Stad: Hudiksvall

Kirurgmottagning Hudiksvall

Kirurgmottagning Hudiksvall På kirurgmottagningen finns specialister i urologi, kärl och allmänkirurgi. Det innebär sjukdomar eller åkommor som mag- och tarmsjukdomar, galla, bråck, hemorrojder, bröstkirurgi, fettknölar, födelsemärken med mera. Kirurgmottagningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor, bröst- och stomisjuksköterska, uroterapeut samt väntelistsamordnare/koordinator. Information till patienter Remisskrav Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som

Kirurgavdelning Hudiksvall

Kirurgavdelning Hudiksvall Kirurgavdelningen i Hudiksvall har 36 vårdplatser fördelade på två avdelningar. Avdelning 1 är en kirurgisk vårdavdelning med 30 vårdplatser och avdelning 6 är en kirurgisk och ortopedisk vårdavdelning med sex vårdplatser. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Intensivvårdsavdelning Hudiksvall

Intensivvårdsavdelning Hudiksvall Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med svåra sjukdomstillstånd. Patienterna kommer från akutmottagningen, vårdavdelningar eller centraloperation. Det finns inga fasta besökstider, men du kan få vänta vid morgonskötsel, ronder och vid undersökningar. Kom gärna överens med personalen när det är lämpligt att komma på besök. Då utrymmet runt patienten är begränsat är det bra om det max är två personer som besöker patienten samtidigt. Det är bra om det är en i familjen som är kontaktperson. Om du känner dig tveksam till besök på grund av egen sjukdom kan du

Hörselhabilitering Hudiksvall

Hörselhabilitering Hudiksvall Hörselhabilitering Hudiksvall. Verksamheten finns också i Gävle, se Hörselhabilitering Gävle. Hörselhabiliteringen vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som är döva, har en hörselnedsättning, är ljudöverkänsliga eller har tinnitus. Hörselhabiliteringen erbjuder utifrån ett individuellt behov olika rehabiliterande insatser. Insatserna syftar till att hitta vägar till att på ett bättre sätt hantera svårigheterna och därmed få en högre livskvalité. Information till patienter Remisskrav Ej remisskrav Information till besökare Besöksregler På grund av allergirisken, undvik parfym. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blodgivarcentral Hudiksvall

Blodgivarcentral Hudiksvall Välkommen till blodcentralerna i Gävleborgs län. Till blodcentralerna kommer våra givare för att lämna blod. Är du 18-60 år, frisk och befinner dig i Gävleborgs län är du välkommen att höra av dig. För att se vilka regler och riktlinjer som gäller för att kunna bli blodgivare kan du läsa mer på www.geblod.nu och välja ort, där finns våra aktuella öppettider. Blodcentralen (transfusionmedicin) samlar in blod och förser sjukhuset med blod och blodkomponenter som är en nödvändig förutsättning för att kunna bedriva modern sjukvård. Blodet behövs till exempel vid operationer, transplantationer och cancerbehandling. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hörcentral Hudiksvall

Hörcentral Hudiksvall Vid hörcentralen sker utredning av hörsel, utprovning av hörhjälpmedel, tinnitusutredning och behandling. Hörcentralen gör hörselundersökning på alla nyfödda i Hälsingland. Hörcentralen provar ut och anpassar hörapparater och tekniska hjälpmedel. Hörcentralen kan också laga och justera hörapparater. Behöver du service på din hörapparat kan du skicka in den till: Tekniska Hörselvården Budstation -727- Hudiksvalls sjukhus 824 81 Hudiksvall Lämna med en lapp där det står – Namn – Personnummer – Telefonnummer – Returadress Emballera väl, använd gärna asken du fick med vid utprovningen. Information till patienter Remisskrav Har du aldrig varit i kontakt med hörcentralen krävs remiss. Din läkare

Hälsotorg Hudiksvall

Hälsotorg Hudiksvall Välkommen till Hälsotorget. Vi finns i sjukhusets huvudentré och tar emot alla besökare genom drop-in. Hälsotorget arbetar hälsofrämjande och kan ge dig enkla råd om hälsosamma levnadsvanor. Vi har grupper i tobaksavvänjning, stavgång och sömnråd. Vid våra temaveckor erbjuder vi fördjupad information och föreläsningar om diverse hälsoområden. På Hälsotorgets sökstationer hjälper vi dig att hitta rätt på dina e-tjänster på 1177 Vårdguiden, om du har mobilt bank-id. Vi hjälper dig också med att hitta till rätt mottagning på sjukhuset, ta gärna med din kallelse så blir det enklare att hitta. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Beroendecentrum Hudiksvall

Beroendecentrum Hudiksvall Vid Beroendecentrum arbetar legitimerade sjuksköterskor och läkare gemensamt med utbildade psykosociala behandlare. Vi arbetar med direkta medicinska behandlingar vid abstinens av alkohol och andra droger och även psykosocial behandling, individuellt och i grupp. Vi utför också beroendediagnosutredningar. Vi har ett nära samarbete med Hudiksvall och Nordanstigs kommuner där vi inom primärvården står för det medicinska ansvaret och kommunerna står för råd och stöd och psykosociala behandlingsformer. Hit kommer personer som har ett eget missbruk eller beroende men också anhöriga. Ingen remiss krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Håstaholmens hälsocentral

Håstaholmens hälsocentral Håstaholmens hälsocentral ansvarar för basuppdraget inom Hälsoval Gävleborg och har finansiering av landstinget Gävleborg. Driftsform Driftsform: Privat

BB-mottagning Hudiksvall

BB-mottagning Hudiksvall På BB kan du som nybliven förälder få det stöd och den information som behövs för att få en så bra start som möjligt till en trygg föräldraroll och en lyckad amning. Driftsform Driftsform: Landsting/Region