiss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Astmamottagningen Astrakanen Nybro

Astmamottagningen Astrakanen Nybro Astmasköterskan utför spirometri (lungfunktionstest för att diagnostisera sjukdomar i andningsvägarna, t ex astma eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom). Informerar och instruerar om egenvård och läkemedelshantering. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs

Astrakanen läkarcentrum Nybro

Astrakanen läkarcentrum Nybro Välkommen till Astrakanen, din hälsocentral i Nybro. Vi kan erbjuda dig både tidsbeställd och drop in-mottagning till våra läkare och distriktssköterskor. Vi kan även erbjuda er tid till våra specialistsjuksköterskor inom Astma/Kol, Livsstilsrådgivning/tobaksavvänjning, demens, inkontinensutredning/enureslarm, diabetes och resemedicin. Vi har även tillgång till primärvårdspsykolog och medicinsk fotvård. Information till patienter För beställning av tider till läkare, distriktssköterska och våra specialistmottagningar vg kontakta oss. För vidare information gå in på vår webbplats www.astrakanen.se Driftsform Driftsform: Privat

Primärvårdsjouren Nybro

Primärvårdsjouren Nybro Om du blir sjuk eller skadar dig under kvällar och helger är det primärvårdsjouren eller akutmottagningen som hjälper dig. Detta gäller när ditt ärende inte kan vänta till dagen därpå eller kommande vardag då din hälsocentral eller allmänmottagning är öppen. Ring alltid innan du besöker oss. Ring gärna sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning av dig och kan lotsa dig vidare till rätt vård. OBS! Vid akuta livshotande tillstånd, ring alltid 112. Jourverksamheten är ett samarbete mellan Nybro hälsocentral, Emmaboda hälsocentral, Astrakanen läkarcentrum Nybro, Astrakanen Emmaboda läkarcentrum, och

Vaccinationsmottagningen Astrakanen Nybro

Vaccinationsmottagningen Astrakanen Nybro Resevaccinationer,samt flertalet andra vaccinationer Information till patienter Ring för att boka tid för vaccinering

Folktandvården Nybro

Folktandvården Nybro Vi erbjuder barn, ungdomar och vuxna allt från undersökningar och akut tandvård till mer avancerad tandvård. På vår klinik samarbetar tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare för att du ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Vi har också ett nära samarbete med specialisttandvården. Hos oss kan du teckna ett Frisktandvårdsavtal, som innebär att du betalar ett fast pris för din tandvård. Som frisktandvårdskund får du regelbundna undersökningar, nödvändiga behandlingar samt råd och stöd om hur du bäst tar hand om dina tänder. Klinikchef: Cecilia Svedin Kliniksamordnare: Paulina Kielek Information till patienter Vid akuta tandbesvär på vardagar, ring den

Ungdomsmottagningen Nybro

Ungdomsmottagningen Nybro Till oss kommer du som är tjej upp till 23 år och du som är kille upp till 25 år. Hit vänder du dig om du har frågor om sex och samlevnad, din kroppsutveckling eller om du vill samtala om relationer och din psykiska hälsa. Till oss kommer du också om du behöver råd kring din sexuella hälsa, behöver du preventivmedel, vill köpa kondomer, behöver ett akut-piller, vill göra ett graviditetstest eller testa dig för HIV eller klamydia. Vid akut gynekologisk sjukdom, eller behov av akut p-piller på kvällar och helger ta kontakt med Gynmottagningen Kalmar. Det akuta

Tandläkare Tommy Valtersson, Nybro

Tandläkare Tommy Valtersson, Nybro I vår smakfullt inredda praktik, skapad för att du som patient skall få ett trevligt bemötande i en avslappnad och öppen atmosfär, jobbar två tandläkarteam (Team Tommy Valtersson och Team Anders Wickström) med mottot -Lev livet leende. Praktiken har en öppen och luftig planlösning och är utrustad med de bästa och modernaste utrustningarna inom exempelvis hygien/sterilhantering och digital röntgen. Vi arbetar med de modernaste materialen och metoderna för att kunna prestera en högkvalitativ vård med respekt för dig och dina önskemål. Vi utför alla typer av behandlingar på praktiken tex. Implantatbehandlingar från A till Ö, Estetisk

Tandläkare Torbjörn Magnusson, Nybro

Tandläkare Torbjörn Magnusson, Nybro Vi är en modern tandläkarpraktik där vi utför allt ifrån allmäntandvård till implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Vi har även en tandhygienist anställd. Information till patienter Är du inte nöjd med behandlingen du fått hos din tandläkare eller din tandhygienist och inte får gehör för ditt klagomål? Då kan du vända dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd (PRN) telefon 010-1283600 eller via e-post till synpunkter@ptj.se