Specialitet: Strokevård

Intensivakut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Intensivakut Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Intensivakuten tar emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns. Övriga patienter får söka sig till något av de andra sex akutsjukhusen eller tio närakuter i länet. Kontakta 1177 Vårdguiden för information om vilken mottagning som är närmast för dig med hänsyn till vårdbehov. Till Intensivakuten kommer patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser.Dessa patienter tar vi emot:Trauma- och larmpatienter via ambulans eller helikopterPatienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.Patienter som redan går under behandling på Karolinska, kommer också, efter kontakt med sjukhuset, att kunna

Blekingesjukhuset Karlskrona

Blekingesjukhuset Karlskrona Blekingesjukhuset i Karlskrona är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlshamn

Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset i Karlshamn är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Rudans Rehab Neuroteam Handen

Rudans Rehab Neuroteam Handen Rudans Neuroteam/Rudans RehabVi erbjuder rehabilitering för dig som är över 18 år och nyligen drabbats av sjukdom eller skada i nervsystemet. Insatserna sker i hemmet och dess närmiljö. Läkarremiss erfodras.Teamet består av: Arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator. Upptagningsområde: Haninge, Tyresö och Huddinge. Vi har avtal med region Stockholm inom Vårdval Neuroteam Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Rehabiliteringsmedicin Öppenvård Falun

Rehabiliteringsmedicin Öppenvård Falun Öppenvården har en rehabiliteringsmedicinsk- och en geriatrisk mottagning. Till den rehabiliteringsmedicinska mottagningen kommer personer i yrkesverksam ålder med lätta till svåra hjärnskador eller andra neurologiska skador eller sjukdomar för bedömning/utredning och/eller behandling av ett team. Avbokning Telefon: 023-49 27 38 (telefonsvarare) Information till patienter Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Remisskrav Remiss eller egen vårdbegäran Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Rehabiliteringsavdelning, Karlshamn

Rehabiliteringsavdelning, Karlshamn Rehabiliterings- och strokeavdelningar finns både i Karlskrona och Karlshamn. Strokepatienter får akut omhändertagande med snabbt insatta åtgärder till bedömningar av rehabiliteringsbehov och genomförande av rehabiliteringsinsatser. I Karlshamn finns också rehabiliteringsplatser för vård av patienter med andra typer av hjärnskador, ryggmärgsskador och ortopediska åkommor. Rehabiliteringsavdelningen i Karlshamn har 24 vårdplatser fördelade på tre team: stroketeam, rehabstroke team och allmänrehab team. All inneliggande allmän rehabilitering samt rehabilitering av ryggmärgsskada och traumatisk hjärnskada är länsövergripande. Information till besökare Besökstider Mån-Fre 15:00 – 19:00 Lör-Sön 13:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken Rehabiliteringskliniken bedriver specialiserad rehabilitering för vuxna inom sluten- och öppenvård, efter somatisk sjukdom eller skada. Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga välbefinnande för patienten och att främja ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Rehabiliteringsinsatserna ska stödja patienten i att uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. Rehabiliteringen kan erbjudas i olika former – i sluten-eller öppenvårdsprogram eller smärthanteringsprogram av interdisciplinära team – i olika former av patientskolor-grupper – av enskild profession – mottagning för specialistbedömning av patienter med långvarig benign smärta. Exempel på diagnoser är MS, ryggmärgsskada, Post polio, Parkinson, benamputation, förvärvad

Rehabiliterings- och strokeavdelning Lycksele

Rehabiliterings- och strokeavdelning Lycksele Rehabiliterings- och strokeavdelningen har 16 vårdplatser som består av strokeenhet och allmän rehabilitering. Personalen arbetar med patienterna i team. Teamen består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator och logoped. Vi har även ett nära samarbete med primär- och akutvård samt primärkommunerna. Strokeenheten arbetar utifrån nationella riktlinjer med vård av stroke i akutskedet samt rehabilitering och behandling. Allmän rehabilitering arbetar med rehabilitering av ortopedipatienter och vård i livets slutskede. I mån av plats vårdas även patienter med andra diagnoser. Information till patienter På Rehabiliterings- och strokeavdelningen har vi fria besökstider och vi ser anhöriga som en

Rehabilitering Dagverksamhet Sundsvall

Rehabilitering Dagverksamhet Sundsvall Till dagrehab, som vi säger i dagligt tal, kommer patienter som behöver rehabilitering efter att ha drabbats av skada genom sjukdom eller olycksfall. Patienterna är utskrivna från vård på avdelning, t ex stroke-, kirurg-, trauma- eller rehabiliteringsavdelning. Syftet med verksamheten på dagrehab är att patienten ska uppnå individuellt satta mål som är väsentliga för både hem, fritid och arbete. På dagrehab arbetar personalen i ett team av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, sjuksköterska, undersköterska, logoped, kurator och psykolog. Vi arbetar efter en rehabiliteringsplan som vi gör tillsammans med patienten. Älsa ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering. Information

Västmanlands sjukhus Sala, Sala

Västmanlands sjukhus Sala, Sala Här får du personlig sjukvård i det lilla formatet. Ett gott bemötande, hög kvalitet och helhetssyn är viktigt för oss. Vi vill också att du själv skall få möjlighet att vara delaktig i din vård så mycket du önskar och kan. Vi bedriver i huvudsak icke-akut specialistvård, avancerad hemsjukvård och rehabilitering. Information till patienter Remisskrav Du behöver remiss för besök hos oss. Du kan även lämna in en egen vårdbegäran för bedömning. Alla patienter får tid inom vårdgarantins 90 dagar, oftast inom 4 veckor. Driftsform Driftsform: Landsting/Region