Specialitet: Psykologverksamhet, barn och ungdom

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten

Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten är en länsenhet och ett kompetenscentrum för barnavårdsmottagningarna i Västerbotten. Enheten finns på tre platser i länet: Umeå, Skellefteå och Lycksele. I Umeå hittar du enheten i Regionens hus, Köksvägen 11. I Skellefteå hittar du enheten på Skellefteå lasarett. I Lycksele hittar du enheten på Lycksele lasarett. På enheten arbetar mödra- och barnhälsovårdspsykologer, barnhälsovårdsöverläkare, dietist, vårdutvecklare samt administratör. All kontakt med Kompetenscentrum mödra-och barnhälsovård Västerbotten sker genom respektive hälsocentral, BVC eller mödravårdscentral. Information till patienter Telefonnummer till psykolog och dietist står på din kallelse. Remisskrav Det krävs remiss från din hälsocentral, BVC,

Kista BUMM Barn och Unga med Psykisk Ohälsa

Kista BUMM Barn och Unga med Psykisk Ohälsa Vi har avtal med region Stockholm inom Psykisk ohälsa hos barn och unga Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Bureå hälsocentral

Bureå hälsocentral Dagtid är det hit du vänder dig med frågor som rör din hälsa. Det gäller för dig som är sjuk, vill ha stöd som förälder eller förändra din livsstil. Använd gärna våra e-tjänster när du kontaktar oss. När du ringer oss för rådgivning och bedömning får du förslag på en tid då vi ringer upp dig. Alla regionens hälsocentraler är godkända av Hälsoval Västerbotten. Hälsovalet innebär att du själv kan välja hälsocentral. Du hittar information om hur du väljer i länken nedan, Så väljer du mottagning. Har du frågor under kvällar och helger ringer du 1177. Blir du

Bräcke hälsocentral

Bräcke hälsocentral Hos oss finner du en samlad kompetens bestående av olika yrkeskategorier. När du blir skadad, sjuk eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Tidsbokning är öppen mån-fre kl 8.15-11.00. Kl 11.00-17.00, medicinska ärenden som inte kan vänta till dagen efter, tryck 9 så kopplas du till distriktssköterskan. I Gällö har vi en distriktssköterskemottagning, se länk ovan. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hörnefors hälsocentral

Hörnefors hälsocentral Dagtid är det hit du vänder dig med frågor som rör din hälsa. Det gäller för dig som är sjuk, vill ha stöd som förälder eller förändra din livsstil. Använd gärna våra e-tjänster när du kontaktar oss. När du ringer oss för rådgivning och bedömning får du förslag på en tid då vi ringer upp dig. Alla regionens hälsocentraler är godkända av Hälsoval Västerbotten. Hälsovalet innebär att du själv kan välja hälsocentral. Du hittar information om hur du väljer i länken nedan, Så väljer du mottagning. Har du frågor under kvällar och helger ringer du 1177. Blir du

Husläkarmottagningen Jakobsberg Psykisk ohälsa barn och ungdom

Husläkarmottagningen Jakobsberg Psykisk ohälsa barn och ungdom HusläkarmottagningenJakobsberg har fått i uppdrag av StockholmsLäns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebäratt man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykiskohälsa. I uppdraget ingår att: -utföra bedömning av barnets/ungdomens psykiskaohälsa och vid behov planera insatser -vid behov, ansvara för att somatiskläkarbedömning kommer till stånd. – göra en bedömning av densociala situationen och vid behov överföra till, alternativt samverka medsocialtjänsten, specialistvården Vi har ett multimodalt team bestående avläkare, psykologer, sjuksköterska som ger insatser till barn/ungdom med psykiskohälsa. På husläkarmottagningen jobbar legitimerade psykologer, barnpsykologeroch