Specialitet: Kardiologi

Kranskärlsmottagningen hjärt- och akutmedicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

Kranskärlsmottagningen hjärt- och akutmedicinkliniken, Centralsjukhuset Karlstad Vid ditt planerade besök hos oss följer vi upp dig som hjärtpatient som nyligen har vårdats på avdelning 56 eller 57 för hjärtinfarkt, ballongvidgning, bypass- eller klaffoperation. Vårt arbete syftar till ökat välbefinnande och minskad risk för återinsjuknande. Det innebär bland annat information om diagnos och behandling, rådgivning, kartläggning av riskfaktorer och motivering till livsstilsförändringar. Vi följer upp fysiskt och psykiskt välbefinnande, medicinering, puls, blodtryck, blodfetter, blodsocker och midjemått. Operationssår och insticksställen kontrolleras. Information till patienter Remisskrav Remiss från läkare krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kranskärlsröntgen ViN, Kardiologiska kliniken ViN

Kranskärlsröntgen ViN, Kardiologiska kliniken ViN På Seldinger lab 7 utförs kranskärlsröntgen (coronarangiografi) och ballongvidgning av förträngningar i kranskärlen(PCI, percutan coronar intervention), oftast med inläggning av nät (stent). Samtidigt kan Vi även använda ultraljud eller OCT(optical coherence tomography) för att se inuti kärlen. Det utförs också tryckmätningar i kärlen för att avgöra vilken påverkan förträngningen har. Vi kan också borra i täta förträngningar(rotablator-PCI). Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kranskärlsmottagning Lidköping, Lidköping

Kranskärlsmottagning Lidköping, Lidköping Avdelning 4 är en medicinavdelning med 20 vårdplatser och en inriktning på hjärt- och lungsjukvård. Utöver akuta inläggningar har vi en planerad verksamhet med framför allt sömnapnéutredningar och elkonverteringar. På avdelningen finns det övervakningsenheter för arytmi/ischemi och saturationsregistrering. Det finns också sjuksköterskemottagningar som är knutna till vårdavdelningen, så som hjärtsvikts-, kranskärls-, KOL- och sömnapnémottagning. Vi har ett nära samarbete med kardiologen och lungmedicin på KSS samt Sahlgrenska sjukhuset Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kranskärlsmottagningen Sjukhuset Torsby

Kranskärlsmottagningen Sjukhuset Torsby Vid ditt planerade besök hos oss följer vi upp dig som hjärtpatienter som nyligen har vårdats för hjärtinfarkt, ballongvidgning, bypass- eller klaffoperation. Vårt arbete syftar till ökat välbefinnande och minskad risk för återinsjuknande. Det innebär bland an-nat information om diagnos och behandling, rådgivning, kartläggning av riskfaktorer och motivering till livsstilsförändringar. Vi följer upp fysiskt och psykiskt välbefinnande, medicinering, puls, blodtryck, blodfetter, blodsocker och midjemått. Operationssår och insticksställen kontrolleras. Information till patienter Remisskrav Remisskrav för nya patienter Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kranskärlsmottagning, Hjärtmottagning Universitetssjukhuset Örebro

Kranskärlsmottagning, Hjärtmottagning Universitetssjukhuset Örebro Kranskärlsmottagningen tar emot patienter som vårdats för hjärtinfarkt eller instabil kranskärlssjukdom och genomgått ballongvidgning eller kranskärlsoperation. Uppföljning (kan förändras efter individens behov): Efter 1-3 veckor kallas man till ett återbesök med sjuksköterska och fysioterapeut. Fokus läggs på risk- och friskfaktorer och vilka livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga för att minska risken för ny hjärthändelse. Belastningstest utförs och en individuell rehabiliteringsplan tas fram. Start i träningsgrupp efter första återbesöket. Deltagande erbjuds i ca 3 månader. Efter 4-6 veckor kallas man till ett läkarbesök där uppföljning av allmäntillstånd, behandling och rehabilitering sker. Vid behov sker ett återbesök till

Kranskärlsmottagningen Arvika

Kranskärlsmottagningen Arvika Kranskärlsmottagning är en del av verksamheten på medicinmottagningen. E-tjänster nås via Medicinmottagningen Arvika Information till patienter Remisskrav Remiss eller egen vårdbegäran

Klinisk studieenhet Medicin Halmstad, Halmstad

Klinisk studieenhet Medicin Halmstad, Halmstad Hit kommer patienter som ingår i studier från medicinkliniken. Härifrån administreras också det material som samlas in. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk fysiologi, Borås

Klinisk fysiologi, Borås Kliniks fysiologisk enhet bedriver utredning och kontroller inom hjärtsjukvård (kardiologi) samt kliniskt fysiologiska undersökningar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Klinisk fysiologi Umeå

Klinisk fysiologi Umeå Hos oss undersöks du så att vi kan bedöma olika organs funktioner. Främst utreder vi funktionen hos lungor, hjärta-kärl, mage-tarm och njurar. Vi utför även behandlingar. Information till patienter Vid besök Undvik parfym eller andra starka dofter. Ta med kallelse, legitimation samt eventuellt frikort eller högkostnadskort. Anmälan sker i receptionen i centralhallen, västra entrén, 15 minuter före bokad undersökningstid. Patienter bokade för att utföra vilo-ekg behöver inte anmäla sig i centralreceptionen före bokad tid. Alla patienter som ska utföra undersökning på Klinisk fysiologi A11 eller A12 hänvisas till att ankomstregistrera sig i terminalen som finns i början

Kista Heart – Saman Barzanji

Kista Heart – Saman Barzanji Kista Heart ligger 100 m från T-banan och bussterminalen i Kista Öppenvårdshjärtmottagning, läkare med specialistkompetens i kardiologi. Vi utreder och följer upp patienter med hjärtproblematik. Vi har avtal med region Stockholm inom Kardiologi Driftsform Driftsform: Privat, enl lag om nationella taxan