Specialitet: Psykiatri, vuxna

Kristina Brandänge Läkarmottagning

Kristina Brandänge Läkarmottagning Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatri Driftsform Driftsform: Privat, enl lag om nationella taxan

Kronberg Anders, Malmö

Kronberg Anders, Malmö På mottagningen arbetar två läkare med psykiatrisk specialistkompetens och bred allmänpsykiatrisk erfarenhet. Information till patienter Högkostnadsskydd och frikort gäller. Driftsform Driftsform: Privat

Kostas Diamantis Läkarmottagning

Kostas Diamantis Läkarmottagning Erfaren specialistläkare inom psykiatri med bred kompetens i lugn och trygg miljö. Vårdavtal med landstinget inom Psykiatri, frikort gäller. Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatri Driftsform Driftsform: Privat, enl lag om nationella taxan

Konsultations- och Mottagningsenheten, Psykiatricentrum Södertälje

Konsultations- och Mottagningsenheten, Psykiatricentrum Södertälje Konsultations- och Mottagningsenheten är en akutinriktad specialistpsykiatrisk mottagning för personer från 18 år. Hit kan du ringa för att få rådgivning samt för akutbesök efter bedömning. Du kan även remitteras till oss från andra vårdgivare. Hos oss kan du göra en så kallad egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare, till exempel till din vårdcentral. Är du redan patient på Psykiatricentrum Södertälje ber vi dig att i första hand kontakta din behandlare. Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatrisk

Konsultteam för autism, Norra Stockholms psykiatri

Konsultteam för autism, Norra Stockholms psykiatri KAS är ett multiprofessionellt team specialiserat inom autismspektrumtillstånd med beteendeavvikelser. Syftet med våra tjänster är att långsiktigt förbättra vården för patienterna. Vi vänder oss till dig som arbetar med patientgruppen i Stockholms län. För mer information var god se teamets webbsida: http://www.norrastockholmspsykiatri.se/KAS Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatrisk specialistvård för vuxna Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klarin Nina Psykiatri, Lund

Klarin Nina Psykiatri, Lund Vi erbjuder dig individuellt utformade behandlingar inom psykiatri. Information till patienter Besöken kostar 300 kr upp till högkostnadskort. Vår telefonsvarare avlyssnas dagligen och vi ringer upp snarast möjligt. Driftsform Driftsform: Privat

Capio Psykiatri Psykosmottagning Kungsängen

Capio Psykiatri Psykosmottagning Kungsängen Psykosmottagningen i Kungsängen har det övergripande ansvaret för psykosvården i Järfälla och Upplands-Bro kommun och vänder sig till dig som har en psykossjukdom.  Telefontider: kl. 8-17 förtidsbokning (för rådgivning och information mellan kl. 17-22 hänvisas tillJakobsberg 08-580 043 50) Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatrisk specialistvård för vuxna Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Capio Psykiatri Stockholm

Capio Psykiatri Stockholm Telefontider Mån-fre 8-22Öppettider Mån-fre 8-17 eller enligt överenskommelse Vi behandlar psykiatriska tillstånd som ryms inom specialistpsykiatris uppdrag, som till exempel psykossjukdom, bipolär sjukdom, ADHD och borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning. Du når oss via egenanmälan på vår hemsida eller via 1177 Vårdguiden. Din läkare kan också skicka en remiss i journalsystemet TakeCare eller ett brev till mottagningen.  Vi är en allmänpsykiatrisk mottagning som tar emot dig som är 18 år och äldre, folkbokförd i Sverige och i behov av psykiatrisk vård och behandling på specialistnivå. Vi har även ha ett särskilt ansvar för att behandla personersom arbetar inom sjukvården och kontaktyrken och

Capio Psykiatri Stockholm – slutenvård

Capio Psykiatri Stockholm – slutenvård Information till besökare Besökstider Mån-Fre 08:00 – 17:00 Vi har avtal med region Stockholm inom Psykiatrisk specialistvård för vuxna Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Capio Psykiatri Ångest och Depressionsmottagningen

Capio Psykiatri Ångest och Depressionsmottagningen Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som tar emot dig med allvarlig ångest och/eller depression och som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat. Till oss kan du komma via remiss från exempel vårdcentralen. Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Hos oss får du kunskaper och verktyg för att aktivt kunna delta idin behandling och sätta upp egna mål. Vi skräddarsyr behandlingen så att den passar just dig. För dig som vill remittera dina patienter till oss, så tar vi emot remisser via journalsystemet Take Care mottagningsadress, CapioÅngeKönssjukdomepression eller via brev till mottagningen.