Specialitet: Intensivvård, hjärta

Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus

Intensivvårdsavdelningen Kalix sjukhus Information till besökare Besöksregler Besök på IVA är tillåtna dygnet runt i samråd med sjuksköterska. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Intensivvårdsavdelning Örnsköldsvik

Intensivvårdsavdelning Örnsköldsvik IVA är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad efter till exempel olycksfall, hjärtsjukdom, svåra infektioner och postoperativ vård. Intensivvårdsavdelningens vårdplatser är utrustade med avancerad medicinteknisk utrustning. På IVA arbetar anestesiläkare med inriktning mot intensivvård i ett team kring patienten tillsammans med specialutbildad sjuksköterska i intensivvård, undersköterska och sjukgymnast. Målet är att ge bästa möjliga vård till den enskilde patienten. Intensivvårdsavdelningen (IVA) Örnsköldsvik är en del av länsverksamheten Operation och Intensivvård. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Besöksregler IVA har inga fasta besökstider, besök kan ske efter överenskommelse. För att

Intensivvårdsavdelning Hudiksvall

Intensivvårdsavdelning Hudiksvall Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med svåra sjukdomstillstånd. Patienterna kommer från akutmottagningen, vårdavdelningar eller centraloperation. Det finns inga fasta besökstider, men du kan få vänta vid morgonskötsel, ronder och vid undersökningar. Kom gärna överens med personalen när det är lämpligt att komma på besök. Då utrymmet runt patienten är begränsat är det bra om det max är två personer som besöker patienten samtidigt. Det är bra om det är en i familjen som är kontaktperson. Om du känner dig tveksam till besök på grund av egen sjukdom kan du

Intensivvårdsavdelning Sollefteå

Intensivvårdsavdelning Sollefteå Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Intensivvårdsavdelningens vårdplatser är utrustade med avancerad medicinteknisk utrustning. På IVA arbetar anestesiläkare med inriktning mot intensivvård i ett team kring patienten tillsammans med specialistutbildad sjuksköterska i intensivvård, undersköterska och sjukgymnast. Målet är att ge bästa möjliga vård till den enskilde patienten. Intensivvårdsavdelning Sollefteå är en del av länsverksamheten Operation och Intensivvård. Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Besöksregler Kontakta personalen på IVA för att få en besökstid. Undvik parfym med hänsyn till allergiker. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Intensivvårdsavdelning Gävle

Intensivvårdsavdelning Gävle Till intensivvårdsavdelningen (IVA) kommer patienter som behöver övervakning och behandling dygnet runt i samband med svåra sjukdomstillstånd. Patienterna kommer från akutmottagningen, vårdavdelningar eller centraloperation. Det finns inga fasta besökstider, men du kan få vänta vid morgonskötsel, ronder och vid undersökningar. Kom gärna överens med personalen när det är lämpligt att komma på besök. Då utrymmet runt patienten är begränsat är det bra om det max är två personer som besöker patienten samtidigt. Det är bra om det är en i familjen som är kontaktperson. Mobiltelefonen kan vara viktig för dig när din närstående är svårt sjuk. Inne i

Intensivvårdsavdelning Bollnäs

Intensivvårdsavdelning Bollnäs Besök efter överenskommelse, helst ej före kl 09.00. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 09:00 – 00:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtintensivvårdsavdelning 50 G, Uppsala

Hjärtintensivvårdsavdelning 50 G, Uppsala Vi vårdar främst patienter med akut hjärtinfarkt och kärlkramp (kranskärlssjukdom) men även patienter med andra typer av akuta hjärtproblem som svår hjärtsvikt eller allvarliga rytmstörningar. Till 50G kommer patienter i huvudsak via akutmottagningen eller direkt från ambulans, men även för planerad kranskärlsröntgen. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtintensivavdelningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping

Hjärtintensivavdelningen Köping, Västmanlands sjukhus Köping Hos oss vårdas du i akutskedet av din vårdtid. Om du behöver längre tids vård, men inte den specifika vård som vi har, så flyttas du till en internmedicinsk vårdavdelning för eftervård. Vi arbetar i team om undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. För att hålla en hög kompetens har personalen rotationstjänstgöring mellan hjärtintensivavdelningen och akutmottagningen. Information till patienter Påslagna mobiltelefoner ej tillåtet. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 14:00 Mån-Sön 18:00 – 19:00 Besöksregler Tänk på att stänga av din mobil när du besöker oss eftersom det kan störa medicinsk utrustning. Vänligen respektera besöksti Driftsform

Hjärtavdelning Helsingborg

Hjärtavdelning Helsingborg Vi tar hand om dig som har en hjärtsjukdom och som behöver vård under en eller flera dagar. Här kan du även få intensivvård och eftervård. Information till besökare Besökstider Mån-Sön 09:00 – 20:00 Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hjärtavdelning intensivvård, Lund

Hjärtavdelning intensivvård, Lund Vi tar hand om dig som har en hjärtsjukdom eller besvär med hjärtat, som du behöver vård för under en eller flera dagar. Du kommer oftast hit akut, till exempel för en hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärtsjukdomar. Vi undersöker orsakerna till din sjukdom, övervakar hjärtat och behandlar dig. Information till besökare Besöksregler Besökare är välkomna fram till klockan 21:00. Om den ni besöker är pigg och uppe och går, får ni gärna vistas i vårt dagrum. Driftsform Driftsform: Landsting/Region