Stad: Malmö

Kulan Idrottsskadecentrum AB, Malmö

Kulan Idrottsskadecentrum AB, Malmö Denna verksamhet är underleverantör till Örestadsklinikens vårdcentral. Driftsform Driftsform: Privat

Kris och Psykoterapimottagning Maria Trotzig, Malmö

Kris och Psykoterapimottagning Maria Trotzig, Malmö Hit kommer du som har en lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få hjälp om du upplever – kriser och sorg – nedstämdhet – stress och oro – depression och ångest – fobier Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Information till patienter Telefontider: Om jag inte kan svara, tala in ett meddelande på telefonsvararen så ringer jag upp så snart jag kan. Remisskrav Till oss kan du komma efter att

Kristina Lindberg, Malmö

Kristina Lindberg, Malmö Hit kommer du som har en lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få hjälp om du upplever – kriser och sorg – nedstämdhet – stress och oro – depression och ångest – fobier Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Information till patienter Remisskrav Till oss kan du komma efter att du har fått en remiss från läkare på den vårdcentral i Skåne där du är listad. Ålder Vi tar emot patienter som är

Konsensus Logopedi och KBT, Malmö

Konsensus Logopedi och KBT, Malmö Vi är en logopedmottagning med specialistkompetens inom flera logopediska områden och inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi utför logopediska utredningar gällande dyslexi och språkstörning på barn och ungdomar från 6 år (förskoleklass) och uppåt. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne, vilket innebär att utredningarna är kostnadsfria för patienter under 20 år. För övriga gäller högkostnadsskydd. Driftsform Driftsform: Privat

Kockum och Kockum, Malmö

Kockum och Kockum, Malmö Tandläkarna Kockum och Kockum består av ett team med allmäntandläkare, tandhygienister samt specialister. Vi ger dig vård av högsta kvalitet och med stort personligt engagemang. Hela familjen är välkommen till oss. Information till patienter Har avtal med Region Skåne – allmän barn- och ungdomstandvård Driftsform Driftsform: Privat

Kognitiva Psykoterapimottagningen, Malmö

Kognitiva Psykoterapimottagningen, Malmö Hit kommer du som har en lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få hjälp om du upplever – kriser och sorg – nedstämdhet – stress och oro – depression och ångest – fobier Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Information till patienter Remisskrav Till oss kan du komma efter att du har fått en remiss från läkare på den vårdcentral i Skåne där du är listad. Ålder Vi tar emot patienter som är

Kockum och Kockum Fridhem, Malmö

Kockum och Kockum Fridhem, Malmö Tandläkarna Kockum och Kockum består av ett team med allmäntandläkare, tandhygienister samt specialister. Vi ger dig vård av högsta kvalitet och med stort personligt engagemang. Hela familjen är välkommen till oss. Utför även specialisttandvård. Driftsform Driftsform: Privat

Klinisk neurofysiologisk avdelning Malmö

Klinisk neurofysiologisk avdelning Malmö Till oss kommer du för att undersökas för sjukdomar som påverkar nervsystemet. Vi undersöker även hjärnans och nervernas funktion. Genom undersökningarna kan vi bland annat fastställa och utesluta diagnoser, och välja lämpliga behandlingar. Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk fysiologisk och nuklearmedicinsk avdelning Malmö

Klinisk fysiologisk och nuklearmedicinsk avdelning Malmö Till oss kommer du för att undersöka och mäta hur dina organ fungerar. Det kan till exempel vara hjärtat, lungorna, kärlen, skelettet eller njurarna. Vi undersöker även dig som har en tumör. Genom undersökningarna kan vi bland annat fastställa och utesluta diagnoser, och följa upp behandlingar. Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kjölstad Gunilla Malmö

Kjölstad Gunilla Malmö Hit kommer du som har en lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få hjälp om du upplever – kriser och sorg – nedstämdhet – stress och oro – depression och ångest – fobier Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne. Information till patienter Remisskrav Till oss kan du komma efter att du har fått en remiss från läkare på den vårdcentral i Skåne där du är listad. Ålder Vi tar emot patienter som är