Specialitet: Koagulationssjukvård

Koagulationsmottagningen, Medicinska och geriatriska akutkliniken

Koagulationsmottagningen, Medicinska och geriatriska akutkliniken På Koagulationsmottagningen utreds och behandlas framför allt patienter med blodproppar i ben och lungor, ökad propprisk och ökad blödningsbenägenhet. Information till patienter Betalning och registrering av besöket görs i receptionen i Norra eller Södra entrén. Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtmottagningen Växjö

Hjärtmottagningen Växjö Hjärtmottagningen är en specialistmottagning för patienter med hjärtsjukdomar såsom kranskärlssjukdom, klaffel, hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar och medfödda hjärtfel. Avdelningschef: Helena Otteborn och Kristin Danielsson Verksamhetschef: Thomas Aronsson, 0470-58 80 00 Information till patienter Remisskrav Remiss eller egenremiss krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad

Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Halmstad På Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Halmstad arbetar AK-sjuksköterskor, flimmersjuksköterskor, pacemakersjuksköterskor och hjärtsviktsjuksköterskor.Till oss kommer du som patient på ett återbesök efter bedömning av en hjärtläkare eller efter ett slutenvårdstillfälle. Hit kommer även patienter för uppföljning efter kranskärlsröntgen eller hjärtoperation. Information till patienter Observera att om du har fått tid för besök till läkare eller för en undersökning av hjärtat ska du ofta till hjärt- och kärlmottagningen. Läs därför noga vad som står i kallelsen! Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtmottagning antikoagulation Kristianstad

Hjärtmottagning antikoagulation Kristianstad Till oss kommer du som ska har blodförtunnande behandling på grund av blodpropp eller ökad risk för blodpropp i ben eller lunga. Vi tar också hand om dig som har förmaksflimmer eller mekanisk hjärtklaff. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hematologimottagning antikoagulation, Malmö

Hematologimottagning antikoagulation, Malmö Till oss kommer du för att behandlas med blodförtunnande medel eller för att följa upp din behandling. Blodförtunnande medel kan du få om du har haft en blodpropp i dina lungor eller ben, eller om du har en högre risk att få det. Även du som har förmaksflimmer eller en mekanisk hjärtklaff kan komma till oss. Information till patienter Remisskrav Till oss kommer du på remiss Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hematologimottagning koagulation, Malmö

Hematologimottagning koagulation, Malmö Till oss kommer du för att undersökas och behandlas för ärftliga sjukdomar som orsaker blödningsrubbningar. Det kan till exempel vara blödarsjukan. Information till patienter Remisskrav Till oss kommer du på remiss Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Antikoagulationsmottagning Helsingborg

Antikoagulationsmottagning Helsingborg Till oss kommer du för att behandlas med blodförtunnande medel eller för att följa upp din behandling. Blodförtunnande medel kan du få om du har haft en blodpropp i dina lungor eller ben, eller om du har en högre risk att få det. Även du som har förmaksflimmer eller en mekanisk hjärtklaff kan komma till oss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Antikoagulationsmottagning Hässleholm

Antikoagulationsmottagning Hässleholm Till oss kommer du för att behandlas med blodförtunnande medel eller för att följa upp din behandling. Blodförtunnande medel kan du få om du har haft en blodpropp i dina lungor eller ben, eller om du har en högre risk att få det. Även du som har förmaksflimmer eller en mekanisk hjärtklaff kan komma till oss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Antikoagulationsmottagning Ängelholm

Antikoagulationsmottagning Ängelholm Till oss kommer du för att behandlas med blodförtunnande medel eller för att följa upp din behandling. Blodförtunnande medel kan du få om du har haft en blodpropp i dina lungor eller ben, eller om du har en högre risk att få det. Även du som har förmaksflimmer eller en mekanisk hjärtklaff kan komma till oss. Driftsform Driftsform: Landsting/Region