Specialitet: Beroendevård

Capio Psykiatri Laro Landskrona

Capio Psykiatri Laro Landskrona Till oss kommer du som är beroende av opioider och vill ha hjälp med att skapa ett liv utan droger. Du

Capio Psykiatri hemlösa Pelarbacken

Capio Psykiatri hemlösa Pelarbacken Vår uteverksamhet besöker härbärgen,akutboenden, organisationer och offentliga miljöer. Vi samverkar med stadensuppsökarenheter och andra som möter vår målgrupp. I vår uteverksamhet

Capio Psykiatri Laro Helsingborg

Capio Psykiatri Laro Helsingborg Till oss kommer du som är beroende av opioider och vill ha hjälp med att skapa ett liv utan droger. Du

Capio Psykiatri hemlösa heldygnsvård

Capio Psykiatri hemlösa heldygnsvård För hemlösa personer folkbokförda i Stockholms län med somatiska sjukdomar och komplexa vårdbehov, oftast i kombination med beroende och/eller psykisk sjuklighet/funktionshinder.

Capio Psykiatri – LARO Helsingborg

Capio Psykiatri – LARO Helsingborg Till oss kommer du som är beroende av opioider och vill ha hjälp med att skapa ett liv utan droger.

Capio Körkortsmottagning, Öppenvård

Capio Körkortsmottagning, Öppenvård Vi tartyvärr inte emot nya patienterKörkortsmottagningentar inte mot några nya klienter utan handhar endast de klienter som redanpåbörjat sin utredning hos oss.    

Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro, Örebro

Kajsamottagning Beroendecentrum Örebro, Örebro Till Kajsamottagningen kan du som är kvinna och själv tycker att du har problem med alkohol- och/eller läkemedelsmissbruk vända dig. Vi

Järva beroendemottagning

Järva beroendemottagning Från och med den 1/6-18 byter Rinkeby-Kista beroendemottagning namn till Järva beroendemottagning. Lokal öppenvårdsmottagning för patienter med beroendeproblematik. Beroendeutredningar och bedömningar. Avgiftning och stöd