Specialitet: Endoskopiverksamhet

Kirurgmottagningen Växjö

Kirurgmottagningen Växjö Verksamhetschef: Johan Moberg. Telefon 0470-58 80 00 På Kirurgmottagningen tar vi emot dig som har behov av specialiserad kirurgisk vård. Vår mottagning är uppdelad i olika sektioner utifrån specialitet: bröst-, plastik och endokrinologi, kärl, urologi, mage och tarm, kirurgi vid övervikt, allmänkirurgi, barnkirurgi och endoskopiska undersökningar i mage, tarm och urinvägar. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska och undersköterska i team för patienten. Vi har mottagning till läkare och specialistsjuksköterskor. Besöken som genomförs kan bestå av undersökning, provtagning, efterkontroll, behandling och rådgivning. Våra tobaksavvänjare ger stöd och hjälp inför rökfri operation. När du söker vård hos oss behöver du

Kirurgmottagningen, Uppsala

Kirurgmottagningen, Uppsala Här görs utredningar för endokrin kirurgi och bukkirurgi. Vi gör också endoskopiska undersökningar såsom gastroskopi och koloskopi. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus

Kirurgmottagningen, Capio S:t Görans Sjukhus På kirurgmottagningen finns specialistmottagningar för mag- och tarmproblem (övre och nedre gastrointestinal kirurgi), allmän kirurgi och obesitaskirurgi. Vi vill ha remiss från husläkare/vårdcentral för att bättre kunna förbereda det planerade besöket. En kallelse skickas när besöket är inbokat. På kirurgimottagningen arbetar en stomisjuksköterska med rehabilitering, omvårdnad och rådgivning till patienter och anhöriga. Öppenvårdsmottagningen tar emot patienter för samtal både före och efter operation med cancer eller inflammatoriska tarmsjukdomar samt patienter som behöver hjälp med sårbandagering. Välkommen att kontakta oss på telefon eller via 1177 Vårdguidens E-tjänster. Driftsform Driftsform: Privat

Kirurgmottagningen Länssjukhuset Ryhov

Kirurgmottagningen Länssjukhuset Ryhov Kirurgmottagningen tar emot patienter med sjukdomar främst i övre- och nedre mag-, tarmkanalen, i kärlen samt i hormonbildande organ. Kirurgmottagningen utför behandlingar, operationer och så kallade endoskopiska ingrepp där man med hjälp av ett slangliknande instrument, endoskop, undersöker invärtes organ. Kirurgkliniken har huvudansvaret för alla patienter med kirurgiska sjukdomar. Kliniken är indelad i fyra team med speciell inriktning på olika kirurgiska sjukdomsgrupper. Nedre mag- tarmteamet, övre mag- tarmteamet, bröst- och endokrinteamet och kärlteamet. Varje team ansvarar för egna vårdplatser och har specialistmottagningar för remisspatienter. Information till patienter Anmäl dig i receptionen. Kom ihåg att ta med legitimation.

Kirurgmottagning Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås

Kirurgmottagning Västerås, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgmottagningen ansvarar för klinikens verksamhet i öppenvård. Alla besök sker efter tidsbeställning. Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet i Västerås och Köping. Kirurgkliniken utreder och behandlar patienter med sjukdomar i bukhålans organ, bröst- och plastikkirurgi, endokrin kirurgi samt barnkirurgi. På kirurg- och endoskopimottagningen har vi specialiserad telefonrådgivning. Detta för att ge dig som patient en ökad service och bättre kvalitet i kontakten med oss. Telefontid Dagkirurgi Barn och vuxna må-fre 8-11 021-174740 Telefontid Dietist må-tors 8:30-9:15 021-173217 Telefontid Stomiterapeut må-fre 8:00-9:00 021-173659 Telefontid Tarmkirurgi Tarmkirurgi-, sigmoideoskopi- och koloskopibesök. må-fre 8-11 021-174770 Telefontid Övre GI

Kirurgisk endoskopienhet Umeå

Kirurgisk endoskopienhet Umeå Vi utför kirurgisk specialistvård, främst anala ingrepp samt bråckkirurgi och dagkirurgi. Vi erbjuder snabb undersökning för dig som remitteras för gastroskopi av matstrupe, magsäck eller tolvfingertarm. Väntetiderna är ofta korta men varierar något. Du får oftast besked om resultatet av undersökningen direkt vid besöket. Inom tre dagar skickar vi remissvar till den läkare som remitterat dig. Ibland måste vi dock vänta på svar på bakterieodling eller mikroskopi av vävnadsprover. För mer information om våra undersökningar och behandlingar, se under Vårt utbud. Information till patienter För patientärenden, logga in i våra e-tjänster. För övriga ärenden: kirurgiskklinik.umea.mottagning@regionvasterbotten.se Remisskrav Remiss

Kirurgimottagning Angered, Angered

Kirurgimottagning Angered, Angered Angereds Närsjukhus är ett specialistsjukhus som arbetar för jämlik hälsa och erbjuder specialistvård för invånarna i nordöstra Göteborg. Information till patienter Angereds Närsjukhus är ett rökfritt och parfymfritt sjukhus. Undvik därför parfym och andra dofter som kan orsaka allvarliga besvär för allergiker. Remisskrav För att boka tid behöver du en remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan också skriva en egenremiss. Ålder Vi tar emot patienter som är 16 år eller äldre. Information till besökare Besöksregler Angereds Närsjukhus är ett rökfritt sjukhus. Driftsform Driftsform: Landsting/Region

Kirurgienheten, Capio Lundby Närsjukhus

Kirurgienheten, Capio Lundby Närsjukhus Allmänkirurgiska sjukdomar såsom bråck, gallsten, åderbråck, hudtumörer och ändtarmsbesvär. Till mottagningen kommer patienterna på remiss från läkare, men det finns även möjlighet att komma hit via en s.k egenremiss. Information till patienter Remisskrav Ja, du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss, finns nu som e-tjänst. Driftsform Driftsform: Privat

Capio Lundby Närsjukhus, Hisingen

Capio Lundby Närsjukhus, Hisingen Capio Lundby Närsjukhus är ett specialistsjukhus med ambitionen att bedriva vård med hög medicinsk kvalitet och personligt omhändertagande. Genom samlad kompetens, tillgänglighet och kontinuitet får du som patient resurseffektiv vård på rätt nivå. Alla våra specialistenheter har ett utbud av Vårdguidens e-tjänster. Du kan läsa mer och logga in via länkarna nedan. Vi har även en operationsenhet med tillhörande vårdavdelning. Läs mer på vår hemsida. Information till patienter Remisskrav Ja, du behöver remiss från vårdcentral eller annan vårdinstans. Du kan även skriva en egenremiss, finns nu som e-tjänst. Driftsform Driftsform: Privat

GHP Stockholm Gastro Center endoskopi

GHP Stockholm Gastro Center endoskopi  Vi är en av de största specialistklinikerna inom området i Sverige med verksamhet inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi som utför gastroskopi- och koloskopiundersökningar och även utreder och behandlar patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.Vi vill erbjuda patienter med mag- och tarmbesvär vård med mycket hög kvalitet och tillgänglighet, där personal har lång erfarenhet av endoskopisk och gastroenterologisk vård. Stockholm Gastro Center ingår i GHP – koncernen vars affärsidé är “Kvalitet genom specialisering”.Mer information på vår hemsida www.stockholm.gastrocenter.se Vi har avtal med region Stockholm inom Gastrointestinal endoskopi Driftsform Driftsform: Privat, vårdavtal