Specialitet: Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat för eget behov. Vi är experter i klinisk mikrobiologi och arbetar med rådgivning och tolkar erhållna resultat, bevakar epidemiologi, ger råd i antibiotika- och profylaxfrågor samt handhar vårdhygieniska frågeställningar. Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat

Klinisk mikrobiologi, Karlskrona

Klinisk mikrobiologi, Karlskrona Med organisatorisk hemvist i Region Kronoberg, men med en politiskt ansvarig gemensam samverkansnämnd, är de mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg Växjö och Blekinge Karlskrona sedan den 1 januari 2012 samordnade under en verksamhetschef. Det gemensamma laboratoriet har ett upptagningsområde på cirka 356 000 invånare, och sammanslagningen förbättrar ytterligare den service vi ger till länens invånare. Verksamhetschef är Oskar Ekelund. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk mikrobiologi, Karlstad

Klinisk mikrobiologi, Karlstad Klinisk mikrobiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad är Region Värmlands enda mikrobiologiska laboratorium. Vi tar därför emot prover från hela länet. Vi bedriver verksamhet inom klinisk bakteriologi, mikrobiell serologi, immunologi, virologi, parasitologi, mykologi samt vårdhygien. Proverna undersöks med odling, PCR-teknik, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk kemi Mora

Klinisk kemi Mora Laboratoriet vid Mora lasarett ingår i länsverksamheten Laboratoriemedicin i Dalarna. Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet, klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi. Till laboratoriet är du välkommen för att lämna prover som din läkare har beställt. Vi tar även hand om olika avförings- och urinprov och utför vissa funktionsundersökningar, till exempel glukosbelastningar. Information till patienter Ingen tidsbokning behövs för provtagning . Remissen kan vara elektronisk eller i pappersformat. Ta med giltig fotolegitimation och eventuellt underlag. Eftersom många av de ämnen som vi mäter i blodet förändras vid lätt fysisk aktivitet, är det viktigt att du sitter

Klinisk Mikrobiologi Gävle

Klinisk Mikrobiologi Gävle Laboratoriet utför diagnostik inom bakteriologi, virologi och immunologi Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk mikrobiologi Växjö

Klinisk mikrobiologi Växjö Med organisatorisk hemvist i Region Kronoberg, men med en politiskt ansvarig gemensam samverkansnämnd, är de mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg Växjö och Blekinge Karlskrona sedan 1 januari 2012 samordnade under en verksamhetschef. Det gemensamma laboratoriet har ett upptagningsområde på cirka 356 000 invånare, och sammanslagningen förbättrar ytterligare den service vi ger till länens invånaresjukvård. Verksamhetschef: Oskar Ekelund Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk mikrobiologi Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Klinisk mikrobiologi Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat för eget behov. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk kemi Avesta, Avesta lasarett

Klinisk kemi Avesta, Avesta lasarett Laboratoriet vid Avesta lasarett ingår i länsverksamheten Laboratoriemedicin i Dalarna. Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet, klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi. Information till patienter Patientprovtagning hänvisas till respektive vårdcentral. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk kemi Falun

Klinisk kemi Falun Laboratoriet vid Falu lasarett ingår i länsverksamheten Laboratoriemedicin i Dalarna. Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet, klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi. Till laboratoriet är du välkommen för att lämna prover som din läkare har beställt. Vi tar även hand om olika avförings- och urinprov och utför vissa funktionsundersökningar, till exempel glukosbelastningar. Information till patienter Ingen tidsbokning behövs för provtagning . Remissen kan vara elektronisk eller i pappersformat. Ta med giltig fotolegitimation och eventuellt underlag. Eftersom många av de ämnen som vi mäter i blodet förändras vid lätt fysisk aktivitet, är det viktigt att du sitter

Klinisk kemi Ludvika

Klinisk kemi Ludvika Laboratoriet vid Ludvika lasarett ingår i länsverksamheten Laboratoriemedicin i Dalarna. Vi erbjuder medicinska specialistkunskaper inom respektive laboratorieverksamhet, klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi. Till laboratoriet är du välkommen för att lämna prover som din läkare har beställt. Vi tar även hand om olika avförings- och urinprov och utför vissa funktionsundersökningar, till exempel glukosbelastningar. Information till patienter Ingen tidsbokning behövs för provtagning . Remissen kan vara elektronisk eller i pappersformat. Ta med giltig fotolegitimation och eventuellt underlag. Eftersom många av de ämnen som vi mäter i blodet förändras vid lätt fysisk aktivitet, är det viktigt att du sitter