Specialitet: Habilitering, vuxna

Kroksjöbolaget i Unnaryd Handelsbolag, Unnaryd

Kroksjöbolaget i Unnaryd Handelsbolag, Unnaryd Solsidan i Unnaryd erbjuder Grön rehab och naturnära upplevelser för hälsa och utveckling i vackra miljöer vid Kroksjön. Driftsform Driftsform: Privat

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga På Kris- och samtalsmottagningen arbetar socionomer och psykologer som är legitimerade psykoterapeuter och vana vid situationer som anhöriga kan ställas inför. Mottagningen erbjuder psykoterapi och psykologiskt stöd till föräldrar, syskon och andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning bosatta i Stockholms län. Det behövs ingen remiss för att komma till oss, utan du kan själv ta kontakt. Du väljer själv om du vill komma hit enskilt, som par eller tillsammans med din familj. För information:Vi är en del av Habilitering & Hälsa och alla våra mottagningar tar sedan den 1 oktober 2019 ut en avgift på

Internethabilitering

Internethabilitering Internethabilitering är från 1 januari 2019 en del av Habiliteringens Resurscenter. Du kan läsa mer om oss på: habilitering.se/resurscenterVi är en verksamhet inom Habilitering & Hälsa som erbjuder Scope en internetbaserad kurs för unga med diagnos inom autismspektrumet (utan intellektuell funktionsnedsättning).Om du är mellan 16 och 25 år och är nyfiken på att lära dig mer om din diagnos, kan du anmäla intresse att gå kursen. Vi tar emot deltagare från hela landet. Kursen ligger på den nationella plattformen Stöd och behandling.Kursen ges inom ramen för en forskningsstudie i samarbete med KIND, Karolinska institutet.Läs mer på vår hemsida: http://habilitering.se/scope Driftsform

BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter

BOSSE – Råd, Stöd och Kunskapscenter Bosse – Råd, Stöd & Kunskapscenter arbetar med rådgivning, information, personligt utformat stöd och utbildning till funktionshindrade 16-64 år. Vi jobbar med frågor om personlig assistans, bostad, arbete och annan service. Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal

Hörselrehabilitering Umeå

Hörselrehabilitering Umeå Hörselrehabiliteringen finns till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen har minskat till följd av en hörselnedsättning, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen. Du som bor i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele kan vända dig till hörselrehabiliteringen i Umeå. Hörselrehabilitering Umeå ingår i Habiliteringscentrum. Information till patienter För att få stöd av oss ska det finnas en konstaterad hörselnedsättning, dövhet eller ljudöverkänslighet. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare

Hörselrehabilitering Skellefteå

Hörselrehabilitering Skellefteå Hörselrehabiliteringen finns till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen har minskat till följd av en hörselnedsättning, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär. För personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ges stödet i ett team som är gemensamt med synrehabiliteringen. Du som bor i Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele och Storuman kan vända dig till hörselrehabiliteringen i Skellefteå. Hörselrehabilitering Skellefteå ingår i Habiliteringscentrum. Information till patienter För att få stöd av oss ska det finnas en konstaterad hörselnedsättning, dövhet eller ljudöverkänslighet. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom. Remisskrav

Hörselhabiliteringen

Hörselhabiliteringen Du som har en hörselnedsättning, dövhet, tinnitus-ljudöverkänslighet eller kombinerad syn-hörselnedsättning och har behov av rehabilitering är välkommen att kontakta oss. Till Hörselhabiliteringen tidigare hörsel- och dövenheten kan du komma via remiss från öron-näsa-halsklinik, audionommottagning, vårdcentral, företagshälsovård m.fl. Om du sedan tidigare haft kontakt med oss och behöver ta ny kontakt kan du inkomma med en egenremiss. Information till patienter Remisskrav Nej Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hörselhabiliteringen Jönköping

Hörselhabiliteringen Jönköping Hörselhabiliteringen är en resurs för personer i alla åldrar med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, ljudkänslighet eller tinnitus, samt andra hörselrelaterade funktionsnedsättningar. Hörselhabiliteringens uppdrag är att erbjuda habiliterande och rehabiliterande insatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen. Verksamheten består av ett barn- och ungdomsteam, ett vuxenteam samt ett dövteam. Hörselhabiliteringen är en del av habiliteringscentrum, är placerad i Jönköping och tar emot patienter från hela länet. Information till patienter Bildtelefon: jonkoping.tc@ectalk.se Remisskrav Ja Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Hörselenheten vuxna Kristianstad

Hörselenheten vuxna Kristianstad Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har nedsatt hörsel, tinnitus eller en kombination av dessa. Dina behov av råd, stöd, behandling och träning ska vara mer omfattande än vad som kan erbjudas vid besök hos auktoriserade audionommottagningar. Till oss kommer du om du är i behov av rehabilitering med insatser stöd och behandling från flera kompetenser. Utöver audionom kan du till exempel behöva träffa hörselpedagog eller specialpedagog och kurator eller psykolog. Tillsammans med dig kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Om du vill ger vi också

Hörselenheten vuxna Helsingborg

Hörselenheten vuxna Helsingborg Vi är till för dig som har fyllt 18 år och har nedsatt hörsel, tinnitus eller en kombination av dessa. Dina behov av råd, stöd, behandling och träning ska vara mer omfattande än vad som kan erbjudas vid besök hos auktoriserade audionommottagningar. Till oss kommer du om du är i behov av rehabilitering med insatser stöd och behandling från flera kompetenser. Utöver audionom kan du till exempel behöva träffa hörselpedagog eller specialpedagog och kurator eller psykolog. Tillsammans med dig kommer vi fram till vad dina behov är och gör en plan. Om du vill ger vi också