Specialitet: Psykiatri, barn och ungdom

Kunskapscentrum neuropsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Falun, Dalregementet Falun

Kunskapscentrum neuropsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Falun, Dalregementet Falun Kunskapscentrum neuropsykiatri är en av BUP Dalarnas länsgemensamma enheter. Du söker först till någon av BUP Dalarnas öppenvårdsmottagningar som efter sin bedömning och i samråd med gällande familj kan remittera vidare till Kunskapscentrum neuropsykiatri om den insatsen bedöms som mest adekvat. När Du blir aktuell på Kunskapscentrum neuropsykiatri görs en utredningsplanering där vi upprättar en insatsplan/utredningsplan. Vi upprättar ett team, planerar vilka yrkeskategorier som ska ingå. Tidplan, utredningstider, närteam och återkopplingstider görs upp och delges till Er innan utredningsstart. Vi inhämtar kompletterande information om behov finns. Detta görs efter godkännande från Er.

BUP-mottagningen Laholm, Laholm

BUP-mottagningen Laholm, Laholm BUP står för barn- och ungdomspsykiatri. Det är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till och med 17 år med psykisk ohälsa eller funktionshinder. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Till BUP söker barn och ungdomar som exempelvis är oroliga och har svårt att koncentrera sig, är aggressiva och bråkar, känner sig deprimerade eller har tvångstankar. BUP:s uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i Laholm med omnejd. Vi som arbetar här är läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger och medicinska

BUP-mottagningen Halmstad, Halmstad

BUP-mottagningen Halmstad, Halmstad Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Vår största diagnosgrupp är adhd eller misstanke om det. Övriga stora grupper är ångest, depression och autism. Du som söker BUP för första gången ska vända dig till BUP-linjen på telefon 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården. Du kan även skicka en egenremiss när du

BUP-Mottagning Öckerö, Öckerö

BUP-Mottagning Öckerö, Öckerö Vår övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. Patientgruppen utgörs av familjer med barn under 18 år. Ett brett samarbete med angränsande verksamheter förekommer. Tyngdpunkten i mottagningsverksamheten är det direkta patientarbetet där mottagningen erbjuder ett brett tvärvetenskapligt utbud av utrednings- och behandlingsmetoder. Information till patienter Vill du ha kontakt med jourhavande behandlare ring 031-343 93 72 måndag till fredag klockan 08.00-16.30. Medicinska frågor besvaras av sjuksköterska på telefonnummer 031-343 26 71 måndag och onsdag klockan 11.00-12:00. Frågor om utredning- och behandlingsköer besvaras av

BUP-mottagningen Falkenberg, Falkenberg

BUP-mottagningen Falkenberg, Falkenberg Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Vår största diagnosgrupp är adhd eller misstanke om det. Övriga stora grupper är ångest, depression och autism. Du som söker BUP för första gången ska vända dig till BUP-linjen på telefon 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården. Du kan även skicka en egenremiss när du

BUP-team för döva och hörselskadade

BUP-team för döva och hörselskadade BUP:s team för döva och hörselskadade består av kurator, psykolog och läkare. Teamet är integrerat i BUP Globen, som är en lokal BUP-mottagning.Teamet tar emot barn med psykiska svårigheter och deras familjer, när barnet själv eller någon i familjen dessutom har en hörselskada. I teamet finns kompetens för teckenspråk och även möjlighet till datorbaserad telefoni med teckenspråk. Barn och familjer från hela länet är välkomna. Teamet erbjuder utredning och behandling av barn mellan 0-17 år. Teamet arbetar också i nära samarbete med förskolor, skolor och barnhälsovård/medicin. Anmälning görs per tel 514 526 50. AkutOm du

BUP-mottagningen Kungsbacka, Kungsbacka

BUP-mottagningen Kungsbacka, Kungsbacka Här på BUP Kungsbacka kan du möta läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger och medicinska sekreterare. Vårt uppdrag är att bedöma, utreda och behandla medelsvår till svår grad av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hos barn och ungdomar upp till 17 år. Vi erbjuder bland annat individuell behandling, medicinsk som terapeutisk. En förutsättning för möjlighet till förändring är dock familj och omgivning, varför vi huvudsakligen arbetar via vårdnadshavare med familjestöd och föräldrautbildningar. BUP Kungsbacka erbjuder även gruppbehandingar, bland annat för tonåringar med depression, ADHD eller självskadebeteende. Vi samverkar också med skola, socialtjänst och andra instanser för bästa

BUP-mottagningen Varberg, Varberg

BUP-mottagningen Varberg, Varberg Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården inte räcker till. Vår största diagnosgrupp är adhd eller misstanke om det. Övriga stora grupper är ångest, depression och autism. Du som söker BUP för första gången ska vända dig till BUP-linjen på telefon 010-476 19 99 oavsett var i länet du bor. BUP-linjen är en telefonmottagning som gör en första bedömning och hjälper dig vidare i den fortsatta vården. Du kan även skicka en egenremiss när du

BUP-mottagningen, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US

BUP-mottagningen, Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Öppenvårdsmottagningen vänder sig till barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Mottagningen är en specialistvårdsresurs vilket betyder att lindrigare psykisk ohälsa hänvisas till andra verksamheter. Du som är ung och vill komma i kontakt med öppenvårdsmottagningen – prata först och främst med någon vuxen person i din närhet eller till exempel skolsköterska eller skolkurator för hjälp vidare och eventuellt kontakt med öppenvårdsmottagningen. Kontakt med mottagningen sker via mottagningens reception på telnr 010-105 96 75 där du kan få rådgivning eller bli aktuell för att komma på bedömningssamtal. Du kan även komma via remiss. Alla

BUP-mottagning Kungshöjd, Göteborg

BUP-mottagning Kungshöjd, Göteborg BUP Kungshöjd Utredning och behandling av barn- och ungdomar med psykiska problem. Åldersgrupp 0-18 år. BUP Kungshöjd betjänar i första hand stadsdelarna Centrum, Majorna, Linnéstaden, Härlanda och Örgryte. Remiss krävs ej, ingen avgift. På mottagningen arbetar barnpsykiater, psykologer, socionomer samt läkarsekreterare och ekonomibiträde. Information till patienter Vid akut försämring av måendet 031-342 02 01: mån-fre 08.00-16.30. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region