Specialitet: Intensivvård, neonatal

Intensivvårdsavdelning neonatal 316, Göteborg

Intensivvårdsavdelning neonatal 316, Göteborg Avdelning för all nyföddhetsvård inkl avancerad intensivvård från fullgångna till för tidigt födda barn. De flesta barn som vårdas här har sin sjukdomsdebut inom första levnadsveckan, men den utvidgade neonatalperioden (nyföddhetsperioden) sträcker sig för det fullgångna barnet upp till fyra veckor efter förlossningen. Många nyfödda som kräver medicinsk behandling behöver bara korta vårdtider på 2 till 10 dagar. Flera nyfödda barn kan utredas och behandlas medan de ligger kvar på BB hos sina nyförlösta mödrar. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

BB Skövde Neonatal, Skövde

BB Skövde Neonatal, Skövde Nyföddhetsavdelning med intensivvård, mottagningsverksamhet och Neovård i Hemmet. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus

Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus Barnmedicin och barnhabiliteringen Gällivare-Kiruna är en specialistklinik med öppen och sluten vård i Gällivare samt begränsad mottagningsverksamhet i Kiruna. Vi gör glesa konsultbesök till vårdcentraler. Barnhabilitering är integrerad i kliniken. Information till patienter När det gäller barn över 1 år samt barn som inte har kroniska sjukdomar hänvisar vi till telefonnummer 1177. Utlämning av diabeteshjälpmedel måndag-torsdag 8-16 i barnmott Gällivare. Kiruna barnmottagning har utlämning av diabeteshjälpmedel måndag – torsdag 08-12, 13-16. Kiruna barnmottagning har stängt följande veckor under 2019: 1, 6, 10, 14, 16, 22, 26-33, 36, 40, 44, 48 och 52. Remisskrav Nej Ålder

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten

Barn- och ungdomscentrum Västerbotten Inom länskliniken är de barn- och ungdomsmedicinska verksamheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele samlade till en gemensam verksamhet. Målsättningen är att erbjuda länets barn och ungdomar (och deras föräldrar) bästa möjliga hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, ett respektfullt bemötande och stor delaktighet i vården. Förebyggande insatser, diagnostik, behandling, vård samt rehabilitering/habilitering integreras i så hög utsträckning som möjligt. Kliniken är också ett regioncentrum för den högspecialiserade barncancervården och nyföddhetsvården och tar emot patienter från hela norra regionen. Under vårt utbud hittar du kontaktuppgifter till våra olika verksamheter. Information till patienter För patientärenden använd våra e-tjänster

Avdelning F23 neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Avdelning F23 neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus På Avdelning F23 neonatal IVA vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Det finns 9 Intensivvårds platser och 8 platser för övrig neonatal vård. Vi vårdar barn med intensivvårdsbehov från hela sydöstra sjukvårdsregionen och samarbetar med övriga neonatalavdelningar i hela Sverige. Detta innebär att vården kan innefatta flytt till andra sjukhus, då vi alltid behöver ha plats för de allra minsta barnen. Alla föräldrar och eventuella syskon har möjlighet att bo kvar på sjukhuset, antingen i samma rum som sitt barn eller i ett rum på vår administrativa avdelning. Vårdtiden

Avdelning 69, Barn- och Ungdomskliniken

Avdelning 69, Barn- och Ungdomskliniken Vi är en specialavdelning för barn som föds för tidigt. Vår avdelning är utrustad för intensivvård av för tidigt födda och små barn som behöver sjukhusvård. De nyföddas mödrar har möjlighet att vårdas på samma avdelning som sina barn. Här vårdar vi nyfödda barn som behöver extra observation och behandling. Vi vårdar även fullgångna barn med sjukdom eller misstanke om sjukdom. Det kan vara komplikationer i samband med födseln som exempelvis andningsstörningar, gulsot eller infektioner. Vården på avdelningen skall efterlikna BB-vården så mycket som möjligt men med lite extra stöd från personalen. Ju större barnet

Avdelning 34, Trollhättan

Avdelning 34, Trollhättan Neonatalavdelning Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avd 1 Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus

Avd 1 Barnmedicin och habilitering Gällivare sjukhus Den huvudsakliga uppgiften är att ta hand om akutsjukvården för nyfödda och spädbarn samt barn och ungdomar med kroniska sjukdomar. På kliniken vårdas även barn med kirurgiska-, ortopediska- och öron-näsa-halssjukdomar. Information till patienter När det gäller barn över 1 år samt barn som inte har kroniska sjukdomar hänvisar vi till telefonnummer 1177. Remisskrav Nej. Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Vårdavdelning 11 barn- och ungdomsmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Vårdavdelning 11 barn- och ungdomsmedicin, Centralsjukhuset Karlstad Hos oss vårdas för tidigt födda barn samt nyfödda barn med behov av medicinsk vård. Till varje vårdplats finns ett familjerum. Hemsjukvård finns knuten till avdelningen. Information till patienter Ålder Vi tar emot patienter som är 1 år eller yngre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning F23 neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Avdelning F23 neonatal-IVA, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus På Avdelning F23 neonatal IVA vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Det finns 9 Intensivvårds platser och 8 platser för övrig neonatal vård. Vi vårdar barn med intensivvårdsbehov från hela sydöstra sjukvårdsregionen och samarbetar med övriga neonatalavdelningar i hela Sverige. Detta innebär att vården kan innefatta flytt till andra sjukhus, då vi alltid behöver ha plats för de allra minsta barnen. Alla föräldrar och eventuella syskon har möjlighet att bo kvar på sjukhuset, antingen i samma rum som sitt barn eller i ett rum på vår administrativa avdelning. Vårdtiden