Specialitet: Rehabiliteringsmedicin

Kommunikationsmottagning, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Kommunikationsmottagning, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Kommunikationsmottagningen på Rehabiliteringsmedicinska kliniken vänder sig till personer över 18 år, med svåra tal-, språk- och/eller skrivsvårigheter på grund av olika funktionshinder. Kommunikationsmottagningen ingår i LINDAH, Centrum för kommunikationshandikapp, som är ett resurscentrum bestående av flera samverkande enheter (Barn- och Ungdomshabiliteringen i Östergötland och HjälpmedelsCentrum AB). Information till patienter OBS! Anmälan/betalning görs i receptionen Södra eller Norra entrén. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlskrona

Blekingesjukhuset Karlskrona Blekingesjukhuset i Karlskrona är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blekingesjukhuset Karlshamn

Blekingesjukhuset Karlshamn Blekingesjukhuset i Karlshamn är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtmottagningen Ljungby

Hjärtmottagningen Ljungby Till hjärtmottagningen kommer patienter för uppföljning efter sjukhusvistelsen eller via remiss från läkaren på vårdcentralen. Sjuksköterskorna på mottagningen ger råd och stöd samt erbjuder rehabilitering efter hjärtinfarkt, ballongvidgning och bypassoperation. Vi tar också hand om patienter med hjärtsvikt. Verksamhetschef Carina Nilsson, tel 0372-58 50 00, växel Information till patienter Remisskrav Ja

Hjärnskaderehabilitering konsultteam, Danderyds Sjukhus AB

Hjärnskaderehabilitering konsultteam, Danderyds Sjukhus AB Vi rehabiliterar dig som är över 18 år och har en svår förvärvad hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till en så väl fungerande vardag som möjligt. Vi involverar dina närstående, personliga assistenter och ledsagare i rehabiliteringen. Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, kuratorer och logopeder. För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna, Danderyds Sjukhus AB

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna, Danderyds Sjukhus AB Vi tar emot personer som är 18-25 år, och som har en förvärvad hjärnskada som lett till särskilda behov av stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet. Du ska ha fått hjärnskadan innan du fyllde 25 år. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till ett självständigt liv som inkluderar arbete och/eller studier. Du har troligen fått rehabilitering tidigare men har behov av fortsatta eller nya insatser, främst kring kognitiva svårigheter. Vi som arbetar här är läkare, arbetsterapeuter, psykologer och kuratorer. För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från akohol- och

Hjärnrehabiliteringsteam

Hjärnrehabiliteringsteam Hjärnrehabteamet är en del av verksamheten inom rehabiliteringsmedicin, belägen vid Närsjukhuset i Sandviken. Hjärnrehabteamet vänder sig till vuxna i arbetsför ålder med en förvärvad hjärnskada med besvär gällande kognitiv förmåga, uttröttbarhet, beteende, psykiskt mående inom något eller några av följande områden: familjeliv, vardagsliv och sysselsättning utanför hemmet. Teamet består av arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och psykologer. Teamet erbjuder vård efter avslutad slutenvård. Teamet arbetar för att du som patient bättre ska kunna hantera dina besvär så att det går lättare att återanpassa dig till familje-, arbets- och samhällsliv. Teamet gör tillsammans med patient och närstående en individuell rehabiliteringsplan. I det

Hjärnskadeteam, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Hjärnskadeteam, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Hjärnskadeteamet är ett öppenvårdsteam för rehabilitering av personer med förvärvad hjärnskada efter olyckshändelse eller sjukdom. Teamet riktar sig till vuxna personer med kvarstående lätt/måttlig kognitiv, emotionell och/eller personlighetsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada. Kognitiv funktionsnedsättning innebär påverkan på högre intellektuella funktioner såsom språk, minne, rumsuppfattning, uppmärksamhet och problemlösningsförmåga. Information till patienter OBS! Anmälan/betalning görs i receptionen Södra eller Norra entrén. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärt- och diabetesmottagning Angered, Angered

Hjärt- och diabetesmottagning Angered, Angered Angereds Närsjukhus upptagningsområde är främst Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen men vi tar emot patienter från andra områden också. Kardiologi och diabetesmottagningen tillhör Specialistcentrum Vuxna.Mottagningen erbjuder snabb och lämplig utredning av symtom på hjärt- och kärlsjukdom genom att ha tillgång till diagnostisk utrustning. Vi kan också ge behandling och hantera vissa akutmedicinska tillstånd. Dessutom erbjuds snabb uppföljning efter sjukhusvård. Vi behandlar patienter med typ I-diabetes och svårbehandlad typ 2-diabetes. Vi gör utredningar med ultraljud hjärta, arbets-EKG, 24-timmars EKG, tum-EKG, 24-timmars blodtryck, ögonbottenfotografering samt tå- och ankeltrycksmätning. Information till patienter Angereds Närsjukhus är ett rökfritt sjukhus