Stad: Ljungby

Kungshögen primärvårdsrehab

Kungshögen primärvårdsrehab Kungshögen primärvårdsrehab är en rehabenhet på vårdcentralen. Hos oss kan du träffa en arbetsterapeut, fysioterapeut eller en psykosocial resurs för att få en

Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby

Kliniskt kemiska laboratoriet Ljungby Klinisk kemi och transfusionsmedicin förser medicinska verksamheter i Kronobergs län med de analyser och blodkomponenter som krävs för att ge en

Klinisk fysiologi Ljungby

Klinisk fysiologi Ljungby På avdelningen för klinisk fysiologi utför vi analyser av olika organs funktion. Vi undersöker framförallt hjärta, lungor och perifer cirkulation. Verksamhetschef Carina

Kirurgmottagningen Ljungby

Kirurgmottagningen Ljungby På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem övre och nedre gastrointestinal kirurgi, allmän kirurgi, urologi och obesitaskirurgi. För att komma till oss

Kirurgkliniken Ljungby

Kirurgkliniken Ljungby Verksamhetschef: Ulla Wigberth- Tholén och Johan Moberg. Telefon 0470- 58 80 00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgavdelning 6 Ljungby

Kirurgavdelning 6 Ljungby På avdelning 6 är vi specialiserade på mag-tarmkirurgi, allmän kirurgi, urologi samt gynekologi. Vi behandlar både akuta sjukdomsfall och ger vård efter

Jourläkarcentralen Ljungby

Jourläkarcentralen Ljungby Jourläkarcentralen bedriver primärvård på kvällar och helger när vårdcentralen är stängd och besök till vårdcentral inte kan vänta till nästkommande vardag. Du kan

Intensivvårdsavdelningen Ljungby

Intensivvårdsavdelningen Ljungby Intensivvårdsavdelningen Ljungby är en delenhet under Anestesikliniken, som är en länsgemensam klinik med verksamhet i både Ljungby och Växjö. Vid Intensivvårdsavdelningen behandlas och

Bentäthetsmottagningen Ljungby

Bentäthetsmottagningen Ljungby Länsövergripande mottagning för bentäthetsmätning. Verksamhetschef Carina Nilsson, tel 0372-58 50 00, växel Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region