Specialitet: Syncentral

Habiliteringscentrums synenhet

Habiliteringscentrums synenhet Habiliteringscentrums synenhet ger stöd och behandling för att underlätta och förbättra vardagen för dig som har en omfattande och bestående synnedsättning eller är blind. Synenheten ligger i Västerås, men vi arbetar i hela länet och har även mottagning i Fagersta och Köping. Information till patienter Remisskrav Du behöver remiss för besök hos oss. Det vanligaste är att din ögonläkare skickar en remiss till oss. Du ska vara utredd av en ögonläkare och ha synskärpa 0,3 eller mindre och/eller betydande synfältsbortfall. Du kan också själv ansöka, det kallas egen vårdbegäran. Du kan göra en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens

Barn- och ungdomshabilitering Lycksele

Barn- och ungdomshabilitering Lycksele Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder habilitering till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättning som har behov av ett samordnat team med olika yrkeskategorier. Barn- och ungdomshabilitering Lycksele ingår i Habiliteringscentrum. För att få insatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning. Vid ansökan från vårdnadshavare eller remiss från specialistklinik görs en prövning av om personen tillhör målgruppen för Barn- och ungdomshabiliteringen och/eller tillhör personkretsen för LSS. För ansökan se under rubrik Vårt stöd i Vårt utbud. Kontakta barn- och ungdomshabiliteringen om du är osäker på hur

Barn- och ungdomshabilitering Skellefteå

Barn- och ungdomshabilitering Skellefteå Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder habilitering till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättning som har behov av ett samordnat team med olika yrkeskategorier. Barn- och ungdomshabilitering Skellefteå ingår i Habiliteringscentrum. För att få insatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning. Vid ansökan från vårdnadshavare eller remiss från specialistklinik görs en prövning av om personen tillhör målgruppen för Barn- och ungdomshabiliteringen och/eller tillhör personkretsen för LSS. För ansökan se under rubrik Vårt stöd i Vårt utbud. Kontakta barn- och ungdomshabiliteringen om du är osäker på hur

Synrehabilitering Umeå

Synrehabilitering Umeå Synrehabiliteringen i Umeå finns till för barn och ungdomar och vuxna som har nedsatt syn eller saknar synförmåga. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med hörselrehabiliteringen. Du som bor i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kan vända dig till Synrehabiliteringen i Umeå. Synrehabilitering Umeå ingår i Habiliteringscentrum. Information till patienter För att få stöd av oss behöver du en remiss från en ögonläkare. Synrehabiliteringen deltar i kvalitetsregistret SKRS som vi informerar om vid ditt första besök. Besöksavgiften är 200 kr per besök. Det finns också avgifter för

Synenheten vuxna Kristianstad

Synenheten vuxna Kristianstad Vi är till för dig som har fyllt 18 år, och som har en synnedsättning eller blindhet. Här får du råd, stöd, behandling och träning för att underlätta för dig i dina vardagsaktiviteter. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs om du inte har besökt oss tidigare. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Synenheten vuxna Lund

Synenheten vuxna Lund Vi är till för dig som har fyllt 18 år, och som har en synnedsättning eller blindhet. Här får du råd, stöd, behandling och träning för att underlätta för dig i dina vardagsaktiviteter. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs om du inte har besökt oss tidigare. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Synenheten barn och ungdom, Lund

Synenheten barn och ungdom, Lund Vi är till för dig som är 17 år eller yngre och har synnedsättning eller blindhet. Vi ger råd, stöd, behandling och träning. Tillsammans med dig och dina närstående kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs om du inte har besökt oss tidigare. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Syncentralen, Östersund

Syncentralen, Östersund Syncentralen erbjuder synhabilitering och synrehabilitering till personer som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa tryckt text eller att orientera sig med synens hjälp, även efter det att synen korrigerats på bästa sätt med glasögon. Information till patienter Remisskrav För att komma till syncentralen första gången krävs remiss från en ögonläkare. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Synenheten vuxna Malmö

Synenheten vuxna Malmö Vi är till för dig som har fyllt 18 år, och som har en synnedsättning eller blindhet. Här får du råd, stöd, behandling och träning för att underlätta för dig i dina vardagsaktiviteter. Om du vill ger vi också råd och stöd åt dina närstående. Information till patienter Remisskrav Remiss krävs om du inte har besökt oss tidigare. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Synmottagningen, Eskilstuna

Synmottagningen, Eskilstuna Synmottagningen erbjuder habilitering (att göra skicklig) och rehabilitering (återfå/återvända till) för dig som är synsvag eller gravt synskadad, oavsett ålder. Våra insatser syftar till att utveckla, stödja och kompensera för funktionsnedsättning. Målet är att personen med funktionsnedsättning är aktiv, gör sina egna val och är delaktig i samhället. Insatser kan gälla att: – kommunicera med omvärlden – sköta vardagslivets rutiner i hemmet – förflytta och orientera sig i närmiljö – kunna delta i skola och arbete – kunna delta i vanliga fritidsaktiviteter Detta gör vi genom personlig och/eller gruppinsats med information, rådgivning och utbildning, utprovning och anpassning av