Specialitet: Kirurgi

Kriz Martin, Lund

Kriz Martin, Lund Kirurgi Driftsform Driftsform: Privat

Kramer Conny, Lund

Kramer Conny, Lund Kirurgi Driftsform Driftsform: Privat

Kirurgmottagningen Växjö

Kirurgmottagningen Växjö Verksamhetschef: Johan Moberg. Telefon 0470-58 80 00 På Kirurgmottagningen tar vi emot dig som har behov av specialiserad kirurgisk vård. Vår mottagning är uppdelad i olika sektioner utifrån specialitet: bröst-, plastik och endokrinologi, kärl, urologi, mage och tarm, kirurgi vid övervikt, allmänkirurgi, barnkirurgi och endoskopiska undersökningar i mage, tarm och urinvägar. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska och undersköterska i team för patienten. Vi har mottagning till läkare och specialistsjuksköterskor. Besöken som genomförs kan bestå av undersökning, provtagning, efterkontroll, behandling och rådgivning. Våra tobaksavvänjare ger stöd och hjälp inför rökfri operation. När du söker vård hos oss behöver du

Kirurgmottagningen, Uppsala

Kirurgmottagningen, Uppsala Här görs utredningar för endokrin kirurgi och bukkirurgi. Vi gör också endoskopiska undersökningar såsom gastroskopi och koloskopi. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Kirurgmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), allmän kirurgi och obesitaskirurgi. Vi vill ha remiss från husläkare/vårdcentral för att bättre kunna förbereda det planerade besöket. En kallelse skickas när besöket är inbokat. På kirurgimottagningen arbetar en stomisjuksköterska med rehabilitering, omvårdnad och rådgivning till patienter och anhöriga. Öppenvårdsmottagningen tar emot patienter för samtal både före och efter operation med cancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar samt patienter som behöver hjälp med sårbandagering. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via 1177 Vårdguidens E-tjänster. Driftsform Driftsform: Privat

Kirurgmottagningen, Södersjukhuset

Kirurgmottagningen, Södersjukhuset Beställning av journalkopior handläggs av Journalservice www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Journalservice-Sodersjukhuset/ Kirurgmottagningen på Södersjukhuset är en specialistmottagning, där vi tar emot patienter för t.ex. bråckkirurgi, gallstenskirurgi, överviktskirurgi, kärlkirurgi, tarmkirurgi samt rökavvänjning inför operation på Södersjukhuset. För att få en tid bokad hos oss måste vi ha en remiss så att en specialist kan bedöma vårdbehovet. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgmottagningen, Capio Kirurgi Motala

Kirurgmottagningen, Capio Kirurgi Motala Capio arbetar på uppdrag av, och i nära samverkan med Region Östergötland. Vi utför bedömning, behandling och operation av bland annat bråck, gallbesvär, hudförändringar, nageltrång och vissa tarmbesvär. Vi gör även endoskopi. Du kommer till oss genom remiss från din läkare på vårdcentralen eller från läkare på annan mottagning. Du är också välkommen att skriva en egenremiss (se e-tjänst här ovanför). Driftsform Driftsform: Privat

Kirurgmottagningen Vimmerby

Kirurgmottagningen Vimmerby Vimmerbymottagningen är en filial till kirurgmottagningen i Västervik, för vidare information var god se kirurgmottagningen Västervik. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgmottagningen Ljungby

Kirurgmottagningen Ljungby På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem övre och nedre gastrointestinal kirurgi, allmän kirurgi, urologi och obesitaskirurgi. För att komma till oss krävs en remiss antingen från husläkare vårdcentral eller via egenremiss. Verksamhetschef: Ulla-Marie Sundström-Frisk. 0470-58 80 00.

Kirurgmottagningen Värnamo sjukhus

Kirurgmottagningen Värnamo sjukhus Information till patienter Anmäl dig i receptionen. Kom ihåg att ta med legitimation. Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region