Stad: Borås

Klinisk fysiologi, Borås

Klinisk fysiologi, Borås Kliniks fysiologisk enhet bedriver utredning och kontroller inom hjärtsjukvård (kardiologi) samt kliniskt fysiologiska undersökningar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgisk akutvårdsavdelning, Borås

Kirurgisk akutvårdsavdelning, Borås En vårdavdelning som vårdar akut sjuka patienter med kirurgisk åkomma som har behov av sjukhusvård. Telefonnummer: Modul 4: 033-616 35 84 Modul 5: 033-616 35 85 Modul 6: 033-616 35 86 Modul 7: 033-616 35 86 Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgiavdelning 2, Borås

Kirurgiavdelning 2, Borås Avdelning för kärlkirurgi och övre magtarmkirurgi. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BVC Herkules vårdcentral, Borås

BVC Herkules vårdcentral, Borås Sjukvårdsupplysning Distriktläkarmottagning Distriktsköterske-/sjuksköterskemottagning Provtagning Diabetesmottagning Astmamottagning BVC Psykoterapi Driftsform Driftsform: Privat

BVC Cityläkarna Borås, Borås

BVC Cityläkarna Borås, Borås På Cityläkarnas vårdcentral arbetar specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor med flera specialiteter, samtalsterapeut och läkarsekreterare. Vi tar emot människor i alla åldrar med fokus på barnfamiljer. Våra ledord är bl.a. tillgänglighet, förstklassig sjukvård, gott omhändertagande och nöjda patienter. Vi har mottagning vardagar kl.8:00-17:00 och helger/röda dagar kl.10:00-15:00 då vi tar emot akuta, lätt påkomna problem vid ett kort läkarbesök. Även sjuksköterskorna tar under vardagar emot för t.ex. blodtryckskontroller, vaccinationer och omläggningar. Driftsform Driftsform: Privat

BVC Borås Vårdcentral

BVC Borås Vårdcentral Borås Vårdcentral och BVC är en nystartad och modern verksamhet belägen i Knalleland. Vår ambition är att ge invånarna i Borås med omnejd snabb vård av erfaren personal med patientens behov i fokus. Vi vill skapa trygghet för patienterna genom att ha kontinuitet i patientomhändertagande. Vi har en distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning samt astma,KOL och diabetessjuksköterska. Dessutom finns det ett laboratorium för provtagning, tillgång till kurator, leg. psykoterapeut och kardiolog samt invärtesmedicinspecialist. Vi erbjuder även Ekokardiografi samt Arbets-EKG under ledning av vår kardiolog. Vår BVC-avdelning erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn samt rådgivning om ditt barns utveckling och

Intensivvårdsavdelning, Borås

Intensivvårdsavdelning, Borås På IVA arbetar drygt 100 personer och verksamheten pågår dygnet runt. På avdelningen bedrivs intensivvård och i samverkan med postoperativa avdelningen postoperativ vård. Information till besökare Besöksregler Enligt överenskommelse. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BUP Neuropsykiatrisk mottagning

BUP Neuropsykiatrisk mottagning BUP erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå, gör fördjupade utredningar, diagnostiserar och behandlar de psykiska störningar som kräver specialiserad vård samt bistår med konsultationer till och samverkar med primärvård, elevhälsa, socialtjänst, habilitering, vuxenpsykiatri m fl. Driftsform Driftsform: Landsting/Region