Specialitet: Neonatalvård

Blekingesjukhuset Karlskrona

Blekingesjukhuset Karlskrona Blekingesjukhuset i Karlskrona är ett av två sjukhusområden i Blekinge. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barnsjukvård i hemmet, Uppsala

Barnsjukvård i hemmet, Uppsala Vår hemsjukvård består av tre sjuksköterskor och vi har ingen akut verksamhet utan endast planerad. Våra patientgrupper är tidig hemgång av för tidigt födda, barn i behov av andningshjälpmedel, syrgasbehandling i hemmet och barn i behov av övervakningsmonitorer Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barn- och ungdomskliniken

Barn- och ungdomskliniken Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att erbjuda hälso- och sjukvård av högsta kvalitet. Vi ska ge vård och insatser på lika villkor och bidra till jämlik hälsa för länets alla barn och ungdomar. Vården ska ges med respekt för människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vår ledstjärna är För barnets bästa. Verksamhetschef Anna Bärtås 0470-588000 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 309 Neonatal, Göteborg

Avdelning 309 Neonatal, Göteborg Avdelning för vård av för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn som inte kräver intensivvård. Avdelningen har bra möjligheter för hela familjen, även för barn som tidigare har intensivvårdats på avd 316 men behöver växa till, lära sig äta och samspela med mor och far före hemgång. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 15 B neo, Barn- och ungdomskliniken VIN

Avdelning 15 B neo, Barn- och ungdomskliniken VIN På avdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vi har fria besökstider men behöver ibland begränsa antalet besökare kring vissa sjuka barn. Föräldrar erbjuds möjlighet att bo på avdelningen i mån av plats. Vi arbetar också med hembesök via Neo hemvård så att barn ibland kan bli utskrivna lite tidigare. Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 309 Neonatal, Göteborg

Avdelning 309 Neonatal, Göteborg Avdelning för vård av för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn som inte kräver intensivvård. Avdelningen har bra möjligheter för hela familjen, även för barn som tidigare har intensivvårdats på avd 316 men behöver växa till, lära sig äta och samspela med mor och far före hemgång. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 15 B neo, Barn- och ungdomskliniken VIN

Avdelning 15 B neo, Barn- och ungdomskliniken VIN På avdelningen vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vi har fria besökstider men behöver ibland begränsa antalet besökare kring vissa sjuka barn. Föräldrar erbjuds möjlighet att bo på avdelningen i mån av plats. Vi arbetar också med hembesök via Neo hemvård så att barn ibland kan bli utskrivna lite tidigare. Information till patienter Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neonatalavdelning Lund

Neonatalavdelning Lund Vi tar hand om barn som är födda för tidigt eller sjuka när de föds. Här får barnet extra vård, intensivvård eller respiratorvård i allt från ett par timmar upp till flera månader. Under den tiden kan en förälder bo hos barnet. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neonatalmottagning Lund

Neonatalmottagning Lund Till oss kommer du med ditt barn om barnet behöver kontrolleras mer efter att ha skrivits ut från neonatalavdelningen. Så kan det till exempel vara om barnet riskerar att få neurologiska funktionsnedsättningar eller om barnets tillväxt eller lungfunktion behöver kollas upp. Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Neonatalmottagningen

Neonatalmottagningen Neonatalmottagningen hittar du på neonatalavdelning 10. Verksamhetschef Anna Bärtås tel 0470-58 80 00