Specialitet: Öron-, näs- och halssjukvård

Konsensus Logopedi och KBT, Malmö

Konsensus Logopedi och KBT, Malmö Vi är en logopedmottagning med specialistkompetens inom flera logopediska områden och inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi utför logopediska utredningar gällande dyslexi och språkstörning på barn och ungdomar från 6 år (förskoleklass) och uppåt. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne, vilket innebär att utredningarna är kostnadsfria för patienter under 20 år. För övriga gäller högkostnadsskydd. Driftsform Driftsform: Privat

Kirurgi akutvårdsavdelning, Skövde

Kirurgi akutvårdsavdelning, Skövde Kirurgisk akutvårdsavdelning för slutenvård gällande allmän kirurgi i huvudsak men även vid behov för urologi, ortopedi och öronspecialiteterna. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 09:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgi avdelning 1, Östersund

Kirurgi avdelning 1, Östersund Kirurgi avdelning 1 är en vårdavdelning med inriktning mot urologi och öronkirurgi. Vi finns på plan 11 på sjukhuset. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 10:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgavdelning 12 Gävle

Kirurgavdelning 12 Gävle På kirurgavdelning 12 behandlas och vårdas patienter med kärlsjukdomar och patienter med sjukdomar i övre delen av buken före och efter operation. Här vårdas även patienter med problem från öron-näsa-hals. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 15:00 – 19:00 Besöksregler En och samma anhörig bör hålla i kontakten med avdelningen. Den bästa tiden för den anhörige att ringa är efter 10.30. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Capio Läkargruppen, Örebro

Capio Läkargruppen, Örebro Välkommen till Capio Läkargruppen i Örebro – vi menar det verkligen! Vi erbjuder specialistsjukvård med kvalitet, medkänsla och omtanke. Vi finns här för dig oavsett om du ska besöka någon av våra specialister eller genomgå en operation. Vi har en samlad bred kompetens med en mängd olika specialister i ett och samma hus. Det gör det enklare för dig som söker vård. Våra specialiteter är: allmänmedicin, allmänkirurgi, gynekologi, handkirurgi, kardiologi, ortopedi, sömnapné, öron-näsa-hals, ögon, sjukgymnastik, företagshälsovård och resevaccination. Vill du bli patient hos oss? Läs om hur du söker till oss på vår webbplats. Information till patienter

Capio Läkargruppen Öron-Näsa-Halsmottagningen, Örebro

Capio Läkargruppen Öron-Näsa-Halsmottagningen, Örebro På öron-, näs- och halsmottagningen utreder och behandlar vi sjukdomar i öron, näsa och hals. Vi utför också de vanligaste operationerna inom öron, näsa och hals, antingen under narkos eller med lokalbedövning. Läs om hur du söker till oss på vår webbplats, se länk ovan. Information till patienter Anmälan sker i receptionen på entréplanet helst 5 – 10 minuter före besökstiden. Betala gärna med kort. Vi ber dig avstå från parfym och andra starka dofter. Hos oss värnar vi om en trygg och lugn vårdmiljö, där sekretess och integritet är självklara begrepp. Vi ber dig därför

Järva Specialistmottagning Martina

Järva Specialistmottagning Martina Vår verksamhet innehåller en mottagning och en dagkirurgisk enhet.Vi tar emot både barn och vuxna.Vi utreder återkommande öroninflammationer, nästäppa, snarkning, näs-och bihålebesvär, polyper, näsblödningar, heshet, hals-och sväljningsbesvär, yrsel-och hörselbesvär samt tinnitus.Operationer som utförs på vår dagkrurgiska enhet är bla rör i öronen, halsmandeloperationer, nässkiljeväggsoperationer, funktionell ytternäsoperation och bihålekirurgi.Teamet består av ÖNH-specialister, narkosläkare, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och audionom.Enligt beslut i Hälso-och sjukvårdsnämnden krävs det remiss för ett nybesök på vår mottagning. Enremiss kan utfärdas av läkare, logoped, audionom, sjuksköterskor från BVC eller skolhälsovård.Avgift: vuxen enligt taxa, barn upp till 18 år avgiftsfritt. Frikort gäller.Driftform: Järva Specialistvård Martina ÖNH är

Intensiv stamningsterapi, Göteborg

Intensiv stamningsterapi, Göteborg Intensiv stamningsterapi är Sveriges enda logopediska rikssjukvård och bedrivs av Mottagningen för logopedi och foniatri på Sahlgrenska. Verksamheten finns dels för barn 9-13 år och deras föräldrar, dels för vuxna patienter. Betalningsförbindelse för rikssjukvård krävs för patienter som ej är skrivna i Västra Götaland. Den intensiva stamningsterapin är ett komplement till logopedisk behandling på hemmaplan. Behandlingen ges i enlighet med logopedisk teori och praxis. Målet är att patienterna ska kunna handskas bättre med sitt tal och med de problem som stamningen medför i livet. Föräldrarna får möjlighet att lära sig mer om stamning och stamningsproblematik med målet

Ingrid Näslund, Mölndal

Ingrid Näslund, Mölndal Öron-Näsa-Halsverksamhet för patienter i alla ålder – barn och vuxna. Här bedrivas allmän ÖNH. Samt utredningar ex vis: Sömnapné/snarkutredningar Yrselutredningar Hörselutredningar Allergiutredningar Polikliniska operationer Driftsform Driftsform: Privat