Stad: Karlshamn

Kirurgi- och urologimottagning Karlshamn

Kirurgi- och urologimottagning Karlshamn Kirurg- och urologimottagningen i Karlshamn tar emot patienter med sjukdomar främst i mage, tarmkanalen, i kärlen, bröst, endokrin, barn och urologi. I Karlshamn finns även vår plastik- och överviktskirurgiska verksamhet. För att få komma till oss behöver du först få en bedömning från din läkare på vårdcentralen. Du kan också lämna in en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller fylla i och skicka in en blankett. Mottagningen utför behandlingar, operationer och så kallade endoskopiska ingrepp där man med hjälp av ett slangliknande instrument, endoskop, undersöker invärtes organ. Information till patienter Anmäl dig i centralkassan. Kom

Karlshamn Ungdomsmottagning

Karlshamn Ungdomsmottagning Om du är under 26 år och har funderingar över kropp och själ kan du vända dig till oss. Vi vill att du ska känna att respekt, jämlikhet och öppenhet präglar ditt möte med oss, oavsett vad du söker för eller oberoende av religion, kulturell bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning eller sexuell identitet och oavsett kön. Vår ungdomsmottagning är HBTQ-certifierad och miljöcertifierad. Varmt välkommen! Information till patienter Telefontid tidbokning: 0454-732790 Vi har call-back på telefonen. Det innebär att du får göra val vem du vill prata med och sen får du en tid när vi ringer upp dig. Du

Jourcentral Karlshamn

Jourcentral Karlshamn Jourcentralen har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 21.00. Lördagar och söndagar har jourcentralen öppet mellan klockan 08.00 och 21.00. Information till patienter Innan du kommer till jourcentralen bör du ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177, så att de kan vägleda dig till rätt vårdnivå. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn

Brunnsgårdens vårdcentral, Karlshamn Brunnsgårdens vårdcentral är centralt belägen i Karlshamn på Erik Dahlbergsvägen 30 C. Hos oss finns många olika kompetenser för att tillgodose just ditt behov. Vi har också en äldremottagning som vänder sig till dig som är 75 år och uppåt. Läs mer om vad vi erbjuder under fliken Vårt utbud. På vårdcentralen finns den vård som är basen i hälso- och sjukvården, det vill säga den vård som inte kräver sjukhusets resurser eller utrustning. Det är i första hand hit du ska vända dig när du blir sjuk och vill få kontakt med vårdpersonal. Information till patienter

Hörselvården Karlshamn

Hörselvården Karlshamn Vi arbetar med habilitering och rehabilitering av personer med dövhet, dövblindhet, tinnitus, och hörselskador och av olika art och grad. Vi utvecklar patientens starka sidor och tränar för att kompensera den nedsatta funktionen. I habilitering och rehabilitering ingår till exempel både utprovning av hjälpmedel och att lära sig använda dessa, samtalsstöd, information om funktionshindret, föräldrautbildning och samverkan med organisationer och myndigheter. Som patient kommer du till hörselvården via öron-, näs- och halsklinikens mottagning efter remiss från till exempel barnavårdscentralen, skolhälsovården och vårdcentralen. Läs mer om oss under fliken Vårt utbud. Information till patienter Anmälan vid samtliga besök görs

Blodcentral Karlshamn

Blodcentral Karlshamn Blodcentralen (transfusionmedicin) samlar in blod och förser sjukhuset med blod och blodkomponenter som är en nödvändig förutsättning för att kunna bedriva modern sjukvård. Blodet behövs till exempel vid operationer, transplantationer och cancerbehandling Information till patienter För att bli blodgivare ska du vara 18-60 år, vara frisk, väga minst 50 kilo, ha giltig identitetshandling, läsa, förstå och tala svenska och ha ett svenskt personnummer. Du hittar mer information om blodgivning här till höger eller på geblod.nu Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlshamn

Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset i Karlshamn är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hudmottagning Karlshamn

Hudmottagning Karlshamn På hudmottagningen bedömer och behandlar vi inflammatoriska hudsjukdomar som psoriasis och eksem och tumörsjukdomar i huden.Vi erbjuder också olika former av ljusbehandling och Buckybehandling (mjukröntgen). I samarbete med yrkesdermatolog från Universitetssjukhuset i Malmö utreder vi yrkesrelaterade hudsjukdomar. Information till patienter För att kontakta vår kurator, ring telefonnummer 0455-73 44 20. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Röntgenmottagning Karlshamn

Röntgenmottagning Karlshamn Röntgen är en serviceklinik och hit kommer patienter via remiss från offentliga och privata vårdgivare, både de som har bokat en tid och de som är akuta. Vi utför röntgendiagnostik med modern högteknologisk digital utrustning. För mera information om våra olika undersökningar var god se under fliken vårt utbud. På dagtid anmäler du dig i receptionen på röntgen, vänligen ta med kallelse och legitimation. På kvällar och helger är receptionen stängd och avdelningen låst, vänligen ring på porttelefonen utanför röntgenkliniken. Eventuella smycken eller piercingar ska tas av före undersökningen. Undvik parfym, rakvatten eller andra starkt doftande ämnen. Vid

Öronmottagning Karlshamn

Öronmottagning Karlshamn Öronmottagningen är en specialistmottagning inom öron-, näs- och halsområdet. Vi behandlar både barn och vuxna. Har du behov av akut omhändertagande utanför mottagningstiderna hänvisar vi dig till sjukvårdsrådgivningen eller till din vårdcentral. Via Blekingesjukhuset i Karlskrona kan du alltid nå en jourhavande öronläkare kvällar, nätter och helger för hela länet. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska och läkarsekreterare. Läs mer om oss under fliken Vårt utbud. Information till patienter Telefonmeddelande på tider utanför våra telefontider rörande till exempel återbud eller recept kan även lämnas via knappval. Vi använder callback-systemet, vilket innebär att man talar in sitt telefonnummer, alternativt