Specialitet: Klinisk virologi

Klinisk mikrobiologi, Karlstad

Klinisk mikrobiologi, Karlstad Klinisk mikrobiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad är Region Värmlands enda mikrobiologiska laboratorium. Vi tar därför emot prover från hela länet. Vi bedriver verksamhet inom klinisk bakteriologi, mikrobiell serologi, immunologi, virologi, parasitologi, mykologi samt vårdhygien. Proverna undersöks med odling, PCR-teknik, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat för eget behov. Vi är experter i klinisk mikrobiologi och arbetar med rådgivning och tolkar erhållna resultat, bevakar epidemiologi, ger råd i antibiotika- och profylaxfrågor samt handhar vårdhygieniska frågeställningar. Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat

Klinisk mikrobiologi Växjö

Klinisk mikrobiologi Växjö Med organisatorisk hemvist i Region Kronoberg, men med en politiskt ansvarig gemensam samverkansnämnd, är de mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg Växjö och Blekinge Karlskrona sedan 1 januari 2012 samordnade under en verksamhetschef. Det gemensamma laboratoriet har ett upptagningsområde på cirka 356 000 invånare, och sammanslagningen förbättrar ytterligare den service vi ger till länens invånaresjukvård. Verksamhetschef: Oskar Ekelund Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Unilabs Tumba närlaboratorium

Unilabs Tumba närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk

Unilabs Östermalm närlaboratorium

Unilabs Östermalm närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Älvsjö närlaboratorium

Unilabs Älvsjö närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester, strep A provtagning och Waranprovtagning. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal

Unilabs Vällingby närlaboratorium

Unilabs Vällingby närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester och strep A provtagning. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med

Unilabs Sophiahemmet närlaboratorium

Unilabs Sophiahemmet närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs St Eriks närlaboratorium

Unilabs St Eriks närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Stockholm City närlaboratorium

Unilabs Stockholm City närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal