Stad: Lidköping

Kranskärlsmottagning Lidköping, Lidköping

Kranskärlsmottagning Lidköping, Lidköping Avdelning 4 är en medicinavdelning med 20 vårdplatser och en inriktning på hjärt- och lungsjukvård. Utöver akuta inläggningar har vi en planerad verksamhet med framför allt sömnapnéutredningar och elkonverteringar. På avdelningen finns det övervakningsenheter för arytmi/ischemi och saturationsregistrering. Det finns också sjuksköterskemottagningar som är knutna till vårdavdelningen, så som hjärtsvikts-, kranskärls-, KOL- och sömnapnémottagning. Vi har ett nära samarbete med kardiologen och lungmedicin på KSS samt Sahlgrenska sjukhuset Driftsform Driftsform: Landsting/Region

KOL-mottagning Lidköping, Lidköping

KOL-mottagning Lidköping, Lidköping Avdelning 4 är en medicinavdelning med 20 vårdplatser och en inriktning på hjärt- och lungsjukvård. Utöver akuta inläggningar har vi en planerad verksamhet med framför allt sömnapnéutredningar och elkonverteringar. På avdelningen finns det övervakningsenheter för arytmi/ischemi och saturationsregistrering. Det finns också sjuksköterskemottagningar som är knutna till vårdavdelningen, så som hjärtsvikts-, kranskärls-, KOL- och sömnapnémottagning. Vi har ett nära samarbete med kardiologen och lungmedicin på KSS samt Sahlgrenska sjukhuset Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgiavdelning Lidköping, Lidköping

Kirurgiavdelning Lidköping, Lidköping Cancersjukvård, allmän kirurgisk och urologisk verksamhet. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Keld Böll Dental, Lidköping

Keld Böll Dental, Lidköping Tandläkare, tandvårdsrädda, estetisk tandvård, engelska, tyska, danska och norska. Driftsform Driftsform: Privat

Jörgen Sjöberg AB, Lidköping

Jörgen Sjöberg AB, Lidköping -Sjukgymnast/Fysioterapi med specialisering inom rygg-, muskler- och leder -Rehabilitering efter ortopediska skador -Ortopedisk medicin specialist -Diagnostering och behandling av idrottsskador Driftsform Driftsform: Privat

BVC Hamnstadens vårdcentral, Lidköping

BVC Hamnstadens vårdcentral, Lidköping Vi följer det nationella basprogrammet för barn upp till 5 års ålder, vilket bl.a. innebär hembesök inom en vecka efter utskrivning från BB. Därefter uppföljning av tillväxt och utveckling, vaccinationer, läkarbesök och stöd och samtal kring föräldraskapet, råd om amning, kost , sömn mm. Driftsform Driftsform: Privat

BUP mottagning Lidköping, Lidköping

BUP mottagning Lidköping, Lidköping Mottagning för planerad barn- och ungdomspsykiatri. Information till patienter Bup mottagningen ligger i hus 4, plan 2 Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region