Specialitet: Stressrehabiliteringsverksamhet

Kognitiva Teamet Rehab

Kognitiva Teamet Rehab Vi har avtal med region Stockholm inom Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Capio Centrum för smärta och utmattning

Capio Centrum för smärta och utmattning Vi har avtal med region Stockholm inom Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

BRAGÉE REHAB

BRAGÉE REHAB Bragée Rehab är en privat Rehabklinik som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landstings vårdval Långvarig smärta och utmattning. Vi erbjuder en teambaserad

GRUNDA fysioterapi, Varberg

GRUNDA fysioterapi, Varberg GRUNDA fysioterapi bedriver fysioterapi (sjukgymnastik) och rehabilitering med inriktning psykisk ohälsa, psykosomatiska problem och/eller långvarig smärta. Helene Suu är legitimerad fysioterapeut och

React Rehab

React Rehab Vi har avtal med region Stockholm inom Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Psykologmottagningen Tvååker, Tvååker

Psykologmottagningen Tvååker, Tvååker Vårdcentralens psykolog är en resurs för dig och kan ge dig tidsbegränsad individuell psykoterapi vid psykisk ohälsa såsom vid krisreaktioner, depression, nedstämdhet,

Psykologmottagningen Åsa, Åsa

Psykologmottagningen Åsa, Åsa Psykolog erbjuder bedömning/behandling i form av samtal som huvudsakligen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi (PDT) till patienter som har

Psykologmottagningen Västra Vall, Varberg

Psykologmottagningen Västra Vall, Varberg Här arbetar psykologer. Hos oss kan du få behandling om du har ångest och oro, depression och nedstämdhet, psykosomatiska problem eller