Specialitet: Psykoterapi, barn och ungdom

KBT-Psykologerna Uppland AB

KBT-Psykologerna Uppland AB Vår terapeutiska inriktning är kognitiv beteendeterapi (KBT), vi är legitimerade psykologer, specialister i klinisk psykologi, legitimerade psykoterapeuter samt disputerade i psykiatri (Linda) och psykologi (Monica). Vi är främst verksamma dels inom beteendemedicin, dvs arbete med psykologi inom somatisk vård som vid kronisk smärta, tinnitus, ljudkänslighet och sömnstörning. Dels är vi specialiserade på tvångssyndrom och tvångsrelaterade problem som dysmorfofobi, samt andra ångestproblem. I övrigt arbetar vi mycket med undervisning och handledning i KBT för olika vårdpersonalgrupper, och på universitetet. Vi behandlar vuxna, ungdomar och barn. Information till patienter Aktuella terapeuter: Linda Jüris och Monica Buhrman. Vårdavtal finns. Remiss

Josefin Månsson Psykologpraktik AB

Josefin Månsson Psykologpraktik AB Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en s.k. evidensbaserad metod, vilket innebär att metoderna är väl utforskade och beprövade. På min mottagning tar jag emot för psykoterapeutisk behandling, enskilt eller för par. Jag erbjuder även rådgivning, handledning och föreläsningsuppdrag. Jag har erfarenhet av psykoterapeutisk behandling både inom psykiatrin och som privatpraktiserande och tar emot de flesta förekommande psykiatriska svårigheter, såsom ångest, ätstörning, depression och relationsproblem. I det psykoterapeutiska arbetet så arbetar vi aktivt tillsammans för att upptäcka, förstå och förändra tankar, känslor och beteenden i riktning mot dina mål.

BI Samuelsson Psykologkonsult AB

BI Samuelsson Psykologkonsult AB Leg psykolog/ leg psykoterapeut som kan erbjuda psykodynamisk psykoterapi för tonåringar, unga vuxna och vuxna. Min utgångspunkt är att möta tonåringen eller den vuxna patienten med de svårigheter, som finns i nuet men som ibland kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Behandlingens längd kan variera från kortare kristerapier efter olyckor, förlust av anhörig, i samband med utvecklings- och livskriser eller traumatiska upplevelser till längre psykoterapier (upp till 40 samtal vid remiss). Den behandling jag erbjuder kan vara till hjälp vid relationsproblem, nedstämdhet och depression, oro och ångest, sviktande självkänsla eller osäkerhet i sociala situationer. Information

Hélène Stolt Kognitiv & Relationell Psykoterapi

Hélène Stolt Kognitiv & Relationell Psykoterapi Som psykoterapeut arbetar jag på en relationell och KBT psykoterapimottagning med KBT (kognitiv beteendeterapi), familjeterapi, utbildningsterapi och handledning. Psykoterapin bedrivs enskilt, i grupp eller med par/familjer. Exempel på besvär är stress, utbrändhet, sömnproblem, ångest, oro, ensamhet, depressioner, fobier, relationsproblem, sexuella problem, låg självkänsla, krishantering, sorgbearbetning, existentiella problem, förändringar, uppsägningar samt olika beroende/missbruk. Information till patienter Aktuell terapeut: Helene Stolt. Vårdavtal finns. Portkod erhålls ihop med tidsbokning. Alternativ telefonkontakt via Ronnie 070-348 45 09 Ledig kapacitet finns. Remisskrav Remiss från psykiatrin krävs. Se även gärna regionuppsala.se Ålder Vi tar emot patienter som är 15 år

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Nässjö

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Nässjö Till BUP-mottagningen kan man vända sig när det finns misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år. Man kan själv kontakta mottagningen eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst. Bedömning Familjer som bedöms vara i behov av bedömningssamtal erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och de vuxna har möjlighet att samtala fritt och ta upp

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken mottagning Ljungby

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken mottagning Ljungby Mottagningen är placerad på lasarettet i Ljungby med upptagningsområde Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner. Vi behandlar olika tillstånd som exempelvis depression, självmordsproblematik, ångest, tvång, självskadebeteende, utagerande, övergrepp och anknytningsproblem. Behandlingen är i huvudsak familjeinriktad men även individuell samtalsterapi erbjuds. För vissa tillstånd kan det även vara aktuellt med medicin som komplement. Vi arbetar nätverksorienterat och samarbetar gärna med skola eller andra viktiga aktörer. Verksamhetschef Susanne Winst Telefon: 0470-58 80 00 Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping Mottagningens upptagningsområde är Jönköping, Habo och Mullsjö. Vidmisstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år kan man själv kontakta En väg in, barn och unga, psykisk hälsa eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst. Bedömning Barn och ungdomar som bedöms vara i behov av barn- och ungdomspsykiatrisk hjälp erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Värnamo Till BUP-mottagningen kan man vända sig när det finns misstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år. Man kan själv kontakta mottagningen eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst. Bedömning: Familjer som bedöms vara i behov av bedömningssamtal erbjuds en tid inom 30 dagar. Till besöket som brukar ta 1-1,5 timme kallas barnet/ungdomen tillsammans med vårdnadshavare. Besöket inleds oftast tillsammans och delas upp efter en stund så att både barnet/ungdomen och de vuxna har möjlighet att samtala fritt och ta upp

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken mottagning Växjö

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken mottagning Växjö Mottagningen har hela länet som upptagningsområde och består av olika team som specialiserat sig på behandling för ADHD, självskada, småbarnsproblematik och ätstörning. Verksamhetschef Susanne Winst Telefon: 0470-58 80 00 Information till patienter Remisskrav Nej. Driftsform Driftsform: Landsting/Region