Specialitet: Neurokirurgi

Avdelning 71, Neurokirurgiska kliniken US

Avdelning 71, Neurokirurgiska kliniken US Avdelning 71, på Universitetssjukhuset i Linköping, är en neurokirurgisk vårdavdelning med en postoperativ sal. Information till patienter Frågor eller avbokning gällande operation/undersökning, ring 010-103 28 41 Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 10 och 23, Göteborg

Avdelning 10 och 23, Göteborg Den neurokirurgiska verksamheten utgör en del av Neurosjukvården, Sahlgrenska och bedrivs på slutenvårdsavdelning 10-23, avd 35, Neurointesivvård (NIVA) och Neurooperation. Mottagningsverksamheten är förlagd till Neuromottagningen. Vårt uppdrag är att erbjuda samtliga invånare, barn och vuxna i Västra Götalandsregionen en komplett neurokirurgisk vård av hög kvalitet. Vårdinsatser, båda akuta och planerade, kan också erbjudas patienter, som kommer från andra delar av landet. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 15:00 Mån-Sön 17:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Vårdavdelning Neuro 5 Solna, Karolinska Universitetssjukhuset

Vårdavdelning Neuro 5 Solna, Karolinska Universitetssjukhuset Vårdavdelning 5 är en vårdenhet specialiserad på operationer i rygg och vård av patienter med ryggmärgsskada. I vårt patientområde ingår fem patientflöden: aneurysm, benign hjärntumör, förvärvad skallskada, malign hjärntumör och rygg. På vårdenhet 5 vårdas framförallt patienter som tillhör patientflöde rygg. Se länk: https://www.karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/tema-neuro/neurokirurgi/neuro-5-vardavdelning-solna/

Operation 5 Sahlgrenska, Göteborg

Operation 5 Sahlgrenska, Göteborg Operation 5 är en operationsavdelning för patienter inom neurosjukvården. Här utförs kirurgiska ingrepp i hjärna och ryggmärg med anledning av tumörer, blödningar och kärlmissbildningar samt epilepsikirurgi. Neurooperation har jourverksamhet. Under jourtid utförs neuro-, hand-, plastik- och öronkirurgi. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 71, Neurokirurgiska kliniken US

Avdelning 71, Neurokirurgiska kliniken US Avdelning 71, på Universitetssjukhuset i Linköping, är en neurokirurgisk vårdavdelning med en postoperativ sal. Information till patienter Frågor eller avbokning gällande operation/undersökning, ring 010-103 28 41 Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 10 och 23, Göteborg

Avdelning 10 och 23, Göteborg Den neurokirurgiska verksamheten utgör en del av Neurosjukvården, Sahlgrenska och bedrivs på slutenvårdsavdelning 10-23, avd 35, Neurointesivvård (NIVA) och Neurooperation. Mottagningsverksamheten är förlagd till Neuromottagningen. Vårt uppdrag är att erbjuda samtliga invånare, barn och vuxna i Västra Götalandsregionen en komplett neurokirurgisk vård av hög kvalitet. Vårdinsatser, båda akuta och planerade, kan också erbjudas patienter, som kommer från andra delar av landet. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 15:00 Mån-Sön 17:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neuromottagningen, Neurokirurgiska kliniken US

Neuromottagningen, Neurokirurgiska kliniken US Neurokirurgiska mottagningen är integrerad med neurolog mottagningen. Information till patienter Anmäl dig och betala i receptionen i södra eller norra entrén. Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neurologimottagning Sahlgrenska, Göteborg

Neurologimottagning Sahlgrenska, Göteborg På Neuromottagning Sahlgrenska sjukhuset finns neurologi- och neurokirurgimottagning. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neurokirurgmottagningen, Uppsala

Neurokirurgmottagningen, Uppsala Neurokirurgiska kliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala är en av sex högspecialiserade regionkliniker i landet. Vi behandlar vuxna för sjukdomar och skador i hjärnan, ryggmärgen eller i de perifera nerverna. Som patient får du komma till oss via remiss från din vårdcentral, ditt hemsjukhus eller uppföljning efter vård på någon av våra avdelningar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning 85 H

Neurokirurgins intermediärvårdsavdelning 85 H NIMA är en högspecialiserad neurokirurgisk intermediärvårdsavdelning med övervakningsplatser för neurokirurgisk akutvård och postoperativ vård. Vi vårdar barn och vuxna med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg. På NIMA vårdas patienter som är för sjuka för att vårdas på en vanlig avdelning men som inte behöver fullskalig intensivvård. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 12:00 – 14:00 Mån-Sön 15:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region