Specialitet: Hematologi

Cancercentrum Umeå

Cancercentrum Umeå Information till patienter Centrumledning Har du frågor, förslag eller synpunkter på verksamheten kontakta centrumledningen. Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef E-post: elisabeth.o.karlsson@regionvasterbotten.se Martin Erlanson, biträdande verksamhetschef E-post: martin.erlanson@regionvasterbotten.se Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Internmedicin Sunderby sjukhus

Internmedicin Sunderby sjukhus Välkommen till medicinklinken Sunderby sjukhus På medicinkliniken bedrivs en omfattande verksamhet med dels basverksamhet för Luleå-Boden patienter, dels högspecialiserad länssjukvård. Vi arbetar med 9 sektioner och ansvarar för specialistmottagning med öppen-vårdsbesök inom flera olika subspecialiteter Vi har även dagvårdsenheter för utredningar och behandlingar med cytostatika Vi disponerar 96 vårdplatser på sjukhuset som är fördelade på 4 vårdavdelningar samt hjärtintensiven. Vår dialysavdelning har 13 platser Våra sektioner är: hjärta/kärl ,diabetes/endokrinologi, njurmedicin, neurologi, hematologi, gastroenterologi. Dessutom ingår lung- och allergisektionen , infektionssektionen samt hudsektionen. Dessa är länsunika enheter som enbart finns på Sunderby sjukhus. Vi har också en Dietistenhet

Blodmottagning Falun

Blodmottagning Falun På Blodmottagningen tar vi emot personer med symptom och sjukdomar i blodet, såsom leukemi, lymfom och myelom. Du hittar hit via hisshall A4 på entréplan, Falu lasarett. Information till patienter Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen. Remisskrav Remiss krävs Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blodmottagningen, Uppsala

Blodmottagningen, Uppsala De cirka 8000 patientbesök på Blodmottagningen per år fördelas på Provtagning, Behandlingen, Läkarmottagning och BMT-mottagning (Blod- och Märg Transplantation). Patienter med hematologisk sjukdom utreds, behandlas och följs upp här. Utredning av donator inför HSCT görs också här. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blod- magtarm- och reumatologiavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås

Blod- magtarm- och reumatologiavdelningen, Västmanlands sjukhus Västerås Blod-magtarm och Reumatologiavdelningen är en akutmedicinsk vårdavdelning med vårdplatser fördelade på tre specialiteter: blodsjukdomar (hematologi) och mag- och tarmsjukdomar (gastroenterologi) samt reumatologsjukdomar. Knuten till avdelningen finns Medicinsk Dagvårdsavdelning belägen i samma lokaler. På medicinsk dagvårdsavdelning kan du som har en blodsjukdom eller magtarmsjukdom få behandling polikliniskt. Patienter med reumatologisk sjukdom tillhör reumatologmottagningen. Enhetschefer Kristina Åkerlund 021-17 38 30 kristina.akerlund@regionvastmanland.se Britt-Marie Hjalmarsson 021-17 38 30 britt-marie.hjalmarsson@regionvastmanland.se Information till besökare Besökstider Mån-Sön 13:00 – 19:30 Besöksregler Undvik parfym eller andra starka dofter. Påslagna mobiltelefoner är tillåtet. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Blodavdelning 50 C, Uppsala

Blodavdelning 50 C, Uppsala Cellgiftsbehandling, HSCT och andra behandlingar ges till patienter i behov av inneliggande vård. Leukemi och myelom är vanliga diagnoser men även lymfom, vissa autoimmuna sjukdomar och tumörsjukdomar kan transplanteras. HSCT utförs för både vuxna och barn. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hematologmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö

Hematologmottagningen Höglandssjukhuset Eksjö Hematologmottagningen utreder och behandlar sjukdomar i blodet, till exempel brist på olika sorters blodkroppar, eller tumörsjukdomar som leukemi, lymfom och myelom. Hit kommer man på remiss från läkare. Information till patienter Remisskrav Ja Ålder Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hematologmottagningen, Visby

Hematologmottagningen, Visby Enhetschef Monica Stuxberg Hos oss utreds och kontrolleras patienter med maligna blodsjukdomar eller förändringar i blodbilden. De vanligaste sjukdomarna är lymfom, myelom, kronisk och akut leukemi samt tillstånd med bristande funktion i immunsystemet. Första kontakten sker via remiss från annan vårdinrättning. På hematologmottagningen utförs provtagningar , exempelvis blodprov och benmärgsprov. Du får träffa en läkare för att få information samt planering och uppföljning av behandlingar. I samband med läkarbesöket finns det även möjlighet att träffa en sjuksköterska som svarar på frågor, ger råd samt hjälper till med nya besökstider och provtagningsremisser. Sjuksköterskan är också tillgänglig på telefon för

Hematologmottagningen Sunderby sjukhus

Hematologmottagningen Sunderby sjukhus Hematologisektionen vid Sunderby sjukhus är länets specialistklinik för utredning och behandling av blodsjukdomar. Verksamheten är framför allt inriktad på maligna sjukdomstillstånd som lymfom, akuta och kroniska leukemier och myelom, men omfattar förstås även benign hematologi med utredning av t ex anemier och trombocytopenier av olika slag. Sektionen är bemannad av fyra specialister i hematologi samt två ST-läkare. Specialutbildade sköterskor finns på avdelning, dagvård och mottagning. Vi har ett gott samarbete med universitetessjukhuset i Umeå. Dit remitteras patienter bl a för strålbehandling och för autologa och allogena stamcellstransplantationer. Vi har regelbundna telemedicinska konferenser där patolog, onkolog och hematolog

Hematologmottagningen Växjö

Hematologmottagningen Växjö Hematologmottagningen är en specialistmottagning för patienter med blodsjukdomar. Hematologmottagning ingår i hematologsektionen, som även innefattar medicinska dagsjukvården samt vårdplatser på avdelning 40 Avdelningschef: Johan Dahl Verksamhetschef: Thomas Aronsson, 0470- 58 80 00 Information till patienter Remisskrav Remiss eller egenremiss krävs. Driftsform Driftsform: Landsting/Region