Specialitet: Geriatrisk rehabilitering

Kognitiv mottagning Norrtälje sjukhus Tiohundra

Kognitiv mottagning Norrtälje sjukhus Tiohundra Rådgivning och tidsbokning på tel: 0176-326830, helgfria vardagar mellan kl.8.00-9.00. Övrig tid, lämna meddelande på telefonsvaren så ringer vi upp. Semesterstängt vecka 28-31.E-post: minnesmottagningen@tiohundra.se Vi har avtal med region Stockholm inom Geriatrisk specialistvård Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Jakobsbergsgeriatriken

Jakobsbergsgeriatriken Välkommen till JakobsbergsgeriatrikenJakobsbergsgeriatriken erbjuder behandling och rehabilitering för personer i behov av det geriatriska teamet. Vården vänder sig i första hand till personer skrivna i Järfälla, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro kommuner. För vård krävs remiss från husläkare eller läkare på sjukhus. Här finns också en minnesmottagning där vi utför minnesutredningar efter remiss från husläkare. Kliniken ansvarar för läkarinsatser på nedanstående särskilda boenden i Järfälla:EkenBjörkenOlovslund Vi har avtal med region Stockholm inom Övrig Geriatrik Geriatrisk specialistvård Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Intagningscentral

Intagningscentral Vi har avtal med region Stockholm inom Geriatrisk specialistvård

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken Rehabiliteringskliniken bedriver specialiserad rehabilitering för vuxna inom sluten- och öppenvård, efter somatisk sjukdom eller skada. Det övergripande målet med rehabiliteringen är att skapa bästa möjliga välbefinnande för patienten och att främja ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Rehabiliteringsinsatserna ska stödja patienten i att uppfylla sina mål inom familjeliv, arbete och fritid. Rehabiliteringen kan erbjudas i olika former – i sluten-eller öppenvårdsprogram eller smärthanteringsprogram av interdisciplinära team – i olika former av patientskolor-grupper – av enskild profession – mottagning för specialistbedömning av patienter med långvarig benign smärta. Exempel på diagnoser är MS, ryggmärgsskada, Post polio, Parkinson, benamputation, förvärvad

Rehabiliteringsavdelning 26B Sundsvall

Rehabiliteringsavdelning 26B Sundsvall Avdelningen svarar för huvuddelen av klinikens rehabiliteringsarbete i sluten vård. Rehabiliteringen riktar sig främst mot personer i de äldre åldersgrupperna som drabbats av blodpropp/blödning i hjärnan eller ortopediska skador. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder är knutna till enheten. Målsättningen är att patienterna skall kunna återgå till eget boende och vara så självständiga som möjligt vad gäller det dagliga livet. Bedömning och planering av den individuella rehabiliteringen görs under vårdtidens första del. Vårdplanering sker tillsammans med patient och anhörig, och om kommunala insatser behövs inför utskrivning deltar även personal från kommunen. Information till patienter PARKERING – FÖR RÖRELSEHINDRADE

Avdelning 71, Sabbatsbergsgeriatriken

Avdelning 71, Sabbatsbergsgeriatriken Avdelning 71 Allmän geriatrisk vårdavdelning med inriktning ortopedisk rehabilitering och Palliativ vård. Avdelningen har 24 vårdplatser.Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vi har även tillgång till dietist, kurator, logoped och diakonissa.Avdelningen har ett nära samarbete med andra medicinska specialiteter, primärvård och kommun.Chefsjuksköterska:Jenny Larsson  Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Vi har avtal med region Stockholm inom Geriatrisk specialistvård Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 81, Sabbatsbergsgeriatriken

Avdelning 81, Sabbatsbergsgeriatriken Allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning ortopedisk rehabilitering. Avdelningen har 24 vårdplatser.Vi arbetar i team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterkor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi har även tillgång till kurator, dietist, logoped och diakonissa.Avdelningen har ett nära samarbete med andra medicinska specialister, primärvård och kommunen.Chefsjuksköterska:Pujarini Deb Roy Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Vi har avtal med region Stockholm inom Geriatrisk specialistvård Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Avdelning 82, Sabbatsbergsgeriatriken

Avdelning 82, Sabbatsbergsgeriatriken Allmän geriatrisk vårdavdelning med inriktning demens och/eller förvirringstillstånd. Avdelningen har 22 vårdplatser.Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.Vi har även tillgång till dietist, logoped, kurator och diakonissa.Under vårdtiden och i samband med utskrivningen samarbetar vi med andra medicinska specilaister, primärvård och kommun.Chefsjuksköterska Anna Timonen Information till besökare Besökstider Mån-Sön Dygnet runt Vi har avtal med region Stockholm inom Geriatrisk specialistvård Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Geriatrisk rehabmottagning Simrishamn

Geriatrisk rehabmottagning Simrishamn Här utreder och bedömer vi ditt rehabiliteringsbehov samt erbjuder rehabilitering på dagrehabmottagning. Vi träffar dig med t ex hjärnskada, kronisk neurologisk sjukdom, icke tumörrelaterad smärta och åldersrelaterade sjukdomar. På vår dagrehabmottagning träffar vi även dig som behöver rehabilitering efter fraktur och amputation. Driftsform Driftsform: Privat