BUP-mottagningen Laholm, Laholm

BUP-mottagningen Laholm, Laholm BUP står för barn- och ungdomspsykiatri. Det är en specialistresurs för barn och ungdomar upp till och med 17 år med psykisk ohälsa eller funktionshinder. Till oss vänder man

Mer

BUP-mottagningen Halmstad, Halmstad

BUP-mottagningen Halmstad, Halmstad Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården

Mer

BUP-Mottagning Öckerö, Öckerö

BUP-Mottagning Öckerö, Öckerö Vår övergripande målsättning är att utreda, diagnostisera, behandla och förebygga psykisk sjukdom och störning som utgör hinder för personlig tillväxt och mognad. Patientgruppen utgörs av familjer med barn under

Mer

BUP-mottagningen Falkenberg, Falkenberg

BUP-mottagningen Falkenberg, Falkenberg Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården

Mer

BUP-mottagningen Kungsbacka, Kungsbacka

BUP-mottagningen Kungsbacka, Kungsbacka Här på BUP Kungsbacka kan du möta läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialpedagoger och medicinska sekreterare. Vårt uppdrag är att bedöma, utreda och behandla medelsvår till svår grad av

Mer

BUP-mottagningen Varberg, Varberg

BUP-mottagningen Varberg, Varberg Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Till oss vänder man sig när resurserna på vårdcentralen, barnhälsovården eller skolhälsovården

Mer

BUP-mottagning Gamlestaden, Göteborg

BUP-mottagning Gamlestaden, Göteborg Enhetens uppgift är att erbjuda psykiatrisk vård till barn och ungdomar 0 – 17 år inom i första hand upptagningsområdet Angered och Östra Göteborg. På mottagningen arbetar barnpsykiater, psykiatrisjuksköterska,

Mer
1 2 3 27