Specialitet: Klinisk patologi och cytologi

Klinisk patologi och cytologi, Karlskrona

Klinisk patologi och cytologi, Karlskrona Laboratoriet består av specialiteterna klinisk patologi, klinisk cytologi och obduktion. Vi arbetar med diagnostik av celler och vävnad från kroppens olika delar och utför kliniska obduktioner. Cytologi omfattar diagnostik av sjukdomar, i första hand tumörsjukdomar, med hjälp av mikroskopundersökning av celler. Patologi handlar om läran om sjukdomarnas orsak och utveckling, framför allt med utgångspunkt från förändringar i byggnaden av celler, vävnader och organ. Före den mikroskopiska diagnostiken vi utför måste materialet förberedas. Förutom preparering, snittning och rutinfärgningar utför vi många specialundersökningar som immunologiska- och enzymcytokemiska färgningar, DNA-undersökningar, flödesanalyser och elektronmikroskopi. Information till patienter För information

Klinisk patologi, Karlstad

Klinisk patologi, Karlstad Klinisk patologi undersöker vävnadsprover – PAD samt cytologiska prover och utför obduktioner. Vi tar emot prover från hela länet. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Bårhus Västervik

Bårhus Västervik På bårhuset vid Västerviks sjukhus tar vi hand om de som avlider i Västerviks kommun. Du som är anhörig är välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar samt för att boka ett avsked. Vi har ett vackert avskedsrum där du som anhörig kan ta stillsamma avsked i lugn och ro. Vill du boka ett avsked av någon närstående är det viktigt att ni kontaktar oss först. Vi har även ett utrymme för att tvätta/tvaga, klä/svepa den avlidne. Kontakta oss för tidsbokning och mer information. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Punktionsmottagning Kristianstad

Punktionsmottagning Kristianstad Till oss kommer du för att ta prov från knutor i exempelvis bröst, lymfkörtlar och spottkörtlar. Information till patienter Ditt besök hos oss är avgiftsfritt. Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast. Kom ihåg att ta med dig legitimation och en lista över de mediciner du tar. Läkaren som skickat remissen till oss bokar tolk till dig om du behöver det. I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Efter besöket: När analysen av provet är klar skickar vi provsvaret till remitterande

Punktionsmottagning Helsingborg

Punktionsmottagning Helsingborg Till oss kommer du för att ta prov från knutor i exempelvis bröst, lymfkörtlar och spottkörtlar. Information till patienter Ditt besök hos oss är avgiftsfritt. Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast. Kom ihåg att ta med dig legitimation och en lista över de mediciner du tar. Läkaren som skickat remissen till oss bokar tolk till dig om du behöver det. I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Efter besöket: När analysen av provet är klar skickar vi provsvaret till remitterande

Punktionsmottagning Malmö

Punktionsmottagning Malmö Till oss kommer du för att ta prov från knutor i exempelvis bröst, lymfkörtlar och spottkörtlar. Information till patienter Ditt besök hos oss är avgiftsfritt. Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast. Kom ihåg att ta med dig legitimation och en lista över de mediciner du tar. Läkaren som skickat remissen till oss bokar tolk till dig om du behöver det. I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Efter besöket: När analysen av provet är klar skickar vi provsvaret till remitterande

Punktionsmottagningen Kalmar

Punktionsmottagningen Kalmar Till oss kommer du för att ta cellprov på en förändring som du kan känna med fingrarna, till exempel en lymfkörtel på halsen eller en knöl i bröstet. Provtagningen sker genom att en läkare för in en tunn nål i den knöl som ska undersökas. Oftast krävs mer än ett stick, vilka i regel känns ungefär som att ta blodprov. Hela besöket tar cirka 10-15 minuter och du kan gå hem direkt efteråt. För att du ska kunna komma till oss krävs en remiss från din hälsocentral, privatläkare eller någon av klinikerna på våra sjukhus i länet. Driftsform

Punktionsmottagningen, Linköping

Punktionsmottagningen, Linköping Vi utför provtagning med finnålspunktion där man med hjälp av en tunn nål aspirerar celler från en förändring, t.ex. en knöl i ett bröst, för cytologisk diagnostik. Information till patienter Provtagningen tar ca 10 minuter och du kan gå hem direkt efteråt. Svaret från punktionsprovtagningen går till den läkare som remitterat dig inom 5-15 dagar. Om du är Waran-behandlad bör ditt PK-INR-värde vara lägre än 3,0 och inte mer än 1-2 dagar gammalt. Meddela tiden för planerad punktion till din AK-mottagning eller den som doserar ditt Waran för eventuell justering av dos. Om du har behandling med något

Punktionscytologiska mottagningen, Uppsala

Punktionscytologiska mottagningen, Uppsala Vi utför cellprovtagningar med hjälp av finnålspunktioner. Det är en snabb och säker metod att ställa diagnos på knölar i eller under huden, till exempel bröst, sköldkörtel och lymfkörtel. Information till patienter Remisskrav Remiss från vårdgivare krävs. Remissen/provtagningsunderlag eller följebrev och legitimation skall medtas vid provtagningstillfället. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Punktionsmottagning Lund

Punktionsmottagning Lund Till oss kommer du för att ta prov från knutor i exempelvis bröst, lymfkörtlar och spottkörtlar. Information till patienter Ditt besök hos oss är avgiftsfritt. Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast. Kom ihåg att ta med dig legitimation och en lista över de mediciner du tar. Läkaren som skickat remissen till oss bokar tolk till dig om du behöver det. I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt. Efter besöket: När analysen av provet är klar skickar vi provsvaret till remitterande