Specialitet: Neuropsykiatri, vuxna

Bålsta psykiatrimottagning, Bålsta

Bålsta psykiatrimottagning, Bålsta Bålsta psykiatrimottagning vänder sig till vuxna över 18 år. Mottagningen erbjuder behandling till patienter med långvariga depressioner, svåra och långvariga ångesttillstånd inklusive tvångssyndrom (OCD), ätstörningar samt psykossjukdomar och beroendeproblematik. Mottagningen erbjuder medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, samtalsbehandlingar som kognitiv beteendeterapi (KBT), stödsamtal, urin- och utandningsprov vid missbruk, rådgivning och konsultation samt anhörigstöd vid behov. Mottagningen samarbetar bland annat med kommunens socialpsykiatri och missbruksterapeuter. Man kan komma till mottagningen på remiss från annan vårdgivare alternativt göra en egenanmälan via telefon eller på 1177 Vårdguiden. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare, arbetsterapeut och medicinska sekreterare. Ordinarie telefontider: Avvikelser

Habilitering Ludvika

Habilitering Ludvika Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer

Habilitering Avesta

Habilitering Avesta Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer

Habilitering Borlänge

Habilitering Borlänge Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer

Habilitering Falun

Habilitering Falun Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer

Habilitering Mora

Habilitering Mora Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, förskola, skola och andra kommunala verksamheter. Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med bestående funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Det kan gälla personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning eller rörelsehinder. Till dessa personer erbjuder Habiliteringen bedömning, utredning och behandling samt råd, stöd och information. Vi ger också kunskap och stöd till familjer och nätverk. Habiliteringen i Dalarna har dessutom till uppgift att genom information och utbildning sprida kunskap i samhället om funktionsnedsättningar och de konsekvenser dessa kan medföra i vardaglivet. Habiliteringen ska medverka till att personer

Åseda primärvårdsrehab

Åseda primärvårdsrehab Verksamhetschef Catrin Mård 0470-588000 Information till patienter Remisskrav Inget remisstvång till sjukgymnast och arbetsterapeut Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 206, Mölndal

Avdelning 206, Mölndal Avdelningen behandlar och utreder personer med minnesrelaterade sjukdomar och personer över 70 år med allmänpsykiatriska sjukdomar. Information till patienter Ta med egna hygienariklar. Vi ser helst att privata kläder används. Anhöriga får dock ombesörja tvätt av dessa. Ta med inneskor och eventuella hjälpmedel såsom gånghjälpmedel, hörapparater mm. Värdesaker och pengar kan vi inte ansvara för. För patientsäkerhetens skull får inga glas, flaskor eller vassa föremål medtagas in på avdelningen. Ålder Vi tar emot patienter som är 70 år eller äldre. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 18:30 Max 1 timma Besöksregler Besökstiden är kl 14.00 –

Psykiatrisk mottagning 2 Värnamo sjukhus

Psykiatrisk mottagning 2 Värnamo sjukhus Mottagningen är en utrednings- och behandlingsenhet för personer som lider av psykisk ohälsa och som har behov som inte kan tillgodoses i primärvården. Kontakten börjar med en individuell utredning och bedömning, som ofta görs av två personer till exempel läkare, psykolog eller kurator. Vid behov görs tillsammans med patienten, och gärna närstående, en planering med medicinsk och/eller psykoterapeutisk behandling. Vi har en bred kompetens när det gäller psykoterapi, och kan erbjuda flera olika former: kognitiv beteendeterapi (KBT) psykodynamisk terapi (PDT) dialektisk beteendeterapi (DBT) interpersonell psykoterapi (IPT) familjeterapi (systemisk terapi) Till mottagningen kan man komma på

Psykiatrisk mottagning unga vuxna Skellefteå

Psykiatrisk mottagning unga vuxna Skellefteå Specialiserad psykiatri för dig mellan 18 och 25 år. För det mesta klarar man påfrestningar i livet på egen hand eller med hjälp av föräldrar och vänner. Andra gånger behöver man hjälp av någon utomstående. Känner du dig osäker är det viktigt att du tar kontakt med oss som är en specialenhet, så kan vi tillsammans komma fram till vilken hjälp du behöver. Områden vi arbetar med är till exempel sömnproblem, depression, ätstörningar, ångest och självmordstankar. Vår jourtelefon 0910-77 19 19 är öppen alla dagar kl. 8.00-21.00 (midsommarafton, julafton, nyårsafton kl. 8.00-18.00). Driftsform Driftsform: Landsting/Region