Specialitet: Klinisk bakteriologi

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Uppsala Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat för eget behov. Vi är experter i klinisk mikrobiologi och arbetar med rådgivning och tolkar erhållna resultat, bevakar epidemiologi, ger råd i antibiotika- och profylaxfrågor samt handhar vårdhygieniska frågeställningar. Klinisk mikrobiologi bedriver verksamhet inom området på humant provmaterial. Den mikrobiologiska verksamheten bygger till stor del på bakterieisolering med typning och resistensbestämning, mikroskopering samt bestämning av olika typer av antikroppar. Laboratoriet tillverkar substrat

Klinisk mikrobiologi, Karlstad

Klinisk mikrobiologi, Karlstad Klinisk mikrobiologi vid Centralsjukhuset i Karlstad är Region Värmlands enda mikrobiologiska laboratorium. Vi tar därför emot prover från hela länet. Vi bedriver verksamhet inom klinisk bakteriologi, mikrobiell serologi, immunologi, virologi, parasitologi, mykologi samt vårdhygien. Proverna undersöks med odling, PCR-teknik, mikroskopi samt genom att undersöka förekomst av antikroppar. Vi lämnar enbart ut provsvar till berörd sjukvårdspersonal. Kontakta därför din läkare eller vårdcentral om du har sådana frågor. Information till patienter Remisskrav Remiss, provtagningsunderlag eller elektronisk beställning krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Älvsbyns hälsocentral

Älvsbyns hälsocentral Välkommen till oss på Älvsbyns hälsocentral, ditt självklara val om du önskar en hälsocentral med personal med mångårig erfarenhet och kompetens. Utöver specialistläkare i allmänmedicin har vi lab, distriktssköterske-, diabetessköterske-, demens och astma/KOL mottagning samt diplomerad tobaksavvänjare. BVC med barnsjuksköterska, MVC, preventivmedelsrådgivning samt ungdomsmottagning. Vår rehabiliteringsverksamhet består av arbetsterapeut, sjukgymnastik, ljusbehandling, psykolog och rehabiliteringskoordinator. Vi arbetar aktivt med hälsovård och livsstilsfrågor och har hälsosamtal med 30-, 40-, 50-, 60-åringar. Dessutom har vi verksamhet dygnet runt med ambulans. Hos oss får patienter och anhöriga ett gott bemötande och bra omhändertagande av kunnig personal med hög kompetens. Välkommen till oss!

Unilabs Sophiahemmet närlaboratorium

Unilabs Sophiahemmet närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs St Eriks närlaboratorium

Unilabs St Eriks närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Stockholm City närlaboratorium

Unilabs Stockholm City närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Tallhöjden närlaboratorium

Unilabs Tallhöjden närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk

Unilabs Spånga närlaboratorium

Unilabs Spånga närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Traneberg närlaboratorium

Unilabs Traneberg närlaboratorium Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk laboratoriemedicin Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Unilabs Tumba närlaboratorium

Unilabs Tumba närlaboratorium VÄLKOMMEN TILL OSS FÖR PROVTAGNING UTAN TIDSBOKNING Här utför vi övervakade drogtester. Kontakta gärna Unilabs Kundtjänst på telefon 0771-40 77 40 om du har frågor om provtagningen. Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Laboratoriemedicinskaanalyser och bild- och funktionsdiagnostik har en avgörande betydelse vid diagnostik, uppföljning och behandling av patienter. Våra enheter fungerar som en integrerad länk i vårdkedjan. Våra uppdragsgivare är både öppen och sluten vård inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har avtal med region Stockholm inom Klinisk