Specialitet: Neurologi

Klinisk neurofysiologi Umeå

Klinisk neurofysiologi Umeå Kliniskt neurofysiologiskt laboratorium ingår i Institutionen för Farmakologi och klinisk neurovetenskap på Umeå Universitet samt på sjukhuset i Neurocentrum. Klinisk Neurofysiologi är i Sverige en självständig medicinsk specialitet där vi med elektrofysiologiska metoder undersöker patienter med sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet, i nerv-muskel förbindelsen samt i extremitets- muskulaturen. Vi utför de undersökningar som ger oss bäst möjlighet att ge svar på frågor från inremitterande läkare. Det kan röra lokalisation, grad och orsak till patientens symtom. Den slutliga diagnosen ställs av patientansvarig läkare efter att olika typer av undersökningar vägts samman (exempelvis röntgen, CT och MR blodprover).

Internmedicin Sunderby sjukhus

Internmedicin Sunderby sjukhus Välkommen till medicinklinken Sunderby sjukhus På medicinkliniken bedrivs en omfattande verksamhet med dels basverksamhet för Luleå-Boden patienter, dels högspecialiserad länssjukvård. Vi arbetar med 9 sektioner och ansvarar för specialistmottagning med öppen-vårdsbesök inom flera olika subspecialiteter Vi har även dagvårdsenheter för utredningar och behandlingar med cytostatika Vi disponerar 96 vårdplatser på sjukhuset som är fördelade på 4 vårdavdelningar samt hjärtintensiven. Vår dialysavdelning har 13 platser Våra sektioner är: hjärta/kärl ,diabetes/endokrinologi, njurmedicin, neurologi, hematologi, gastroenterologi. Dessutom ingår lung- och allergisektionen , infektionssektionen samt hudsektionen. Dessa är länsunika enheter som enbart finns på Sunderby sjukhus. Vi har också en Dietistenhet

Barn- och ungdomsmedicinmottagning Malmö

Barn- och ungdomsmedicinmottagning Malmö Till oss kommer du som är under 18 år för undersökning, utredning och behandling av sjukdomar och tillstånd som kräver specialistvård. Det kan till exempel vara astma, allergi, hormonsjukdomar, fetma, buksmärtor och tarmsjukdomar, problem med tillväxt eller övervikt. Vi gör även vissa hälsoundersökningar och vaccinationer. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

B81 Neurologi och stroke, Neurologiska kliniken US

B81 Neurologi och stroke, Neurologiska kliniken US På avd B81 vårdas patienter som drabbats av stroke, neurologiska och neuromuskulära sjukdomar. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 11:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Rehabiliteringsmedicin Öppenvård Falun

Rehabiliteringsmedicin Öppenvård Falun Öppenvården har en rehabiliteringsmedicinsk- och en geriatrisk mottagning. Till den rehabiliteringsmedicinska mottagningen kommer personer i yrkesverksam ålder med lätta till svåra hjärnskador eller andra neurologiska skador eller sjukdomar för bedömning/utredning och/eller behandling av ett team. Avbokning Telefon: 023-49 27 38 (telefonsvarare) Information till patienter Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Remisskrav Remiss eller egen vårdbegäran Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Ger-rehabmottagningen Nyköpings lasarett, Nyköping

Ger-rehabmottagningen Nyköpings lasarett, Nyköping Vår mottagning riktar sig speciellt till patienter med Parkinsons sjukdom och liknande tillstånd. Vi följer även upp patienter som har haft stroke och vissa andra hjärnskador. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 56 Rehabiliteringsmedicin Falun, Falu lasarett

Avdelning 56 Rehabiliteringsmedicin Falun, Falu lasarett Här vårdas i huvudsak personer i yrkesverksam ålder med behov av rehabilitering efter traumatisk skada eller neurologisk skada/sjukdom. Telefon till samordningssjuksköterskan 023-49 12 43. Information till patienter Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Remisskrav Remiss eller egen vårdbegäran Information till besökare Besökstider Mån-Sön 14:00 – 19:00 Besöksregler Det är viktigt att inte trötta ut patienterna med för långa och många besök. För att få lugn och ro i samband med måltiderna undanbedes alla besök i matsalen vid dessa tider. Allergireaktioner

Geriatrikmottagning Kungälv, Kungälv

Geriatrikmottagning Kungälv, Kungälv Geriatrisk mottagning, stroke, akut geriatrik, demens, osteoporos, internmedicin, Parkinsons sjukdom, övrig neurologi. Information till patienter Remisskrav Remisskrav, även egenremiss. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region