Specialitet: Klinisk immunologi

Klinisk mikrobiologi, Karlstad

Klinisk mikrobiologi, Karlstad Klinisk mikrobiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad är Region Värmlands enda mikrobiologiska laboratorium. Vi tar därför emot prover från hela länet. Vi bedriver verksamhet inom klinisk bakteriologi, mikrobiell serologi, immunologi, virologi, parasitologi, mykologi samt vårdhygien. Proverna undersöks med odling, PCR-teknik, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk Kemi, Karlstad

Klinisk Kemi, Karlstad Klinisk kemi är det största verksamhetsområdet inom Laboratoriemedicin. Många analyser utförs vid ett flertal enheter i Värmland, medan andra endast utförs på laboratoriet på Centralsjukhuset. Inom begreppet klinisk kemi ingår bl.a. hematologi och benmärgsdiagnostik, allmän- och immunokemi, specialanalyser av olika slag, koagulation, fertilitetsutredningar, provtagning och funktionsundersökningar. Vi driver också en antikoagulationsmottagning på Centralsjukhuset. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Efter kl 16.00 vardagar och helger analyseras endast akuta prover Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk mikrobiologi Växjö

Klinisk mikrobiologi Växjö Med organisatorisk hemvist i Region Kronoberg, men med en politiskt ansvarig gemensam samverkansnämnd, är de mikrobiologiska laboratorierna i Kronoberg Växjö och Blekinge Karlskrona sedan 1 januari 2012 samordnade under en verksamhetschef. Det gemensamma laboratoriet har ett upptagningsområde på cirka 356 000 invånare, och sammanslagningen förbättrar ytterligare den service vi ger till länens invånaresjukvård. Verksamhetschef: Oskar Ekelund Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin På patientverksamheten vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin utför vi patientbehandlingar som autolog -/allogen stamellsskörd, autologa blodtappningar, blodbyten, fotoferes, leukocytafares, plasmabyten samt terapeutiska blodtappningar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Patientverksamheten vid KITM

Patientverksamheten vid KITM På patientverksamheten vid klinisk immunologi och transfusionsmedicin utför vi patientbehandlingar som autolog -/allogen stamellsskörd, autologa blodtappningar, blodbyten, fotoferes, leukocytafares, plasmabyten samt terapeutiska blodtappningar Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Patientbehandling aferes, Linköping

Patientbehandling aferes, Linköping Aferesavdelningen är en del av kliniken Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vid aferesavdelningen utför vi olika typer av behandlingar där blodet vanligen delas upp i sina beståndsdelar genom centrifugering med en s.k. cellseparator eller blodet får passera över en kolonn. Man kan med aferesteknik ta bort olika beståndsdelar av blodet såsom plasma, olika typer av blodceller och fettämnen medan övriga delar av blodet ges tillbaka till patienten eller givaren. Vid viss behandling kan man även förändra egenskaper hos en typ av blodceller så att dessa efter återtransfusion till patienten ger en immunologisk behandlingseffekt. Information till patienter Innan behandling

Unilabs Tumba närlaboratorium

Unilabs Tumba närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk

Unilabs Östermalm närlaboratorium

Unilabs Östermalm närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Älvsjö närlaboratorium

Unilabs Älvsjö närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester, strep A provtagning och Waranprovtagning. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal

Unilabs Vällingby närlaboratorium

Unilabs Vällingby närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester och strep A provtagning. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med